Nyheter

Här kan du läsa alla våra nyheter, både nypublicerade och äldre.

Alla nyheter som har publicerats på SGU:s webbplats från år 2018 fram tills idag hittar du här.

 • Kärnborrning och markseismisk mätning i mål

  Efter drygt två månaders intensivt arbete är både kärnborrningarna och de seismiska mätningarna på land på södra Gotland avslutade. Undersökningarna har gjorts inom ramen för det regeringsuppdrag om koldioxidlagring som Sveriges geologiska undersökning (SGU) genomför fram till 2026.

  17 november 2023

 • Gruvavfall och småskalig gruvnäring i fokus för ITP308 under 2023

  SGU:s internationella utbildningsprogram om gruvor och miljö (ITP308) har under året fortsatt. Två nya grupper av deltagare har startat sina utbildningsomgångar och programmet har genomfört två regionala konferenser i Zambia och Rwanda.

  9 november 2023

 • Ökad efterfrågan och prisökningar på uran under hösten

  Metallpriserna under september och oktober påverkades av stimulansåtgärder i den kinesiska ekonomin och hot om att amerikanska centralbankens kan fortsätta räntehöjningar efter en tids paus. Oroligheterna i världsekonomin gör sig fortfarande påmind. Samtidigt har priset på uran stigit med mer än 40 procent under året och ligger på en tolv års toppnotering.

  8 november 2023

 • SGU ”avlyssnar” den gotländska berggrunden

  I dag, den 7 november, påbörjar Sveriges geologiska undersökning (SGU) markseismiska mätningar på södra Gotland. Undersökningarna ingår i ett pågående regeringsuppdrag, där SGU utreder om det finns lämpliga och säkra platser för permanent lagring av koldioxid till havs i Sverige.

  7 november 2023

 • Efterbehandlingen av Fredriksbergs bruk inne i sin slutfas

  Nu pågår slutfasen av saneringen och efterbehandlingen av Fredriksbergs fabriksområde i Ludvika kommun. Området återställs med planteringar samtidigt som rester av de gamla fabriksbyggnaderna lämnas kvar som ett minne från den gamla brukstiden.

  31 oktober 2023

 • Nytt EU-förslag för markhälsa kan motverka den gröna omställningen

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) har skickat in ett yttrande till Regeringskansliet om EU-kommissionens förslag till ett nytt direktiv om markövervakning och markresiliens. Lagförslaget riskerar, om det blir verklighet, att innebära målkonflikter med annan lagstiftning för grön omställning.

  31 oktober 2023

 • Ny visningstjänst för Grundvattenmagasin

  SGU lanserar nu visningstjänsten Grundvattenmagasin och en uppdatering av kartvisaren med samma namn. Visningstjänsten och kartvisaren innehåller information om grundvatten i framför allt större magasin längs grusåsar och i sedimentär berggrund.

  27 oktober 2023

 • Nu startar SGU rivningsarbetet inför sanering efter kemtvätten Färgaren i Jönköping

  I veckan påbörjas arbetet med att riva de hus i ett kvarter i Jönköping belägna på mark som ska saneras från föroreningar efter en nedlagd kemtvätt. Sveriges geologiska undersökning (SGU) är sedan 2018 huvudman för projektet och efter ett omfattande förarbete kan åtgärdsprocessen nu starta enligt plan.

  23 oktober 2023

 • Satsning på svenska forskningsfartyg effektiviserar livsviktig havsforskning

  Mer svensk fartygsbaserad forskning möjliggörs när Vetenskapsrådet nu beviljar Sveriges forskningsfartyg ett treårigt infrastrukturbidrag. Tanken är att främja viktig havsforskning genom att förenkla för fler att använda sig av statliga forskningsfartyg som Sveriges geologiska undersöknings fartyg Ocean Surveyor.

  19 oktober 2023

 • Sök stöd till geovetenskaplig forskning om kolinlagring i sediment och jordar

  Sveriges geologiska undersökning utlyser medel för forskningsprojekt inom tillämpad forskning och riktad grundforskning inom det geovetenskapliga området med inriktning mot kolinlagring i sediment och jordar.

  16 oktober 2023