Nyheter

Här kan du läsa alla våra nyheter, både nypublicerade och äldre.

Alla nyheter som har publicerats på SGU:s webbplats från år 2018 fram tills idag hittar du här.

 • Flera åtgärder för en bättre vattenhushållning under 2023

  I den årliga uppföljningen av miljömålen betonar SGU betydelsen av de åtgärder som genomförts med statliga medel av vattenproducenterna, med flera. Det gäller bland annat att ta fram nya vattenskyddsområden, öka robustheten i vattenförsörjningen, utöka övervakningen och ta fram kunskaps- eller planeringsunderlag.

  4 april 2024

 • Världsvattendagen firas med en ny webbhandledning om Sveriges grundvattenkvalitet

  SGU har uppdaterat och digitaliserat handledningen Bedömningsgrunder för grundvatten med utökat dataunderlag och fler ämnen. Handledningen innehåller datasammanställningar och beskrivningar av olika kemiska ämnen och föroreningar som förekommer i grundvatten. Statistik finns framtagen för en lång rad ämnen med olika geografiska och tematiska uppdelningar.

  22 mars 2024

 • SGU bidrar med underlag för att möta klimatförändringarna längs våra kuster

  Sverige behöver planera för att möta effekterna av ett förändrat klimat. Ett exempel är var och hur vi bygger i kustnära områden. Sveriges geologiska undersökning (SGU) kartlägger bland annat hur olika kuststräckor kan påverkas av höjda havsnivåer. Informationen ligger sedan till grund för kommuners och länsstyrelsers planeringsunderlag.

  20 mars 2024

 • SGU i nytt myndighetssamarbete för att säkerställa hållbar el-infrastruktur till havs

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) har ingått ett samarbetsavtal med Svenska kraftnät och Sjöfartsverket för en trygg och hållbar marin el-infrastruktur för framtiden. Samarbetet är viktigt sett till det förändrade säkerhetsläget i Sveriges närområde.

  4 mars 2024

 • SGU till internationell mässa med råvarufokus

  Den 3–6 mars arrangeras PDAC Convention, världens största evenemang för gruv- och prospekteringssektorn, i Toronto, Kanada. Sveriges geologiska undersökning (SGU) representeras på plats av flera experter för att kunna ge en god bild av Sveriges geologiska potential och förutsättningarna för prospektering och gruvverksamhet i landet.

  1 mars 2024

 • Ett steg mot säkrare dricksvattenförsörjning

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Livsmedelsverket lämnar nu förslag till nytt nationellt system för information om råvatten- och dricksvattenkvalitet, vattentäkter och dricksvattenanläggningar. Myndigheterna föreslår bland annat att inrapportering av vatteninformation sker via en nationell rapporteringsportal.

  1 mars 2024

 • Klart för flytt till nya lokaler i Uppsala

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) flyttar huvudkontoret till kvarteret Hugin i centrala Uppsala, bara ett stenkast från centralstationen. Myndigheten har tecknat ett nytt hyresavtal och lämnar sina nuvarande lokaler i stadsdelen Kåbo våren 2025.

  29 februari 2024

 • Samlad geologisk kunskap ska underlätta etablering av vindkraft i Östersjön

  Vindkraftparker ute till havs är ett led i att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Nu samlas geologiexperter från länderna runt Östersjön för att diskutera hur etablering av vindkraft till havs kan underlättas.

  27 februari 2024

 • Nu startar Mineraljakten – igen!

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) återupptar konceptet ”Mineraljakten”, efter beslut från regeringen. Syftet är att engagera privatpersoner i att bidra till att hitta potentiella fyndigheter av kritiska och strategiska metaller och mineral.

  20 februari 2024

 • Förbättrade jordartsdata från SGU underlättar samhällsplanering och klimatanpassning

  Hur bygger vi säker infrastruktur och hållbara bostadsområden? För det krävs geologiska data om jordförhållandena. Sveriges geologiska undersökning (SGU) har uppdaterat och förbättrat informationen om jordarter för flera områden i Sverige, däribland östra Södermanland, Enköpingsområdet, norra Västernorrland och längs Lule älv. Informationen nås via kartvisare och som nedladdningsbara öppna data.

  8 februari 2024