Regionansvariga på SGU

SGU:s regionansvariga ska främja användningen av geologisk information. Systematisk omvärldsbevakning, intressentanalys, dialog och information till och från regionens aktörer ingår i arbetet. De svarar även för intern uppföljning och omhändertagande av de olika regionernas behov av geologisk information.

SGU:s tre regionansvariga heter Magnus Johansson och Eva Wendelin. Tag gärna kontakt med någon av dem.

regioner.png

Regionansvarig norra och mellersta Sverige

Eva Wendelin
Telefon: 018-17 92 05
E-post: eva.wendelin@sgu.se

Regionansvarig västra Sverige

Magnus Johansson
Telefon: 018-17 91 77
E-post: magnus.johansson@sgu.se

Regionansvarig södra och östra Sverige inklusive Gotland

Vakant
Kontakta gärna någon av våra andra regionansvariga.

Kartan visar de fem regioner som SGU har delat upp Sverige i. Varje färg representerar en region där grön representerar region norr, ljusblå region mellan, orange region väst, lila region söder, öster och Öland samt mörkblå region Gotland.

Senast granskad 2023-03-17