För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Raw Materials Supply Group (RMSG) ad hoc working group on Review on critical raw materials

Raw Materials Supply Group består av representanter från EU:s medlemsstater som diskuterar och utbyter information rörande hållbar konkurrenskraft som påverkar EU:s icke-energi-utvinningsindustri. Ordföranden för gruppen är direktoratet för näringsliv och industri. SGU deltar i arbetsgruppen och rapporter utges med jämna mellanrum. Kommissionen kallar till möten några gånger per år.

SGU bistår EU-kommissionen med information om frågor som rör råvaruförsörjning (metaller och mineral), bland annat genom att följa arbetet med den så kallade kritiska listan. Syftet med SGU:s deltagande är att informera hur utvecklingen inom råvaruförsörjningen fortskrider i Sverige. SGU bistår också i analysarbetet.

Gruppen tillsattes från början för att bland annat arbeta med EU:s råvaruinitiativ. Ett resultat av detta är den så kallade kritiska listan, vilken publicerades för första gången 2008.

Senast granskad 2021-04-20

Kontaktperson