Nyheter

Här kan du läsa alla våra nyheter, både nypublicerade och äldre.

Alla nyheter som har publicerats på SGU:s webbplats från år 2018 fram tills idag hittar du här.

 • SGU uppmärksammar internationella våtmarksdagen den 2 februari

  Våtmarker renar och håller kvar vatten i landskapet samt binder koldioxid. SGU undersöker våtmarkers betydelse för grundvatten och dess potential att minska utsläppen av växthusgaser. På internationella våtmarksdagen den 2 februari medverkar SGU på Naturvårdsverkets öppna seminarium om våtmarker.

  31 januari 2023

 • Mer positiv inställning till gruvnäringen i Sverige

  Drygt sex av tio personer (62 %) i Sverige mellan 18 och 79 år tycker att svensk gruvnäring bör ges förutsättningar att utvecklas för att säkra tillgången på viktiga metaller och varannan person (49 %) kan tänka sig att ha en aktiv gruva i sitt närområde. Det visar en undersökning som Sveriges geologiska undersökning (SGU) har gjort tillsammans med undersöknings- och analysföretaget Novus.

  23 januari 2023

 • Instabila metallpriser under 2022

  Under 2022 var metallpriserna instabila, med flera dramatiska upp- och nedgångar. Världen präglades av geopolitisk instabilitet och ekonomisk oro. Det visar SGU:s årssammanställning av metallpriser.

  17 januari 2023

 • Myndigheter tar krafttag mot förorenade sediment för friskare sjöar och hav

  Pilotförsök, en gemensam kunskapsplattform och undersökningar av sediment över hela landet, är exempel på vad som har gjorts inom ett regeringsuppdrag för att förbättra kunskapen om hur förorenade sediment bör hanteras. Uppdraget är redovisat till regeringen och resultaten syftar till ett kostnadseffektivt åtgärdsarbete.

  16 januari 2023

 • Bergverksstatistik 2021 på engelska

  Sveriges geologiska undersökning publicerar varje år Bergverksstatistik, en statistisk sammanställning över den svenska gruv- och mineralnäringen. I samband med det svenska ordförandeskapet i EU tar SGU för första gången fram en engelsk version av rapporten.

  12 januari 2023

 • Kartläggning inför ny nationalpark visar frisk havsbotten i Stockholms skärgård

  SGU har under sommaren och hösten undersökt havsbottnen i delar av Stockholms skärgård. Syftet med undersökningen var att ta fram maringeologiska underlag till en utredning om en ny nationalpark i Stockholms skärgård. Undersökningen har visat på en bottenmiljö som är frisk och där många olika levande organismer trivs.

  11 januari 2023

 • Geofysiska flygdata 2022

  Nu är data från SGU:s flyggeofysiska mätningar 2022 tillgängliga.

  3 januari 2023

 • SGU publicerar förhandssiffror ur kommande rapport om den svenska ballastproduktionen

  Sveriges geologiska undersökning är just nu i slutskedet med att sammanställa statistik över 2021 års svenska produktion av ballast. Resultatet kommer att redovisas i en rapport i början av nästa år, men delar av innehållet presenteras redan nu.

  21 december 2022

 • Granskning visar stort behov av geologisk information – effektivare insatser föreslås

  Under 2022 har Sveriges geologiska undersökning ingått i Riksrevisionens granskning av statens insatser för klimatanpassning av den byggda miljön. Riksrevisionen bedömer att ansvariga expertmyndigheter har skapat en god grund för klimatanpassning av den byggda miljön, men att behovet av geologiskt planeringsunderlag är större än vad myndigheterna kan leverera inom nuvarande budgetramar.

  20 december 2022

 • Kartvisaren Geoenergi visar värmeledningsförmågan i berggrunden

  SGU lanserar nu kartvisaren Geoenergi. Kartvisaren innehåller information om den beräknade värmeledningsförmågan utifrån mineralsammansättningen i bergartsprover. Informationen kan tillsammans med uppgifter om brunnar, jorddjup och hur mycket vatten marken släpper igenom användas som underlag för planering av geoenergianläggningar.

  13 december 2022