För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Nyheter

Här kan du läsa alla våra nyheter, både nypublicerade och äldre.

Alla nyheter som har publicerats på SGU:s webbplats från år 2018 fram tills idag hittar du här.

 • Ny rapport om mineral- och bergartsförekomster i Heby

  En ny rapport från SGU beskriver mineralfyndigheter i Heby kommun. Det är en delrapport för projektet ”Inventering av mineral- och bergartsförekomster i Västmanlands län & Heby kommun”.

  13 oktober 2021

 • Metallprisernas utveckling i september

  Priset på många metaller har fallit i september, med störst nedgång på järnmalmspriset. Priset på "batterimetaller" har däremot stigit.

  6 oktober 2021

 • Fyndigheten i Barsele blir nytt riksintresse

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) har pekat ut och detaljavgränsat fyndigheten Barsele i Storumans kommun, Västerbottens län, som riksintresse för dess innehåll av konfliktmineralet guld.

  6 oktober 2021

 • Statistik för grus, sand och krossberg 2020

  SGU har sammanställt föregående års svenska produktion av ballast. Resultatet redovisas i en kommande publikation, men delar av innehållet presenteras redan nu.

  1 oktober 2021

 • SGU bidrar till att öka kunskapen om förorenade sediment

  Just nu genomför SGU en stor kartläggning av förorenade sediment i sjöar, vattendrag och kustområden. Sedan i somras undersöks marina sediment, och nu i dagarna påbörjas undersökningar av sediment i sjöar och vattendrag.

  29 september 2021

 • Grundvattensituationen vecka 39

  Situationen har förändrats i liten omfattning under september månad och nivåerna i de små magasinen är i allmänhet normala eller över de normala för årstiden. På Gotland och i västra Svealand är dock nivåerna under de normala. De stora magasinen har fortsatt låga nivåer i stora delar av Götaland och östra Svealand.

  28 september 2021

 • Bättre verktyg för planering och klimatanpassning

  Nu finns en ny version av SGU:s populära kartvisare för skred i finkorniga jordarter. Kartan kan användas i ett tidigt planeringsskede för att ge en översiktlig bild av områden med risk för skred.

  24 september 2021

 • Nya berggrundskartor över delar av fjällen i Västerbottens och Norrbottens län

  Nu finns nya berggrundskartor med tillhörande beskrivning för fjällvärlden mellan Umeälven i söder och Ammarfjället och Gautojaure-Laisälven i norr. Kartorna och beskrivningarna har tagits fram genom samarbete mellan universitet i Tyskland och SGU.

  22 september 2021

 • Potentialen för kritiska metaller och mineral i nordisk berggrund lyfts i ny rapport från Nordiska ministerrådet

  Sveriges geologiska undersökning har tillsammans med motsvarande myndigheter i de övriga nordiska länderna tagit fram en rapport som visar på en stor potential för att utvinna kritiska metaller och mineral i Norden, men också behov av nya undersökningar och forskning. De kritiska råmaterialen är i ett flertal fall av central betydelse för den gröna energiomställningen.

  16 september 2021

 • Priset för godkänd övervakning av grundvatten: 64-68 miljoner kronor mer per år

  Att uppfylla behovet för miljöövervakning av grundvatten i Sverige uppskattas kosta 64-68 miljoner kronor mer per år än idag. Det framgår av en ny SGU-rapport, där övervakningsbehov via vattenförvaltning och miljömål har kartlagts och jämförts med befintlig övervakning av grundvatten.

  15 september 2021