Nyheter

Här kan du läsa alla våra nyheter, både nypublicerade och äldre.

Alla nyheter som har publicerats på SGU:s webbplats från år 2018 fram tills idag hittar du här.

 • Förbättrade jordartsdata från SGU underlättar samhällsplanering och klimatanpassning

  Hur bygger vi säker infrastruktur och hållbara bostadsområden? För det krävs geologiska data om jordförhållandena. Sveriges geologiska undersökning (SGU) har uppdaterat och förbättrat informationen om jordarter för flera områden i Sverige, däribland östra Södermanland, Enköpingsområdet, norra Västernorrland och längs Lule älv. Informationen nås via kartvisare och som nedladdningsbara öppna data.

  8 februari 2024

 • SGU bidrar till att utveckla Östersjöregionen

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) arbetar tillsammans med andra svenska myndigheter med att genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen. För SGU:s del handlar det om allt från maringeologisk kartläggning av havsbotten till frågor som förnyelsebar energi och långsiktigt hållbart nyttjande av regionens mineralresurser.

  1 februari 2024

 • Kritiska mineral och metaller i gruvavfall från Bergslagen kan bidra till råvaruförsörjningen

  Höga halter av kritiska råvaror som sällsynta jordartsmetaller, fosfor och volfram finns i gammalt gruvavfall i Bergslagen. Det visar två nya rapporter från Sveriges geologiska undersökning (SGU). De potentiella mängderna är långt ifrån tillräckliga för att möta behovet från Europas industrier men skulle kunna utgöra ett betydande bidrag till försörjningen av kritiska råvaror.

  31 januari 2024

 • Historisk satsning för att hitta områden för mineralutvinning

  Stora satsningar görs kommande år för att kartlägga berggrunden med potential för metall- och mineralfyndigheter i Sverige. Sveriges geologiska undersökning (SGU) ska lägga 45 miljoner kronor årligen på att ta fram underlag som ska främja gruvetableringar.

  30 januari 2024

 • Geodata skapar nya möjligheter för Sverige

  Geodata som ger en ännu större samhällsnytta – det är målet med ett samarbete som Sveriges geologiska undersökning (SGU) ingår i. Tillsammans med övriga myndigheter som producerar geodata tar SGU nu sikte på framtiden. Välkommen till Geodatarådets öppna, digitala seminarium för att få veta mer.

  29 januari 2024

 • SGU medverkar på internationellt forum som samlar olika aktörer inom nordisk gruvsektor

  Beslutsfattare, gruv- och prospekteringsföretag, forskare, branschorganisationer och myndigheter – nästa vecka möts de på ett av Sveriges största internationella forum för gruvnäringsfrågor. Future Mine & Mineral har anordnats sedan 2011. På årets upplaga öppningstalar Anneli Wirtén, generaldirektör för Sveriges geologiska undersökning (SGU).

  25 januari 2024

 • SGU betonar vikten av Malmberget som riksintresse för Sveriges råvaruförsörjning

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) pekar i ett yttrande till regeringen på att ett antal gällande detaljplaner i Gällivare kommun riskerar att försvåra utvinning av flera råvaror som behövs för samhällets behov. Redan 1991 pekade SGU ut det berörda området som riksintresse för värdefulla ämnen och material.

  24 januari 2024

 • Ny kunskap om Ockelbodomänen kan påverka framtida prospektering

  230 mot 6 099. Så stor är skillnaden i antalet järnmineraliseringar mellan två områden i Bergslagen med i övrigt jämförbar berggrund. Men vad beror det på? Det försöker en ny rapport från Sveriges geologiska undersökning (SGU) att ge svar på. Svaret är viktigt för planeringen av framtida prospektering.

  19 januari 2024

 • SGU i samarbete för långsiktigt hållbar havsplanering i Indiska oceanen

  Tillsammans med bland annat Havs- och vattenmyndigheten (HaV) verkar Sveriges geologiska undersökning (SGU) för att stärka havsplaneringen i västra Indiska oceanen. Samarbetet sker ihop med länderna i regionen.

  16 januari 2024

 • Data från SGU:s flyggeofysiska mätningar 2023 nu klara

  Data från de flygmätningar SGU genomförde under sommaren 2023 är nu tillgängliga och kan beställas. Mätningarna omfattade Kalmar, Jönköping, Östergötland och Gävleborgs län och fokuserade på mineralintressanta områden.

  15 januari 2024