Mars

 • Världsvattendagen firas med en ny webbhandledning om Sveriges grundvattenkvalitet

  SGU har uppdaterat och digitaliserat handledningen Bedömningsgrunder för grundvatten med utökat dataunderlag och fler ämnen. Handledningen innehåller datasammanställningar och beskrivningar av olika kemiska ämnen och föroreningar som förekommer i grundvatten. Statistik finns framtagen för en lång rad ämnen med olika geografiska och tematiska uppdelningar.

  22 mars 2024

 • SGU bidrar med underlag för att möta klimatförändringarna längs våra kuster

  Sverige behöver planera för att möta effekterna av ett förändrat klimat. Ett exempel är var och hur vi bygger i kustnära områden. Sveriges geologiska undersökning (SGU) kartlägger bland annat hur olika kuststräckor kan påverkas av höjda havsnivåer. Informationen ligger sedan till grund för kommuners och länsstyrelsers planeringsunderlag.

  20 mars 2024

 • SGU i nytt myndighetssamarbete för att säkerställa hållbar el-infrastruktur till havs

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) har ingått ett samarbetsavtal med Svenska kraftnät och Sjöfartsverket för en trygg och hållbar marin el-infrastruktur för framtiden. Samarbetet är viktigt sett till det förändrade säkerhetsläget i Sveriges närområde.

  4 mars 2024

 • SGU till internationell mässa med råvarufokus

  Den 3–6 mars arrangeras PDAC Convention, världens största evenemang för gruv- och prospekteringssektorn, i Toronto, Kanada. Sveriges geologiska undersökning (SGU) representeras på plats av flera experter för att kunna ge en god bild av Sveriges geologiska potential och förutsättningarna för prospektering och gruvverksamhet i landet.

  1 mars 2024

 • Ett steg mot säkrare dricksvattenförsörjning

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Livsmedelsverket lämnar nu förslag till nytt nationellt system för information om råvatten- och dricksvattenkvalitet, vattentäkter och dricksvattenanläggningar. Myndigheterna föreslår bland annat att inrapportering av vatteninformation sker via en nationell rapporteringsportal.

  1 mars 2024