Nyheter

Här kan du läsa alla våra nyheter, både nypublicerade och äldre.

Alla nyheter som har publicerats på SGU:s webbplats från år 2018 fram tills idag hittar du här.

 • Fortsatt högt anseende för SGU

  I Kantar Sifos årliga undersökning kring myndigheternas anseende hos allmänheten, Anseendeindex Myndigheter 2023, ligger SGU kvar på sjunde plats av 46 medverkande myndigheter. Med ett resultat på 55 poäng har myndigheten ökat något i anseende jämfört med förra årets mätning.

  30 juni 2023

 • Stor kartläggning av hotade arter i norra Sveriges kustvatten pågår

  Under sommaren kartlägger Sveriges geologiska undersökning, tillsammans med länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten, grunda havsområden i Bottniska viken. Områdena är värdefulla utifrån sin biologiska mångfald, men hotas av mänsklig inverkan och klimatförändringar. Projektet SeaMoreEco, inom vilket kartläggningen genomförs, samlar information i syfte att kunna övervaka och återställa arter och habitat.

  29 juni 2023

 • Nya föroreningar behöver analyseras i grundvattnet

  Fler organiska föroreningar, bland annat olika typer av industrikemikalier och lösningsmedel, skulle behöva övervakas i svenskt grundvatten.

  28 juni 2023

 • Grundvattennivåer i juni

  Grundvattennivåerna sjunker nu snabbt och kommer troligtvis att fortsätta sjunka under de närmaste månaderna. Både vid torr och normal väderutveckling kommer det att bli ovanligt låga nivåer i små grundvattenmagasin i Götaland, Svealand och sydöstra Norrland under juli och augusti. Även i stora magasin kan ovanligt låga nivåer förekomma i Götaland, Svealand och sydöstra Norrland under slutet av augusti.

  27 juni 2023

 • Bättre beskrivning av grundvattnet i Skåne län

  SGU har kartlagt och beskrivit fem grundvattenmagasin i Kristianstads kommun, Skåne län. Informationen är viktig för en hållbar hushållning av vattenresurserna.

  27 juni 2023

 • Nya rapporter om grundvatten i Gävleborgs och Jönköpings län

  SGU har kartlagt och beskrivit sju grundvattenmagasin i Gävleborgs och Jönköpings län i sex rapporter. Informationen är viktig för en hållbar hushållning av vattenresurserna.

  16 juni 2023

 • SGU lanserar ny lösning för att validera och rapportera in grundvattendata

  SGU är datavärd för den information som samlas in inom miljöövervakningen av grundvatten. För att underlätta inrapporteringen av data driftsätter SGU nu en digital inrapporteringstjänst. Tjänsten kommer att ge en bättre och automatiserad kontroll av leveranser av grundvattenkemiska data.

  31 maj 2023

 • Grundvattennivåer i maj

  Grundvattennivåerna sjunker nu i södra Sverige och kommer att fortsätta göra så de närmaste månaderna. Om det blir varmt och torrt i sommar är det troligt att det blir ovanligt låga nivåer i små grundvattenmagasin på flera håll i Götaland och Svealand.

  30 maj 2023

 • Dämpad metallmarknad ger dalande priser

  Andra kvartalet 2023 bjöd på växlande metallpriser med några prisuppgångar och sedan dalande priser på flera metaller. Marknaden för metaller är dämpad och Kinas industri har fortfarande inte återhämtat sig.

  30 maj 2023

 • Stabil produktion från gruvor trots en skakig omvärld

  Svensk malmproduktion nådde under 2022 drygt 87 miljoner ton, en minskning med 2 procent sedan föregående år. Trots en skakig omvärld var läget i den svenska gruvnäringen stabilt. Omsättningen uppgick till 69 miljarder kronor, vilket är ungefär i samma nivå som föregående år. Det och mycket annat framgår av SGU:s senaste upplaga av Bergverksstatistik.

  25 maj 2023