Två studenter ute på fältarbete.

Två studenter ute på fältarbete.

Foto: SGU

4 juli 2024

Förstärkt kartläggning av berggrund och markens kemi

Sedan maj månad kartlägger Sveriges geologiska undersökning (SGU) berggrunden i flera malmpotentiella områden från norr till söder. Inventering av malm och mineral och markgeokemisk kartering ingår i regeringsuppdraget om förstärkt kartering för att främja mineralutvinning och bidra till den gröna omställningen.

Kartläggningen av berggrunden genomförs sedan i maj i områden nära Västervik, i delar av Hälsingland, Västernorrland och Norrbotten. Markgeokemisk kartläggning pågår i delar av Gävleborg och Dalarna medan inventering av malm och mineral i Örebro län. Undersökningarna i dessa områden beräknas pågå under hela sommaren.

I början av 2024 fick SGU ett regeringsuppdrag om förstärkt kartläggning av malmpotentiella områden för att främja mineralutvinning i Sverige. Syftet är att bidra till en trygg försörjning av mineral och metaller som är kritiska och strategiskt viktiga för samhällets funktion samt att bidra till omställning till grön energi och teknisk utveckling. Metaller och mineral behövs i exempelvis elfordon och solpaneler, inom försvarsindustrin och sjukvården.

– Efterfrågan på metaller och mineral är rekordhög och väntas öka ytterligare. Det finns goda förutsättningar i Sverige för utvinning av flera av de kritiska och strategiska metaller och mineral som finns på EU:s lista och som behövs för omställningen till ett fossilfritt samhälle. Tillgång till modern grundläggande geologisk information inom malmpotentiella områden i Sverige är en grundförutsättning att för att locka prospektörer till Sverige, säger Ildiko Antal Lundin, enhetschef på SGU.

SGU kommer att förstärka och utveckla kartläggningen inom flera områden under uppdragsperioden som är mellan 2024-2026. För detta uppdrag får SGU ökade anslag på 45 miljoner kronor årligen.

Mer information om kartläggning för främjande av metall- och mineralutvinning

Nyhet från januari 2024 om regeringsuppdraget om förstärkt kartläggning av malmpotentiella områden för att främja mineralutvinning i Sverige

 

Karta över de områden SGU där SGU gör förstärkt kartläggning av berggrunden

Förstärkt kartläggning av malmpotentiella områden: Under 2024 kartlägger SGU bland annat områden nära Västervik samt delar av Hälsingland, Västernorrland, Norrbotten, Gävleborg, Dalarna och Örebro län. Denna kartläggning ingår i uppdraget om förstärkt kartläggning av malmpotentiella områden. 

Senast granskad 2024-07-04