International Union of Geological Sciences (IUGS)

International Union of Geological Sciences (IUGS) grundades 1961. Med sina 121 nationella medlemmar representerar IUGS över en miljon geovetare och är en av världens största vetenskapliga organisationer. IUGS är medlem i International Science Council (ISC).

IUGS.gif

IUGS uppdrag är att stärka allmänhetens medvetenhet om geologi och främja geologisk utbildning. De främjar internationellt och tvärvetenskapligt samarbete för att etablera globala geostandarder. IUGS organiserar också internationella projekt och möten, sponsrar symposier och vetenskapliga fältbesök, producerar publikationer och driver frågor om standardisering. Ämnena sträcker sig från grundläggande geovetenskaplig forskning, ekonomiska och industriella tillämpningar, till sociala, utbildnings-, miljö- och utvecklingsfrågor. IUGS har stark koppling till UNESCO.

Läs mer på IUGS – International Union of Geological Sciences webbplats

IUGS Commission on Global Geochemical Baselines (IUGS CGGB)

Commission on Global Geochemical Baselines (CGGB) har som uppdrag att dokumentera koncentrationen och distributionen av kemiska grundämnen och föreningar i jordens ytnära miljö, bland annat genom utveckling av en standardmetodhandbok för projektet Global Geochemical Reference Network, upprätta ett globalt geokemiskt referensnätverk och förbereda en harmoniserad, global, geokemisk databas. För att nå detta mål samarbetar IUGS CGGB med tillämpade geokemister över hela världen för att fastställa standarder för geokemisk kartläggning i olika skalor, från global till regional och även lokal nivå.

Sedan 2020 är Anna Ladenberger från SGU ordförande i kommissionens styrgrupp.

Besök webbplatsen globalgeochemicalbaselines.eu

Senast granskad 2023-06-01