EMODnet Geology

Projektet "European Marine Observation Data Network" har som syfte att harmonisera maringeologiska data och göra dem interoperabla. Målet är att publicera olika temakartor, bland annat substratkartor, kartor över havsbottnens geologiska uppbyggnad, förkastningar och kusterosion i skala 1:250 000 från Bottenviken till Svarta Havet. Tillgängliga dataskikt kan hämtas via portalen för EMODnet.    

Läs mer om EMODnet Geology på projektets webbplats (nytt fönster)

Senast granskad 2021-03-24