Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2014 fram tills idag hittar du här.

 • Lågflygning 2019

  Nu har SGUs geofysiska flygmätningar inletts för säsongen. Med syftet att kartlägga berggrunden flyger mätflygplanet fram och tillbaka på låg höjd, fram till slutet av augusti. Falun, Hofors och södra delen av Siljan ligger inom det område som berörs.

  15 maj 2019

 • Hundar hjälper till att spåra föroreningar

  Arbetet med att utreda hur gamla föroreningar sprids i marken är ofta komplicerat och svårlöst. Mot den bakgrunden har SGU anlitat hundar för att försöka effektivisera och förbättra undersökningarna.

  13 maj 2019

 • Nu går det att registrera sin brunn och få ett bättre skydd

  Nu öppnar SGU upp för brunnsägare att själva registrera enskilda brunnar i Brunnsarkivet. Inledningsvis testar SGU funktionen tillsammans med några kommuner som kommer att lägga ut funktionen på sina webbplatser.

  8 maj 2019

 • Metallprisernas utveckling i april

  I april var det relativt små prisrörelser, med undantag för kobolt och järnmalm, vars priser steg med tolv respektive sju procent. Järnmalmspriset är nu det högsta sedan 2014.

  7 maj 2019

 • Grundvattennivåer månadsskiftet april–maj

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen är på grund av nederbördsunderskott nu mycket under de normala för årstiden i stora delar av östra Götaland och Svealand. I de stora magasinen är läget tämligen oförändrat med nivåer mycket under de normala i delar av Svealand och Götaland.

  6 maj 2019

 • Internationell utbildning om gruvor och miljö

  Måndagen den 6:e maj startar på nytt SGUs internationella utbildning om gruvor och miljö i Malå, den här gången med tjugosex deltagare från Tanzania, Zambia, Kenya och Etiopien

  6 maj 2019

 • Grundvattennivåer i april

  Flera veckors torka har inneburit att grundvattennivåerna i de små grundvattenmagasinen nu är under de normala för årstiden i stora delar av Götaland och Svealand. För de stora grundvattenmagasinen är läget i stort sett oförändrat med nivåer under de normala i praktiskt taget hela landet.

  25 april 2019

 • Ny rapport om järn och stål

  Svensk järnmalm har en stark koppling till Sveriges- och Europas utveckling genom historien, och stål är det mest återvunna materialet i världen. Detta och mycket annat finns att läsa i SGUs nya rapport ”Mineralmarknaden 2018 på temat järn och stål”.

  15 april 2019

 • Ny forskning visar på magmatisk bildning av järnmalmer av Kirunatyp

  En grupp forskare, däribland en SGU-geolog, har genom att granska isotoper av järn och syre visat att apatitjärnmalm, den i Sverige och Europa viktigaste järnmalmstypen, har magmatiskt ursprung.

  12 april 2019

 • Nya rön om berggrunden i Falkenberg med omnejd

  SGU har tagit fram ny information om berggrunden i Falkenbergsområdet som ger en helt ny inblick i regionens unika geologiska historia. Informationen är viktig för en hållbar användning av mark och naturresurser, och för att förstå vår livsmiljö.

  9 april 2019