Nyheter

Här kan du läsa alla våra nyheter, både nypublicerade och äldre.

Alla nyheter som har publicerats på SGU:s webbplats från år 2018 fram tills idag hittar du här.

 • SGU:s undersökningar i området Grycksbo-Insjön ger bättre berggrundsdata

  SGU har utfört berggrundsgeologiska och geofysiska undersökningar i området Grycksbo-Insjön i Leksands och Falu kommuner. Projektet förbättrar den berggrundsgeologiska kartbilden i området och presenteras i en ny rapport.

  7 september 2022

 • Fem nya rapporter om grundvatten i Småland och Västergötland

  SGU har kartlagt och beskrivit fem grundvattenmagasin i Småland och Västergötland. Informationen är viktig för en hållbar hushållning av vattenresurserna.

  6 september 2022

 • Miljöföroreningar i Vättern undersöks

  I höst påbörjar SGU en kartläggning av föroreningar i Vätterns bottensediment. Undersökningarna är viktiga för att kunna sätta in rätt åtgärder på rätt plats och minska spridningen av miljögifter.

  31 augusti 2022

 • Grundvattensituationen i augusti

  Under augusti har grundvattennivåerna i de små magasinen varit under de normala för årstiden i större delen av Götaland och Svealand. I de stora magasinen har nivåerna sjunkit i normal takt och är fortsatt mycket under de normala för årstiden i östra Svealand och Götaland. I dessa områden tyder beräkningar på att grundvattennivåerna kommer att vara fortsatt låga för årstiden kommande månader. I Norrland har nivåerna varit normala eller över de normala för årstiden under augusti i både de små och stora magasinen.

  30 augusti 2022

 • Malmer, industriella mineral och bergarter i Fagersta kommun

  I en ny rapport från SGU beskrivs mineral- och bergartsförekomster i Fagersta kommun. Arbetet är en del i ett större arbete med att inventera landets mineral- och bergartsförekomster med moderna metoder.

  23 augusti 2022

 • Anmäl dig till Grundvattendagarna 2022

  Välkommen att anmäla dig till Grundvattendagarna 2022 som går av stapeln den 18–19 oktober i Göteborg.

  15 augusti 2022

 • Grundvattensituationen i juli

  Under juli månad har grundvattennivåerna i de små magasinen fortsatt att sjunka medan de är relativt oförändrade i de stora magasinen. Större delen av Götaland och Svealand har fortsatt nivåer under de normala för årstiden. Beräkningar tyder på att nivåerna i de små grundvattenmagasinen kommer att fortsätta sjunka men med olika kraft beroende på väderutveckling. Det finns risk för vattenbrist i ett flertal län, framför allt i Götaland och Svealand.

  26 juli 2022

 • Fortsatt hög malmproduktion och mer prospektering under 2021

  Svensk malmproduktion nådde under 2021 en toppnotering 88,6 miljoner ton, något högre än 2020. Prospekteringsaktiviteterna i Sverige tog samtidigt fart och ökade med 27 procent. Det och mycket annat framgår av SGU:s senaste upplaga av Bergverksstatistik.

  11 juli 2022

 • Nya föreskrifter för grundvattenförvaltning

  SGU vill ha synpunkter på nya föreskrifter för förvaltningen av grundvatten.

  5 juli 2022

 • Regeringsuppdrag om havsbaserad vindkraft

  Myndigheter ska peka ut områden för havsbaserad vindkraft som kan ge ytterligare 90 terawattimmar i årlig elproduktion.

  4 juli 2022