Nyheter

Här kan du läsa alla våra nyheter, både nypublicerade och äldre.

Alla nyheter som har publicerats på SGU:s webbplats från år 2018 fram tills idag hittar du här.

 • Historisk EU-lag om råvaror klubbad – ”Kommer främja mineralutvinning”

  EU ska öka självförsörjningen av de strategiskt viktiga råvaror som krävs för den gröna omställningen. Det är syftet med den EU-förordning, Critical Raw Materials Act, som Europaparlamentet röstade igenom i dag, den 12 december. Sveriges geologiska undersökning (SGU) har deltagit som expertmyndighet i arbetet med lagtexten.

  12 december 2023

 • SGU lanserar ny tjänst för att validera och rapportera in miljögifter

  SGU är datavärd för information om miljögifter som samlas in inom miljöövervakningen. Nu tar vi över valideringstjänsten, som tidigare har skötts av Metria, för att allt ska finnas under samma tak.

  8 december 2023

 • Fortsatt samverkan avgörande för en hållbar europeisk värdekedja för batterier

  Batterier är en central och avgörande del i elektrifieringen och utvecklingen av fossilfria energisystem. För att Sverige ska kunna bidra till en hållbar europeisk värdekedja för batterier är en gemensam lägesbild för att följa utvecklingen och fortsatt samverkan mellan aktörer på batteriområdet avgörande.

  4 december 2023

 • Kärnborrning och markseismisk mätning i mål

  Efter drygt två månaders intensivt arbete är både kärnborrningarna och de seismiska mätningarna på land på södra Gotland avslutade. Undersökningarna har gjorts inom ramen för det regeringsuppdrag om koldioxidlagring som Sveriges geologiska undersökning (SGU) genomför fram till 2026.

  17 november 2023

 • Gruvavfall och småskalig gruvnäring i fokus för ITP308 under 2023

  SGU:s internationella utbildningsprogram om gruvor och miljö (ITP308) har under året fortsatt. Två nya grupper av deltagare har startat sina utbildningsomgångar och programmet har genomfört två regionala konferenser i Zambia och Rwanda.

  9 november 2023

 • Ökad efterfrågan och prisökningar på uran under hösten

  Metallpriserna under september och oktober påverkades av stimulansåtgärder i den kinesiska ekonomin och hot om att amerikanska centralbankens kan fortsätta räntehöjningar efter en tids paus. Oroligheterna i världsekonomin gör sig fortfarande påmind. Samtidigt har priset på uran stigit med mer än 40 procent under året och ligger på en tolv års toppnotering.

  8 november 2023

 • SGU ”avlyssnar” den gotländska berggrunden

  I dag, den 7 november, påbörjar Sveriges geologiska undersökning (SGU) markseismiska mätningar på södra Gotland. Undersökningarna ingår i ett pågående regeringsuppdrag, där SGU utreder om det finns lämpliga och säkra platser för permanent lagring av koldioxid till havs i Sverige.

  7 november 2023

 • Efterbehandlingen av Fredriksbergs bruk inne i sin slutfas

  Nu pågår slutfasen av saneringen och efterbehandlingen av Fredriksbergs fabriksområde i Ludvika kommun. Området återställs med planteringar samtidigt som rester av de gamla fabriksbyggnaderna lämnas kvar som ett minne från den gamla brukstiden.

  31 oktober 2023

 • Nytt EU-förslag för markhälsa kan motverka den gröna omställningen

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) har skickat in ett yttrande till Regeringskansliet om EU-kommissionens förslag till ett nytt direktiv om markövervakning och markresiliens. Lagförslaget riskerar, om det blir verklighet, att innebära målkonflikter med annan lagstiftning för grön omställning.

  31 oktober 2023

 • Ny visningstjänst för Grundvattenmagasin

  SGU lanserar nu visningstjänsten Grundvattenmagasin och en uppdatering av kartvisaren med samma namn. Visningstjänsten och kartvisaren innehåller information om grundvatten i framför allt större magasin längs grusåsar och i sedimentär berggrund.

  27 oktober 2023