Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2014 fram tills idag hittar du här.

 • Metallprisernas utveckling i april

  I april var det relativt små prisrörelser, med undantag för kobolt och järnmalm, vars priser steg med tolv respektive sju procent. Järnmalmspriset är nu det högsta sedan 2014.

  7 maj 2019

 • Grundvattennivåer månadsskiftet april–maj

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen är på grund av nederbördsunderskott nu mycket under de normala för årstiden i stora delar av östra Götaland och Svealand. I de stora magasinen är läget tämligen oförändrat med nivåer mycket under de normala i delar av Svealand och Götaland.

  6 maj 2019

 • Internationell utbildning om gruvor och miljö

  Måndagen den 6:e maj startar på nytt SGUs internationella utbildning om gruvor och miljö i Malå, den här gången med tjugosex deltagare från Tanzania, Zambia, Kenya och Etiopien

  6 maj 2019

 • Grundvattennivåer i april

  Flera veckors torka har inneburit att grundvattennivåerna i de små grundvattenmagasinen nu är under de normala för årstiden i stora delar av Götaland och Svealand. För de stora grundvattenmagasinen är läget i stort sett oförändrat med nivåer under de normala i praktiskt taget hela landet.

  25 april 2019

 • Ny rapport om järn och stål

  Svensk järnmalm har en stark koppling till Sveriges- och Europas utveckling genom historien, och stål är det mest återvunna materialet i världen. Detta och mycket annat finns att läsa i SGUs nya rapport ”Mineralmarknaden 2018 på temat järn och stål”.

  15 april 2019

 • Ny forskning visar på magmatisk bildning av järnmalmer av Kirunatyp

  En grupp forskare, däribland en SGU-geolog, har genom att granska isotoper av järn och syre visat att apatitjärnmalm, den i Sverige och Europa viktigaste järnmalmstypen, har magmatiskt ursprung.

  12 april 2019

 • Nya rön om berggrunden i Falkenberg med omnejd

  SGU har tagit fram ny information om berggrunden i Falkenbergsområdet som ger en helt ny inblick i regionens unika geologiska historia. Informationen är viktig för en hållbar användning av mark och naturresurser, och för att förstå vår livsmiljö.

  9 april 2019

 • Hack för samhällsnytta

  Stort engagemang på Hack for Sweden, där 500 hackare har tävlat i att skapa samhällsnyttiga lösningar med öppna data. Vinnarna i klassen miljö kombinerade SGUs data med annan info för att ge brunnsägare stöd i dricksvattenfrågor.

  8 april 2019

 • SGU i kunskapsutbyte om gruvor och miljö i Nigeria

  Just nu samlas tolv afrikanska länder i Nigeria för att tillsammans med SGU byta erfarenheter om gruvor och miljö i två veckor.

  5 april 2019

 • Mineralforum i Luleå

  SGU bjuder in till ett öppet mineralforum i Luleå den 4 juni med fokus på varför det är så svårt att öppna gruvor i Sverige. Hur kan vi lösa våra intressekonflikter och få fram material för grön omställning?

  4 april 2019