Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2014 fram tills idag hittar du här.

 • Lågflygning

  Från Uttersberg i norr till Boxholm i söder, längs med Vätterns östra strand, bedriver SGU geofysisk flygmätning i sommar. Flygning kommer då att ske på låg höjd. Verksamheten pågår från den 14 maj till mitten av juli. Syftet är bland annat att kartlägga berggrunden.

  8 maj 2018

 • Metallpriser i maj

  Det har varit ryckigt på metallprismarknaden den senaste månaden.

  8 maj 2018

 • Upptäckten av litium fyller 200 år

  Grundämnet litium är hett eftertraktat som material för modern batteriteknik. Upptäckten gjordes i mineral från Utö i Stockholms skärgård för 200 år sedan.

  3 maj 2018

 • Övervakning av grundvatten vid rikkärr

  Som en del arbetet med miljömålet för grundvatten och grundvattenberoende ekosystem har SGU tagit fram riktlinjer för att övervaka rikkärr i Skåne.

  27 april 2018

 • Grundvattennivåer i april

  Grundvattennivåerna i de små magasinen är normala eller över de normala för årstiden i större delen av landet. I de stora magasinen är nivåerna i allmänhet normala eller under de normala.

  23 april 2018

 • SGU utbildar om gruvor och miljö i Tanzania

  Ett av SGUs internationella uppdrag är att överföra kunskap om miljöfrågor till de afrikanska geologiska undersökningarna. I veckan påbörjades en utbildning i Tanzania.

  19 april 2018

 • Modell av Sveriges berggrund i 3D

  SGU har tagit fram en tredimensionell modell av de större litotektoniska enheterna och begränsande deformationszoner i Sveriges berggrund.

  12 april 2018

 • Hack for Sweden 2018

  Hack for Sweden är Sveriges största myndighetshack, där mer än 30 myndigheter och statliga organisationer ställer upp med öppna data för att möjliggöra utveckling av nya tjänster och produkter. Nu är det dags igen: den 13-15 april på Norrsken i Stockholm.

  11 april 2018

 • Metallpriser i mars

  Oro för handelskrig sänker priset på många metaller, med undantag för priset på "batterimetallen" kobolt som fortsätter uppåt.

  10 april 2018

 • Ny nationell handlingsplan för radon lanseras

  SGU har tillsammans med sex statliga myndigheter tagit fram en plan som ska minska risken för att människor skadas av radon.

  5 april 2018