Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2014 fram tills idag hittar du här.

 • Ny design på webbplatserna

  Startsidorna på SGUs och Bergsstatens webbplatser har fått ny layout. Förändringarna har i första hand genomförts för att öka tillgängligheten så att så många som möjligt enklare ska kunna ta del av den information som finns på webbplatserna.

  29 november 2018

 • Ny rapport om kritiska egenskaper hos bergmaterial

  Framtidens samhälle kräver en mängd olika bergmaterial, som beroende på hur det ska användas måste ha särskilda egenskaper. Mot den bakgrunden finns en ny rapport om geologins betydelse för byggandet.

  28 november 2018

 • Geokemisk atlas över Sverige – nu på webben

  Den geokemiska atlasen är en rikstäckande databas med moderna analysresultat, som nu lanseras digitalt på SGUs webbplats.

  22 november 2018

 • Samhällets behov av ballast högt trots sämre konjunktur

  En ny prognos från SGU visar att Sveriges behov av ballast kommer att öka fram till 2040, även med ett minskat bostadsbyggande. Bakgrunden är storstadsutvecklingen och de stora infrastrukturprojekt som påbörjas.

  22 november 2018

 • Ökad koboltbrist hotar snabb grön omställning

  En snabb global omställningen till elfordon hotas av brist på kobolt, en viktig komponent i fordonsbatterier. Ökad återvinning och produktion i fler länder räcker inte för att kompensera för ökad användning, visar en ny rapport från EU-kommissionen.

  21 november 2018

 • Grundvattennivåer i november

  Grundvattennivåerna i de små magasinen är under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. De stora magasinen har nivåer under de normala i nästan hela landet.

  20 november 2018

 • SGU deltar i forskning för att bättre bedöma oupptäckta mineralresurser

  Det nya projektet, som finansieras av EUs organ för innovation och teknik (EIT RawMaterials), syftar till att utveckla en ny metod och mjukvara för att enklare bedöma potential för mineralresurser i ett område.

  19 november 2018

 • Planeringskatalogen här - med data från SGU

  SGUs information för samhällsplanering finns nu lätt tillgänglig via Planeringskatalogen, Länsstyrelsernas nya webbaserade kunskapsplattform för fysisk samhällsplanering.

  16 november 2018

 • Kunskapsutbyte om gruvor och miljö i Gabon

  I veckan startade en utbildning om gruvor och miljö i Gabon, ledd av SGU och den geologiska undersökningen i Gabon. Syftet är att byta erfarenheter mellan Europa och Afrika.

  16 november 2018

 • Låna en geolog i ny form – nära 100 deltagare vid första tillfället

  Under tisdagen den 13 november hade SGUs projekt ”Låna en geolog” premiär för ett nytt format. Istället för att SGUs experter åker på lokala besök bjöds deltagare från hela landet till en gemensam kurs i Uppsala om geologi och avlopp.

  14 november 2018