Insynsråd

SGU är en enrådighetsmyndighet. Det betyder att myndigheten leds av en chef, som inför regeringen ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet. Vid sidan av myndighetens chef har regeringen utsett ett insynsråd. Genom Insynsrådet tillgodoses behovet av demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Insynsrådet är ett rådgivande organ utan beslutsfunktion. Insynsrådets uppgifter är att utöva insyn och att ge myndighetschefen råd. En ledamot i insynsrådet har som främsta uppgift att företräda ett medborgerligt inflytande och att utöva det allmännas insyn. Myndighetschefen är rådets ordförande.

Följande personer förordnas att vara ledamöter i insynsrådet vid Sveriges geologiska undersökning för den tid som anges nedan.

Ledamot

Mandatperiod

Jenny Drugge, distriktsordförande Dalarna (C) 2022-04-15–2023-04-30
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) 2022-04-15–2023-04-30
Mattias Jonsson, riksdagsledamot (S) 2022-04-15–2023-04-30
Lars Lustig, länsråd Länsstyrelsen Västerbotten 2022-04-15–2025-04-30
Lennart Renbjer, f.d. rättschef 2022-04-15–2025-04-30
Pär Weihed, prorektor LTU Luleå 2022-04-15–2025-04-30

Ovan enligt regeringsbeslut fattat den 7 april 2022.

Senast granskad 2023-01-10