Regionansvariga på SGU

SGU:s regionansvariga ska främja användningen av geologisk information. Systematisk omvärldsbevakning, intressentanalys, dialog och information till och från regionens aktörer ingår i arbetet. De svarar även för intern uppföljning och omhändertagande av de olika regionernas behov av geologisk information.

SGU:s tre regionansvariga heter Mattias Gustafsson, Magnus Johansson och Eva Wendelin. Tag gärna kontakt med någon av dem.

Kartan visar de fem regioner som SGU har delat upp Sverige i. Varje färg representerar en region där grön representerar region norr, ljusblå region mellan, orange region väst, lila region söder, öster och Öland samt mörkblå region Gotland.

Grafik: SGU

Senast granskad 2023-03-17

Regionansvarig norra och mellersta Sverige

 • Eva Wendelin

  Telefon: 018-179205
  Ort: Uppsala
  Avdelning: Mark och grundvatten - Hållbar vattenförsörjning
  Skicka e-post

Regionansvarig västra Sverige

 • Magnus Johansson

  Telefon: 018-179177
  Ort: Göteborg
  Avdelning: Mineralresurser - Mineralinformation och Gruvnäring
  Skicka e-post

Regionansvarig södra och östra Sverige inklusive Gotland

 • Mattias Gustafsson

  Telefon: 046-311791
  Ort: Lund
  Avdelning: Mark och grundvatten - Hållbar vattenförsörjning
  Skicka e-post