För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Nyheter

Här kan du läsa alla våra nyheter, både nypublicerade och äldre.

Alla nyheter som har publicerats på SGU:s webbplats från år 2018 fram tills idag hittar du här.

 • Malmer, industriella mineral och bergarter i Norberg

  SGU har publicerat en ny rapport om mineral- och bergartsförekomster i Norbergs kommun. Arbetet är en del i ett större arbete med att inventera landets mineral- och bergartsförekomster med moderna metoder.

  14 mars 2022

 • Ukrainakonfliktens påverkan på försörjningen av kritiska ämnen

  Kriget i Ukraina har stor påverkan på försörjningen av kritiska råvaror för Sverige och EU. Både Ryssland och Ukraina producerar många material på EU:s lista över kritiska ämnen.

  11 mars 2022

 • Metallprisernas utveckling i februari

  Det ryska krigshandlingarna i Ukraina i slutet av februari drev upp priset på många metaller som aluminium, bly, järn och ädelmetaller. Fortsatt ökad efterfrågan på elfordon gjorde att också priset på batterimetaller som litium och nickel steg.

  4 mars 2022

 • Lokal kunskap behövs för att säkerställa dricksvatten av god kvalitet

  SGU har svarat på remissen ”En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet” som är ett betänkande av 2020 års dricksvattenutredning. SGU efterlyser i utredningen ett större fokus på dricksvattenproducenternas ansvar för att säkerställa dricksvatten av god kvalitet.

  2 mars 2022

 • Ukrainakonflikten sätter fokus på importberoendet av kritiska råvaror

  Europa är till stor del beroende av import av råvaror som är kritiska för vårt samhälle och för välfärden. Råvarorna kommer i många fall från länder som är inblandade i konflikter vilket gör tillgången mycket sårbar. Enligt EU måste produktionen i Europa öka.

  28 februari 2022

 • Uppdaterad byggnadsgeologisk information för Göteborg

  SGU har tagit fram en rapport över Göteborgsområdets geologi, som underlag till den byggnadsgeologiska kartan. Informationen riktar sig till aktörer inom bygg-, planerings-, och transport- och infrastruktursektorn.

  21 februari 2022

 • SGU:s klimatanpassningsarbete under 2021

  SGU bidrar på många sätt till att rusta samhället inför de utmaningar som en ökad uppvärmning medför, som mildare och blötare vintrar, stigande havsnivåer, perioder av torka och extremt väder. Det visar en genomgång av SGU:s arbete med klimatanpassning under 2021.

  17 februari 2022

 • Naturnära jobb leder till fler anställningar och utbildningstillfällen

  Över två tusen åtgärder i framför allt naturreservat har de anställda inom regeringsuppdraget Naturnära jobb gjort sedan starten. Var tredje medarbetare har gått vidare till utbildning eller anställning hos annan arbetsgivare.

  15 februari 2022

 • Ny portal för efterbehandling av sediment

  Nu lanseras portalen ”renasediment.se” – laddad med kunskap, fakta och verktyg för alla som är engagerade i arbetet med att utreda och åtgärda förorenade sediment.

  14 februari 2022

 • Metallprisernas utveckling i januari

  I januari stabiliserades priserna på basmetaller. Några metaller vars priser stack iväg uppåt var aluminium, vars produktion påverkats av de höga elpriserna, och batterimetallerna litium och nickel, vars priser känner av den starka efterfrågan på elfordon.

  8 februari 2022