Nordic and Baltic Directors Business Meetings

De nordiska generaldirektörsmötena är en samarbetsplattform mellan de geologiska undersökningarna i norden: GEUS (Danmark), NGU (Norge), GTK (Finland) och SGU (Sverige).

De geologiska undersökningarna i de baltiska staterna deltar som observatörer.

Syftet med plattformen är att stärka samarbetet mellan de nordiska geologiska undersökningarna.

Senast granskad 2021-01-13