Bild på provtagning av grundvatten.

SGU:s nya handledning kan användas som stöd vid utvärdering av grundvattendata.

Foto: Joel Häggqvist, SGU.

22 mars 2024

Världsvattendagen firas med en ny webbhandledning om Sveriges grundvattenkvalitet

SGU har uppdaterat och digitaliserat handledningen Bedömningsgrunder för grundvatten med utökat dataunderlag och fler ämnen. Handledningen innehåller datasammanställningar och beskrivningar av olika kemiska ämnen och föroreningar som förekommer i grundvatten. Statistik finns framtagen för en lång rad ämnen med olika geografiska och tematiska uppdelningar.

Den nya handledningen innehåller dessutom en rad nyheter jämfört med den tidigare. Statsgeologerna Lena Maxe och Joel Häggqvist har utfört större delen av arbetet med databearbetning och texter.

– Handledningen blir webbaserad, vilket ger ett mer levande kunskapsunderlag där uppdateringar lättare kan göras vid behov. Analyserna baseras på ett betydligt större dataunderlag än tidigare. Statistik, beskrivningar, tillståndsklasser och samvariationsanalyser är uppdaterade. Vi presenterar kartor för ett 30-tal oorganiska ämnen, och antalet analyser har utökats rejält. För exemplet arsenik har antalet provtagningsplatser ökat med en faktor tio jämfört med den tidigare handledningen från 2013, säger Lena Maxe.

– Det finns 13 nya avsnitt om organiska ämnesgrupper. Antalet analyser för organiska föroreningar har ökat stort på senare år och vi kan nu presentera mer omfattande beskrivningar och datasammanställningar för dessa ämnen, förklarar Joel Häggqvist som har arbetat med de organiska ämnesgrupperna.

Collage-handledning.jpg

Handledningen Bedömningsgrunder för grundvatten är en del av SGU:s användarstöd för geologiska frågor.Handledningen kan användas som stöd vid utvärdering av grundvattendata för olika syften, inom miljöövervakning, vattenförvaltning, vid undersökning av egen brunn och vid grundvattenutredningar. Det är stor efterfrågan på informationen och SGU publicerar handledningen i samband med Världsvattendagen.

Till handledningen Bedömningsgrunder för grundvatten

Världsvattendagen

Världsvattendagen infaller varje år den 22 mars med målet att lyfta fram vattenfrågor i alla dess former. Det startades på initiativ av FN:s generalförsamling 1992 och har sedan dess varje år belyst olika vattenrelaterade frågor. I Sverige koordineras Världsvattendagen av Svenska Hydrologiska Rådet (SHR) och har firats sedan 2006. Huvudmålet med dagen är att sprida information om vattenfrågor och väcka ett engagemang för barn och ungdomar gällande vattenrelaterade problem.

Läs mer om Världsvattendagen (nytt fönster)

Senast granskad 2024-03-22