Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2014 fram tills idag hittar du här.

 • Ny rapport om järn och stål

  Svensk järnmalm har en stark koppling till Sveriges- och Europas utveckling genom historien, och stål är det mest återvunna materialet i världen. Detta och mycket annat finns att läsa i SGUs nya rapport ”Mineralmarknaden 2018 på temat järn och stål”.

  15 april 2019

 • Ny forskning visar på magmatisk bildning av järnmalmer av Kirunatyp

  En grupp forskare, däribland en SGU-geolog, har genom att granska isotoper av järn och syre visat att apatitjärnmalm, den i Sverige och Europa viktigaste järnmalmstypen, har magmatiskt ursprung.

  12 april 2019

 • Nya rön om berggrunden i Falkenberg med omnejd

  SGU har tagit fram ny information om berggrunden i Falkenbergsområdet som ger en helt ny inblick i regionens unika geologiska historia. Informationen är viktig för en hållbar användning av mark och naturresurser, och för att förstå vår livsmiljö.

  9 april 2019

 • Hack för samhällsnytta

  Stort engagemang på Hack for Sweden, där 500 hackare har tävlat i att skapa samhällsnyttiga lösningar med öppna data. Vinnarna i klassen miljö kombinerade SGUs data med annan info för att ge brunnsägare stöd i dricksvattenfrågor.

  8 april 2019

 • SGU i kunskapsutbyte om gruvor och miljö i Nigeria

  Just nu samlas tolv afrikanska länder i Nigeria för att tillsammans med SGU byta erfarenheter om gruvor och miljö i två veckor.

  5 april 2019

 • Mineralforum i Luleå

  SGU bjuder in till ett öppet mineralforum i Luleå den 4 juni med fokus på varför det är så svårt att öppna gruvor i Sverige. Hur kan vi lösa våra intressekonflikter och få fram material för grön omställning?

  4 april 2019

 • Metallprisernas utveckling i mars

  Metallprisernas rörelser under mars månad var blygsamma överlag. Mest anmärkningsvärt var kanske att priset på palladium vände neråt efter en längre tids uppgång.

  3 april 2019

 • Närmare miljömålet för grundvatten - men mycket återstår

  Arbetet med miljökvalitetsmålet grundvatten av god kvalitet utvecklades positivt under 2018. Det framgår av den årliga uppföljningen av Sveriges miljömål där förra årets insatser utvärderats.

  2 april 2019

 • SGU utvecklar verktyg för klimatanpassning

  SGU har fått externa forskningsmedel från SMHI för två projekt som syftar till att utveckla verktyg för att bedöma och analysera åtgärder för klimatanpassning.

  29 mars 2019

 • Ny information om berggrunden i sydvästra Norrbotten

  Nu har nya beskrivningar till berggrundskartor i sydvästra Norrbottens län publicerats. Materialet utgör underlag för planering och resurshushållning för prospekterings- och gruvbolag, kommuner, länsstyrelse med flera.

  28 mars 2019