International Quaternary Map of Europe IQUAME

IQUAMEs mål är en digital kvartärgeologisk karta över Europa i skala 1:2,5 M. Projektet är en del av CGMW (Commission for Geological Maps of the World) som är en del av IGC (International Geological Congress). Representanter från geologiska undersökningar från de flesta europeiska länder deltar. Christine Asch (BGR) leder verksamheten.

Syftet med SGU:s deltagande är att svensk kvartärgeologi ska visas på ett bra sätt i den nya kartan. I den gamla analoga versionen från 1994 finns många stora fel.

Representant från SGU: Colby Smith

Senast granskad 2021-01-13