För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Nyheter

Här kan du läsa alla våra nyheter, både nypublicerade och äldre.

Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2016 fram tills idag hittar du här.

Nyhetslista

 • Grundvattennivåer vecka 41

  Det är fortsatt låga eller mycket låga nivåer för årstiden i de små magasinen i hela Svealand och större delen av Götaland, medan nivåerna i de stora magasinen är låga i södra och östra Götaland samt i delar av södra Norrlands inland.

  6 oktober 2020

 • Hydrologiskt nyår - brytpunkt för grundvattennivåer

  I dag firas det hydrologiska nyåret. Det sammanfaller på många håll med att grundvattennivåerna börjar stiga.

  1 oktober 2020

 • Goda exempel på åtgärder för bättre grundvatten

  SGU lyfter fram ett antal goda exempel på åtgärder som kan genomföras för att minska risken för skada på grundvatten. Tanken är att uppmuntra kommuner och myndigheter till att öka skyddet för grundvattnet.

  29 september 2020

 • Statistik för grus, sand och krossberg 2019

  SGU har sammanställt föregående års svenska produktion av ballast. Resultatet redovisas i en kommande publikation, men delar av innehållet presenteras redan nu.

  28 september 2020

 • Nya data om grafitfyndigheter utanför Norberg

  Resultatet från SGUs kartläggningar 2019 i ett område nordväst om Norberg i Västmanlands län är nu klara. En sammanfattande rapport visar på intressanta mängder av det innovationskritiska mineralet grafit.

  26 september 2020

 • Grundvattennivåer vecka 39

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen är under eller mycket under de normala för årstiden i Svealand, södra Norrland och betydande delar av Götaland. I de stora magasinen är nivåerna låga i södra och östra Götaland, östra Svealand samt södra och mellersta Norrland, medan de i västra Götaland och norra Norrland är över eller mycket över de normala.

  22 september 2020

 • Miljögifter från fiberbankar kan spridas uppåt i ekosystemet

  Miljögifter i fiberbankar riskerar att spridas till sin omgivning och påverka organismer uppåt i näringskedjan. Det bekräftas av en ny forskningsrapport som sammanfattar fyra års tvärvetenskapliga studier inom projektet Treasure.

  21 september 2020

 • Rådgivning till kommuner inför våtmarksprojekt

  SGU erbjuder gratis rådgivning till kommuner för att säkerställa att målen för grundvattentillgång uppfylls vid restaurering eller anläggning av våtmarker. Tjänsten pågår året ut.

  17 september 2020

 • SGU utvecklar sekundär utvinning med hjälp av extra anslag

  Regeringen fördelar femtio miljoner kronor extra på att utveckla och undersöka förutsättningen för sekundär utvinning av metaller. De extra medlen går till SGU, som föreslås ta hjälp av Naturvårdsverket.

  15 september 2020

 • SGU kartlägger Uppsala läns kust- och utsjöområden

  Just nu kartlägger SGU havsbotten och dess livsmiljöer i Uppsala läns kust- och utsjöområden. Kartläggningen utförs med SGUs undersökningsbåt Ugglan och pågår till mitten av oktober.

  11 september 2020