Insynsrådet är ett rådgivande organ utan beslutsfunktion. Insynsrådets uppgifter är att utöva insyn och att ge myndighetschefen råd. En ledamot i insynsrådet har som främsta uppgift att företräda ett medborgerligt inflytande och att utöva det allmännas insyn. Myndighetschefen är rådets ordförande.

Ledamöter i Insynsrådet

  • Lena Söderberg, generaldirektör, Sveriges geologiska undersökning

Av regeringen utsedda ledamöter. Förordnandet gäller till och med 2019-04-30.

  • Stefan Löfgren, forskningsledare
  • Linda Swärd, försäljningsdirektör
  • Magdalena Bosson, stadsdirektör
  • Gunnar Holmgren, konsult
  • Ola Johansson, riksdagsledamot
  • Anna-Caren Sätherberg, riksdagsledamot

Minnesanteckningar