För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Nyheter

Här kan du läsa alla våra nyheter, både nypublicerade och äldre.

Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2018 fram tills idag hittar du här.

Nyhetslista

 • Nytt vatten ger Hemavan möjlighet att utvecklas

  I slutet av 2020 genomfördes de sista arbetena för att ansluta till den nya vattentäkten i Hemavan. Samtliga hushåll med kommunalt vatten får nu sitt vatten från den nya täkten, som upptäcktes tack vare SGUs fältundersökningar.

  23 mars 2021

 • Lovande potential för åtråvärda metaller i Bergslagen

  Mätningar utförda av SGU i Bergslagen visar på lovande potential för att basmetaller, som till exempel nickel och koppar, samt platinagruppens element (PGE) kan förekomma i ekonomiskt intressanta koncentrationer.

  22 mars 2021

 • Världsvattendagen den 22 mars

  Idag, den 22:a mars, är det Världsvattendagen, en temadag instiftad av FN för att uppmärksamma betydelsen av färskvatten, och för att verka för ett hållbart hanterande av våra vattenresurser.

  22 mars 2021

 • SGU kritisk till särskild lämplighetsprövning för alunskiffer

  Den statliga utredningen om alunskiffer som blev klar i december 2020 har varit ute på remiss. I sitt yttrande är SGU kritisk till förslaget om särskild lämplighetsprövning för alunskiffer i minerallagen.

  18 mars 2021

 • SGUs arbete med klimatanpassning ger resultat

  Miljö- och klimatfrågor kommer in i det mesta av SGUs arbete. Det behövs mer aktuell geologisk information om allt från grundvatten, kustlinjer till frågor om ras och skred.

  18 mars 2021

 • Mer kunskap om förorenade sediment

  SGU presenterar pågående och kommande projekt under nätverkets Renare marks vårmöte 24-25 mars.

  17 mars 2021

 • Regeringen vill förbättra tillståndsprocessen för kritiska metaller och mineral

  Tillståndsprocessen och regelverket för att få fram svenska innovationskritiska metaller och mineral ses över. Regeringen har tillsatt en utredning för se hur regelverk och processer kan bli enklare och snabbare.

  12 mars 2021

 • Nya data från flygmätningar i Skåne och Blekinge

  Data från SGUs helikopterburna undersökningar i Blekinge och Skåne under hösten 2019 finns nu tillgängliga i 3D-visare på SGUs webb och via kundservice.

  10 mars 2021

 • Så används SGUs information om jordarter

  Jordartskartan tillhör SGUs mest efterfrågade produkter. I en ny rapport beskrivs på vilket sätt jordartsgeologin är viktig för flera frågor i samhället och hur informationen kan bidra till att besvara dessa frågeställningar.

  8 mars 2021

 • Metallprisernas utveckling i februari

  Många basmetallpriser steg i februari, medan ädelmetallernas pris sjönk. "Fordonsmetaller" som kobolt och litium, samt rodium, steg däremot kraftigt. I slutet av februari gick många priser ned.

  2 mars 2021