European Technology Platform for Sustainable Mineral Resources (ETP-SMR)

Plattformens främsta intressen ligger huvudsakligen i att säkra tillgången på europeiska mineraltillgångar och stödja prospekteringen, utvecklingen av innovativa och hållbara produktionsteknologier, implementera "best practices", bättre återanvändning och utbyte samt nya produktapplikationer och att skapa europeiskt mervärde genom RTD-baserat teknologi-ledarskap och utbildning. Plattformen är kopplad till EU-kommissionens direktorat för forskning och utveckling. SGU deltar i plattformen sedan 2010.

Senast granskad 2021-01-13