Insynsråd

SGU är en enrådighetsmyndighet. Det betyder att myndigheten leds av en chef, som inför regeringen ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet. Vid sidan av myndighetens chef har regeringen utsett ett insynsråd. Genom Insynsrådet tillgodoses behovet av demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Insynsrådet är ett rådgivande organ utan beslutsfunktion. Insynsrådets uppgifter är att utöva insyn och att ge myndighetschefen råd. En ledamot i insynsrådet har som främsta uppgift att företräda ett medborgerligt inflytande och att utöva det allmännas insyn. Myndighetschefen är rådets ordförande.

Följande personer förordnas att vara ledamöter i insynsrådet vid Sveriges geologiska undersökning för den tid som anges nedan.

Ledamot Mandatperiod
Anders Sellström, f.d. riksdagsledamot 2023-05-01–2027-01-31
Mats Green, riksdagsledamot 2023-05-01–2027-01-31
Isak From, riksdagsledamot 2023-05-01–2027-01-31
Pär Weihed, prorektor 2022-04-15–2025-04-30
Lennart Renbjer, f.d. rättschef  2022-04-15–2025-04-30
Lars Lustig, länsråd 2022-04-15–2025-04-30

Ovan enligt regeringsbeslut 2023-04-27 och 2022-04-07 (SGU:s diarienummer 21-993-2023 och 21-831-2022). 

Senast granskad 2023-05-15