Ledningsgrupp

SGU är en enrådighetsmyndighet. Det betyder att myndigheten leds av en chef, som inför regeringen bär ansvaret för myndighetens verksamhet. Ledningsgruppen utgör ett stödjande och rådgivande organ till generaldirektören. I ledningsgruppen ingår avdelningscheferna.

Anneli-Wirten-627px.jpg

Anneli Wirtén, generaldirektör. Fotograf: Mikael Silkeberg.

Pressbilder på generaldirektör Anneli Wirtén hittar du i vårt pressrum:

Till SGU:s pressrum

Göran-Risberg-627px.jpg

Göran Risberg, ställföreträdande generaldirektör. Fotograf: Mikael Silkeberg.

Ildiko-Antal-Lundin-627px.jpg

Ildikó Antal Lundin, tillförordnad avdelningschef Mineralresurser. Fotograf: Mikael Silkeberg.

Lovisa-Zillen-Snowball-627px.jpg

Lovisa Zillén Snowball, avdelningschef Samhällsplanering. Fotograf: Mikael Silkeberg.

Jennie-Abelsson-627px.jpg

Jennie Abelsson, tillförordnad avdelningschef Mark och grundvatten. Fotograf: Mikael Silkeberg.

Björn-Karlsson-627px.jpg

Björn Karlsson, avdelningschef IT och digitalisering. Fotograf: Mikael Silkeberg.

Göran-Risberg-627px.jpg

Göran Risberg, avdelningschef Lednings- och verksamhetsstöd.
Fotograf: Mikael Silkeberg.

Charlotte-Nilsson-Kylesten-627px.jpg

Charlotte Nilsson Kylesten, adjungerad till ledningsgruppen, enhetschef Kommunikation och marknad. Fotograf: Mikael Silkeberg.

Senast granskad 2023-10-02