Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2014 fram tills idag hittar du här.

 • Låg produktion av energitorv under 2017

  Produktionen av energitorv 2017 minskade jämfört med föregående år och var den lägsta sedan 1998.

  14 augusti 2018

 • Kartläggning av Bottenviken har startat

  Nu är arbetet med att kartlägga Bottenvikens havsmiljö i full gång. SGU samarbetar med Länsstyrelsen i Norrbotten och en rad myndigheter i Finland i ett Interreg-projekt som går under namnet SEAmBoth (Seamless Mapping and Management of the Bothnian Bay).

  9 augusti 2018

 • Grundvattennivåer i juli

  Grundvattennivåerna i de små magasinen är mycket under de normala för årstiden i stora delar av landet. I de stora magasinen är det för närvarande inga större avvikelser från det normala.

  20 juli 2018

 • Nu kan du spela BetterGeo i nya Minecraft

  Nu är vår mod BetterGeo uppgraderad, så att den fungerar till den senaste versionen av Minecraft 1.12. I BetterGeo är geologin ”på riktigt”.

  11 juli 2018

 • Nautanen och Kiskamavaara blir riksintressen

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) har beslutat att två fyndigheter i Norrbottens län, Nautanen i Gällivare kommun och Kiskamavaara i Kiruna kommun, utgör områden som är riksintressanta för mineralutvinning enligt 3 kap 7 § andra stycket miljöbalken.

  5 juli 2018

 • Klart för efterbehandling av Blaiken med hjälp av SGU

  Riksdagen har godkänt att regeringen får förvärva fastigheten i Blaikengruvan. Därmed finns förutsättningar för SGU att gå in som huvudman och starta igång efterbehandlingsarbetet.

  3 juli 2018

 • Nu öppnas utlysningen för SGUs forskningsstöd

  Idag, tisdagen den 2 juli, öppnar SGU årliga utlysning för stöd till forskningsprojekt inom det geovetenskapliga området.

  2 juli 2018

 • SGU i internationellt utbyte om gruvor och miljö

  Flera afrikanska myndigheter deltar i SGUs utbildning om gruvor och miljö, ett viktigt ämne såväl i Europa som Afrika. Satsningen går av stapeln i Malå i höst och finansieras av Sida.

  27 juni 2018

 • Stora värden hotas av stigande havsnivåer

  Många svenskar bor vid kusten och stora fastighetsvärden påverkas därför om havsnivån stiger med en meter. Flera myndigheter, däribland SGU, efterlyser mot den bakgrunden bättre data kring våra kuster och sjöar.

  26 juni 2018

 • Möt SGU i Almedalen

  Havsplanering och miljögifter i havet, grundvatten och våtmarker, stigande havsnivåer, hållbar gruvindustri, konfliktmineral och bättre användning av geodata. Det är några av SGUs teman i Almedalen 2018.

  25 juni 2018