Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2014 fram tills idag hittar du här.

 • Helikoptermätning letar grundvatten i Östergötland och Västergötland

  SGU letar efter nya grundvattentillgångar i Östergötland och i Västergötland med hjälp av flyggeofysik. Mätningarna har inletts över östra Östergötland.

  16 maj 2018

 • Geologi för en ny generation höghastighetsjärnväg i Sverige

  Som en del av arbetet med höghastighetsjärnväg har SGU fått i uppdrag att kartera berg, jord och grundvatten längs sträckorna Lund-Hässleholm och Linköping-Jönköping.

  15 maj 2018

 • Ny rapport om Stockholmsområdets geologi

  Ett av SGUs pågående uppdrag är att förbättra kunskapen om och förståelsen av de geologiska förhållandena i Stockholm. Syftet är att förse samhället med bästa möjliga information, där inte minst bergbyggnadsbranschen är en viktig del.

  14 maj 2018

 • Nya kunskaper om gruvor och miljö i Tanzania

  Kursen ”Environmental management of mines” är avslutad i Tanzania, och både utbildare och deltagare åker hem med nya kunskaper om gruvor och miljö.

  9 maj 2018

 • Lågflygning

  Från Uttersberg i norr till Boxholm i söder, längs med Vätterns östra strand, bedriver SGU geofysisk flygmätning i sommar. Flygning kommer då att ske på låg höjd. Verksamheten pågår från den 14 maj till mitten av juli. Syftet är bland annat att kartlägga berggrunden.

  8 maj 2018

 • Metallpriser i maj

  Det har varit ryckigt på metallprismarknaden den senaste månaden.

  8 maj 2018

 • Upptäckten av litium fyller 200 år

  Grundämnet litium är hett eftertraktat som material för modern batteriteknik. Upptäckten gjordes i mineral från Utö i Stockholms skärgård för 200 år sedan.

  3 maj 2018

 • Övervakning av grundvatten vid rikkärr

  Som en del arbetet med miljömålet för grundvatten och grundvattenberoende ekosystem har SGU tagit fram riktlinjer för att övervaka rikkärr i Skåne.

  27 april 2018

 • Grundvattennivåer i april

  Grundvattennivåerna i de små magasinen är normala eller över de normala för årstiden i större delen av landet. I de stora magasinen är nivåerna i allmänhet normala eller under de normala.

  23 april 2018

 • SGU utbildar om gruvor och miljö i Tanzania

  Ett av SGUs internationella uppdrag är att överföra kunskap om miljöfrågor till de afrikanska geologiska undersökningarna. I veckan påbörjades en utbildning i Tanzania.

  19 april 2018