För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Nyheter

Här kan du läsa alla våra nyheter, både nypublicerade och äldre.

Alla nyheter som har publicerats på SGU:s webbplats från år 2018 fram tills idag hittar du här.

 • Grundvattensituationen vecka 48

  På många håll har det varit en gynnsam höst för påfyllning av grundvattnet. Grundvattennivåerna är därför på de flesta håll normala eller över de normala för årstiden. I framför allt östra Svealand och nordöstra Götaland är dock nivåerna under de normala för årstiden och förväntas vara så de närmaste månaderna.

  30 november 2021

 • Ny rapport om förekomster av mineral och bergarter i Sala

  En ny rapport från SGU ger en beskrivning av mineralfyndigheter i Sala kommun. Arbetet är en del av projektet ”Inventering av mineral- och bergartsförekomster i Västmanlands län & Heby kommun”.

  22 november 2021

 • Projektet FRAME visar var potentialen för kritiska råmaterial finns i Europa

  Tillgång till kritiska råmaterial är avgörande för övergången till ett hållbart samhälle med klimatsmart teknik. FRAME-projektet, där SGU har deltagit, har bidragit till att bättre identifiera och visualisera potentialen för ett antal kritiska metaller och mineral inom EU.

  10 november 2021

 • Resultat av SGU:s flygmätningar över Kristianstadsslätten och Listerlandet

  Hösten 2019 genomförde SGU helikopterburna geofysiska undersökningar, så kallade TEM-mätningar, över nordöstra Kristianstadsslätten i Skåne och Listerlandet i Blekinge för att få en bättre bild av geologin och peka ut möjliga framtida grundvattenresurser.

  9 november 2021

 • Metallprisernas utveckling i oktober

  Kraftigt ökande priser för de flesta basmetaller, mest på Zink, till stor del orsakat av att smältverk i Europa halverar produktionen på grund av höga energipriser. Restriktioner och sänkt produktion i Kina håller ner järnmalmspriset.

  8 november 2021

 • Grundvattensituationen vecka 43

  Grundvattennivåerna i landets små magasin har stigit de senaste veckorna, i vissa delar av landet mer än normalt, medan nivåerna i de stora grundvattenmagasinen är relativt oförändrade. Beräkningar av framtida nivåer i de stora magasinen visar på en återhämtning till normala nivåer för årstiden i delar av södra Götaland, men fortsatt under- eller mycket under de normala i östra Svealand och på Gotland.

  26 oktober 2021

 • Karta över Sveriges istida landformer

  SGU lanserar en ny kartvisare som visar istida landformer - den första i sitt slag i Sverige. Kunskapen om landformernas utbredning är viktig för både samhällsplanering och för att förstå Sveriges geologiska historia under den senaste istiden.

  25 oktober 2021

 • SGU kartlägger undervattensmiljöer med artificiell intelligens

  SGU ska kartlägga undervattensmiljöer med hjälp av artificiell intelligens. Syftet är att få fram snabbare och säkrare tolkningar av stora mängder bildmaterial. Arbetet görs inom projektet Ocean Data Factory Sweden, tack vare forskningsmedel från Vinnova.

  20 oktober 2021

 • Nytt mineral upptäckt i Bergslagen

  Erssonit – så heter det nya mineral som upptäckts i varphögar vid Långbangruvan i Bergslagen. Det tillhör en grupp mineral och mineralstrukturer som kan få betydelse inom vattenrening och industriell rening av kemiska föreningar och metaller.

  19 oktober 2021

 • SGU tillstyrker fortsatt tillstånd för Cementa förutsatt att tillräckliga mildringsåtgärder görs

  SGU bedömer att den ansökta täktverksamheten är så viktig för samhället att den bör tillåtas under vissa villkor, även om den samtidigt innebär en negativ påverkan på områdets grundvattenstatus.

  14 oktober 2021