Ledningsgrupp

SGU är en enrådighetsmyndighet. Det betyder att myndigheten leds av en chef, som inför regeringen bär ansvaret för myndighetens verksamhet. Ledningsgruppen utgör ett stödjande och rådgivande organ till generaldirektören. I ledningsgruppen ingår avdelningscheferna och bergmästaren.

Generaldirektör

anneli-w.jpg

Anneli Wirtén, generaldirektör

Foto: Pernilla Andersson

Ställföreträdande generaldirektör

Goran_Risberg.jpg

Göran Risberg, ställföreträdande generaldirektör samt avdelningschef Lednings- och verksamhetsstöd.

Foto: Johan Wahlgren

Avdelningar

Mineralresurser

Ildiko-A-L-120x120.gif

Ildiko Antal Lundin, tillförordnad avdelningschef Mineralresurser

Foto: SGU

Samhällsplanering

lovisa-z-s.jpg

Lovisa Zillén Snowball, avdelningschef Samhällsplanering

Foto: Johan Wahlgren

Mark och grundvatten

j-abelsson.jpg

Jennie Abelsson, tillförordnad avdelningschef Mark och grundvatten.

Foto: SGU

IT och digitalisering

bjokar.jpg

Björn Karlsson, avdelningschef IT och digitalisering

Foto: Johan Wahlgren

Lednings- och verksamhetsstöd

Goran_Risberg.jpg

Göran Risberg, ställföreträdande generaldirektör samt avdelningschef Lednings- och verksamhetsstöd.

Foto: Johan Wahlgren

 

Bergsstaten

Helena-Kjellson.jpg

Helena Kjellson, tillförordnad chef Bergsstaten.

Foto: Johan Wahlgren

Bergsstaten är ett särskilt beslutsorgan som organisatoriskt tillhör Sveriges geologiska undersökning (SGU) men har en oberoende ställning avseende sin myndighetsutövning. Bergsstaten leds av Bergmästaren som beslutar i frågor enligt minerallagen.

Bergsstaten handlägger ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral. Bergsstaten prövar frågor om tillstånd för undersökning och bearbetning av mineralfyndigheter samt utövar tillsyn av efterlevnaden av minerallagen. Bergsstaten har till uppgift att informera om lagstiftningen, om pågående prospektering och bearbetning. 

Läs om Bergsstaten på deras webbplats

Adjungerade till ledningsgruppen

Charlotte-N-K-120x120.gif

Charlotte Nilsson Kylesten, enhetschef Kommunikation och marknad

Foto: SGU

Anna_Thorngren.png

Anna Thorngren, GD-assistent

Foto: Johan Wahlgren

Senast granskad 2023-01-02

Kontakta oss

Kontakta GD-assistent