Nyheter

Här kan du läsa alla våra nyheter, både nypublicerade och äldre.

Alla nyheter som har publicerats på SGU:s webbplats från år 2018 fram tills idag hittar du här.

 • Vägval om kärnkraft styr Sveriges framtida behov av tillgång till metaller och material

  När Sverige ska ställa om till fossilfri elproduktion kommer behovet av en rad metaller och material att öka. Oavsett vägval i energipolitiken är den svenska självförsörjningsgraden av de material som behövs mycket låg. Det visar en ny rapport från Sveriges geologiska undersökning (SGU).

  4 september 2023

 • SGU söker svaren på var koldioxid kan lagras

  Marinseismiska undersökningar utanför Skånes kust och provborrningar på södra Gotland. I dag påbörjar Sveriges geologiska undersökning (SGU) ett par viktiga delprojekt inom ramen för det regeringsuppdrag som handlar om att utreda förutsättningarna till permanent lagring av koldioxid i svensk berggrund.

  28 augusti 2023

 • Gruvor, miljö och hållbar utveckling på ITP-konferens i Rwanda

  Att öka kapaciteten hos myndigheter som arbetar för en hållbar gruvnäring i låg- och medelinkomstländer med betydande eller växande gruvnäring står i fokus i SGU:s internationella program för kapacitetsutveckling om gruvor och miljö, ITP308 – Mine water and mine waste management. I slutet av augusti håller programmet en så kallad regionalkonferens i Kigali, Rwanda, med deltagare från fem länder i Afrika.

  15 augusti 2023

 • Ovanligt tidig återhämtning av grundvattennivåer

  I stora delar av södra och mellersta Sverige har grundvattennivåerna i de små grundvattenmagasinen redan nu börjat återhämta sig, två månader tidigare än normalt. Beräkningar av framtida grundvattennivåer tyder på att även stora grundvattenmagasin återhämtar sig väl under hösten.

  8 augusti 2023

 • SGU – en viktig aktör i framställningen av ett nytt verktyg för havsplanering i västra Indiska oceanen

  Med det webbaserade verktyget WIO Symphony kan havsplanerare analysera de sammanlagda miljöeffekterna av mänskliga aktiviteter i västra Indiska oceanen i förhållande till naturvärden. Verktyget hjälper beslutsfattare att bättre planera havsområden och därmed minska fattigdom tack vare en mer hållbar användning av havet.

  6 juli 2023

 • Fortsatt högt anseende för SGU

  I Kantar Sifos årliga undersökning kring myndigheternas anseende hos allmänheten, Anseendeindex Myndigheter 2023, ligger SGU kvar på sjunde plats av 46 medverkande myndigheter. Med ett resultat på 55 poäng har myndigheten ökat något i anseende jämfört med förra årets mätning.

  30 juni 2023

 • Stor kartläggning av hotade arter i norra Sveriges kustvatten pågår

  Under sommaren kartlägger Sveriges geologiska undersökning, tillsammans med länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten, grunda havsområden i Bottniska viken. Områdena är värdefulla utifrån sin biologiska mångfald, men hotas av mänsklig inverkan och klimatförändringar. Projektet SeaMoreEco, inom vilket kartläggningen genomförs, samlar information i syfte att kunna övervaka och återställa arter och habitat.

  29 juni 2023

 • Nya föroreningar behöver analyseras i grundvattnet

  Fler organiska föroreningar, bland annat olika typer av industrikemikalier och lösningsmedel, skulle behöva övervakas i svenskt grundvatten.

  28 juni 2023

 • Grundvattennivåer i juni

  Grundvattennivåerna sjunker nu snabbt och kommer troligtvis att fortsätta sjunka under de närmaste månaderna. Både vid torr och normal väderutveckling kommer det att bli ovanligt låga nivåer i små grundvattenmagasin i Götaland, Svealand och sydöstra Norrland under juli och augusti. Även i stora magasin kan ovanligt låga nivåer förekomma i Götaland, Svealand och sydöstra Norrland under slutet av augusti.

  27 juni 2023

 • Bättre beskrivning av grundvattnet i Skåne län

  SGU har kartlagt och beskrivit fem grundvattenmagasin i Kristianstads kommun, Skåne län. Informationen är viktig för en hållbar hushållning av vattenresurserna.

  27 juni 2023