Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2014 fram tills idag hittar du här.

 • SGU utbildar om gruvor och miljö i låginkomstländer

  SGU storsatsar på utbildning om gruvor och miljöpåverkan i låginkomstländer via ett nytt femårigt utbildningsprogram finansierat av Sida. Parallellt samverkar SGU med systerorganisationer i Afrika genom utbildningsprojektet PanAfGeo.

  6 december 2017

 • Besynnerliga bottenformer i Kalmarsund har fått sin förklaring

  Vid maringeologiska undersökningar i Kalmarsund påträffades tidigare besynnerliga bottenformer i form av ”rännor”, som tidigare inte har beskrivits. En mer utförlig beskrivning av undersökningarna finns nu publicerad i en rapport.

  5 december 2017

 • Metallpriser i november

  Priset på stål är just nu högre än på många år, vilket har lett till en tjugoprocentig prisökning på vissa järnmalmstyper i november. Bensinbilarnas uppsving har också fått till följd att palladiumpriset har stigit med 25 procent på ett halvår.

  4 december 2017

 • EU-projekt kring hållbar markanvändning och mineralresurser

  Konkurrensen om marken och vad den ska användas till hårdnar – i Sverige och Europa. Samtidigt ökar vårt behov av olika metaller och mineral, där återvinning inte räcker till utan vi måste bryta nytt material.

  1 december 2017

 • Sveriges berggrund i mer detaljerad kartvisare

  SGU har tagit fram en ny mer detaljerad kartvisare över Sveriges berggrund med geologisk information i skala från 1:50 000 till 1:250 000.

  29 november 2017

 • Havssand – ett tänkbart alternativ till naturgrus

  Fortsatt uttag av naturgrus för byggande kan utgöra ett hot mot vårt grundvatten, vilket gör att det finns ett behov av att hitta ersättningsmaterial. Mot den bakgrunden arbetar SGU med att undersöka om uttag av havssand kan vara ett mer hållbart alternativ till uttag av naturgrus på land.

  28 november 2017

 • Temadag om kritiska metaller och mineral

  På fredag den första december arrangeras en seminariedag i Uppsala om de omtalade och globalt efterfrågade kritiska metallerna och mineralen.

  27 november 2017

 • Förslag på bättre planering av marken under ytan

  Det saknas idag en övergripande styrning för användning av undermarken. Därför föreslår SGU och Trafikverket ett antal åtgärder för att uppnå en mer hållbar användning av undermarken - och därmed bidra till attraktiva och smarta städer.

  24 november 2017

 • Grundvattennivåer i november

  Grundvattennivåerna i de små magasinen är fortfarande normala eller över de normala för årstiden i hela landet. I de stora magasinen är nivåerna under eller mycket under de normala i stora delar av landet.

  22 november 2017

 • Ny jordartsdata för delar av Sverige

  Nu finns beskrivningar till jordartskartor för områden i Sälenfjällen och längs Skorpedsåsen i Örnsköldsvik. Vi har också uppdaterat jordartsinformationen för bland annat Umeå i Västerbottens län och för grundvattenförekomster i Skånes, Värmlands, Gävleborgs, Dalarnas, Jämtlands och Västernorrlands län.

  16 november 2017