Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2014 fram tills idag hittar du här.

 • Produktion av ballast ökade ytterligare 2017

  Leveranser av grus, sand, morän och krossat berg, så kallad ballast, landade på 96 miljoner ton under 2017, vilket är tio miljoner ton mer jämfört med 2016. Det framgår av SGUs årliga publikation "Grus, sand och krossberg".

  9 oktober 2018

 • Bra berggrund i Göteborgs grannkommuner

  Stora delar av berggrunden i Kungälv och Kungsbacka lämpar sig väl som ballast för byggande. Lokalt använt bergmaterial kan bidra till att minska antalet tunga transporter och därmed minska klimatbelastningen.

  2 oktober 2018

 • Start för internationell utbildning i Malå

  Idag den första oktober invigdes SGUs internationella utbildning om gruvor och miljö i Malå, med tjugofem deltagare från Tanzania, Zambia, Kenya och Etiopien.

  1 oktober 2018

 • Så mäter man grundvattennivåer

  Hur mäter man grundvattennivåer? Det är en fråga som besvaras i ett nytt videoklipp med hjälp av två grundvattenexperter från SGU.

  28 september 2018

 • Unik geologi bakom lovande grundvattenfynd i Östersund

  SGU har kartlagt en ny stor grundvattenförekomst i berget kring Locknesjön som kan vara intressant för Östersunds vattenförsörjning. Det framgår av en ny SGU-rapport.

  20 september 2018

 • Grundvattennivåer i september

  Grundvattennivåerna i de små magasinen är under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av landet. De stora magasinen har nivåer under de normala i nästan hela landet.

  19 september 2018

 • Svensk geologi viktig del i havsplaneringen

  SGUs maringeologiska data har snabbt blivit en viktig del av svensk havsplanering. Informationen används bland annat för att bedöma miljöbelastningen på växt och djurliv i havet nu och i framtiden.

  7 september 2018

 • Kartläggning av Hallands stränder

  SGU kartlägger under hösten Hallands stränder, från gränsen vid Skåne till Varberg. Arbetet syftar till att öka kunskapen om stranderosion i Halland, som ett led i att förbättra klimatanpassningen i regionen.

  4 september 2018

 • Nya åtgärder mot vattenbrist

  Regeringen presenterade under torsdagen ett åtgärdspaket mot vattenbrist. Satsningen omfattar sammanlagt 135 miljoner kronor över en tvåårsperiod inom fyra områden, varav två riktar sig direkt till SGU.

  30 augusti 2018

 • Nya tänkbara områden för framtida vattentäkter på Öland

  Analysen av flygmätningarna över Öland visar på ett antal platser med bra förutsättningar för grundvattenuttag. Det framgår i en SGU-rapport, där resultaten av SkyTEM-mätningar har kompletterats med data från bland annat borrningar.

  23 augusti 2018