Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2014 fram tills idag hittar du här.

 • Kulturell geologi – ett sätt att utveckla kulturmiljöarbetet

  SGU har tagit fram en vägledande strategi för myndighetens arbete inom kulturmiljöfrågor. Strategin bidrar till Sveriges kulturmiljömål och till att utveckla myndighetens egen verksamhet.

  12 november 2019

 • Tidigare okänd landform upptäckt i Sverige – murtoo

  Som en kusin till drumliner och andra landskapsformer har en ny istida moränform identifierats. Upptäckten bidrar till att förstå de komplicerade förhållanden som råder mellan klimat och inlandsisar.

  11 november 2019

 • Grundvattennivåer i månadsskiftet oktober–november

  I de små magasinen är nivåerna nu nära de normala eller över de normala i större delen av landet. Nivåerna i de stora magasinen har återhämtat sig i västra Sverige, men är fortfarande under eller mycket under de normala i betydande delar av landet.

  6 november 2019

 • Se presentationer från Grundvattendagarna 2019

  Missade du Grundvattendagarna 2019? Nu finns presentationerna från föreläsningarna att ta del av på Slideshare.

  5 november 2019

 • Metallprisernas utveckling i oktober

  Metallpriserna i oktober rörde sig måttligt, men några metaller sticker ut. Framförallt priserna på bly och zink som ökat, liksom palladium, som nu är dyrare än guld.

  5 november 2019

 • Svenska mineraliseringar med sällsynta jordartsmetaller - så bildades de

  En ny studie från SGU och Uppsala universitet visar hur malmer från Bergslagen med sällsynta jordartsmetaller bildades. Forskningen är en nyckel till att hitta fler av dessa metaller, som behövs för omställningen till grön teknik.

  28 oktober 2019

 • Gruv- och prospekteringskonferensen FEM

  Nästa vecka deltar SGU i konferensen FEM i Levi i finska Lappland. Konferensen samlar drygt tusen deltagare från gruvnäring, prospekteringsföretag, myndigheter, med flera.

  25 oktober 2019

 • Nya rön om sällsynta jordartsmetaller

  En ny studie från SGU och Uppsala universitet visar hur malmer från Bergslagen med sällsynta jordartsmetaller bildades. Forskningen är en nyckel till att hitta fler av dessa metaller, som behövs för omställningen till grön teknik.

  24 oktober 2019

 • Nya jordartsdata tillgängliga

  SGU publicerar nu uppdaterade jordartsdata för ett antal områden. Ny jordartsinformation finns tillgänglig för bland annat Funäsdalen, Värmdö, delar av Västerbotten och Höga kusten.

  23 oktober 2019

 • Grundvattennivåer i oktober

  Grundvattennivån i de små magasinen är nu normal i stora delar av landet. Vissa områden i Götaland, Svealand och mellersta Norrland har dock fortfarande lägre nivåer än normalt. I de stora magasinen är nivåerna fortsatt under det normala i stort sett i hela Sverige.

  23 oktober 2019