Februari

 • Klart för flytt till nya lokaler i Uppsala

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) flyttar huvudkontoret till kvarteret Hugin i centrala Uppsala, bara ett stenkast från centralstationen. Myndigheten har tecknat ett nytt hyresavtal och lämnar sina nuvarande lokaler i stadsdelen Kåbo våren 2025.

  29 februari 2024

 • Samlad geologisk kunskap ska underlätta etablering av vindkraft i Östersjön

  Vindkraftparker ute till havs är ett led i att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Nu samlas geologiexperter från länderna runt Östersjön för att diskutera hur etablering av vindkraft till havs kan underlättas.

  27 februari 2024

 • Nu startar Mineraljakten – igen!

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) återupptar konceptet ”Mineraljakten”, efter beslut från regeringen. Syftet är att engagera privatpersoner i att bidra till att hitta potentiella fyndigheter av kritiska och strategiska metaller och mineral.

  20 februari 2024

 • Förbättrade jordartsdata från SGU underlättar samhällsplanering och klimatanpassning

  Hur bygger vi säker infrastruktur och hållbara bostadsområden? För det krävs geologiska data om jordförhållandena. Sveriges geologiska undersökning (SGU) har uppdaterat och förbättrat informationen om jordarter för flera områden i Sverige, däribland östra Södermanland, Enköpingsområdet, norra Västernorrland och längs Lule älv. Informationen nås via kartvisare och som nedladdningsbara öppna data.

  8 februari 2024

 • SGU bidrar till att utveckla Östersjöregionen

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) arbetar tillsammans med andra svenska myndigheter med att genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen. För SGU:s del handlar det om allt från maringeologisk kartläggning av havsbotten till frågor som förnyelsebar energi och långsiktigt hållbart nyttjande av regionens mineralresurser.

  1 februari 2024