April

 • Nu blir SGU:s data kostnadsfria och lättare att nå

  Alla geologiska data som SGU tillhandahåller blir inom kort öppna och tillgängliga för alla. De data som man tidigare behövt beställa via vår kundtjänst, ofta mot en kostnad, kommer nu vara kostnadsfria och kunna laddas ner eller nås från SGU:s webbplats. Förändringen genomförs den 9 juni och är en direkt följd av genomförandeakten enligt öppna data-direktivet från februari 2023.

  26 april 2024

 • Välkommen storsatsning på SGU:s mineralinformationskontor i Malå

  Som en del i arbetet med att öka Sveriges attraktionskraft som prospekteringsland ger regeringen Sveriges geologiska undersökning (SGU) i uppdrag att utveckla mineralinformationskontoret i Malå. För detta ska 15 miljoner användas 2024. SGU ska även stärka övriga näringsfrämjande insatser.

  25 april 2024

 • Nytt zirkoniummineral har upptäckts i Sverige

  Nu är det officiellt – ett nytt mineral har upptäckts i Sverige. Mineralet som fått namnet skogbyit är rikt på grundämnena zirkonium, magnesium och mangan och är ett nytt mineral för planeten jorden. Upptäckten gjordes av Erik Jonsson, statsgeolog vid Sveriges geologiska undersökning (SGU).

  11 april 2024

 • SGU kartlägger jord och grundvatten vid Vätterns östra strand

  Nu under april kommer Sveriges geologiska undersökning (SGU) undersöka jordarter och grundvatten längs med Vätterns östra strand. Syftet är att uppdatera och förbättra den geologiska informationen i området.

  10 april 2024

 • Så kan Sveriges grundvatten förändras – ny klimatmodell med fokus på framtiden

  Mer grundvatten i norra Sverige och mindre i söder som kan resultera i fler översvämningar och ökad grundvattentorka i olika delar av landet. Så kan framtiden se ut, enligt en ny klimatmodellering som Sveriges geologiska undersökning (SGU) har gjort för perioden 2011–2100.

  9 april 2024

 • Fortsatt ekonomisk avmattning ger sjunkande metallpriser

  Metallpriserna under årets första kvartal påverkades av en fortsatt ekonomisk avmattning. Tillverkningsindustrin, fastighetssektorn och konsumenter i Kina går på sparlåga. Geopolitisk oro bidrog till att den stora vinnaren under perioden var guldet.

  5 april 2024

 • Flera åtgärder för en bättre vattenhushållning under 2023

  I den årliga uppföljningen av miljömålen betonar SGU betydelsen av de åtgärder som genomförts med statliga medel av vattenproducenterna, med flera. Det gäller bland annat att ta fram nya vattenskyddsområden, öka robustheten i vattenförsörjningen, utöka övervakningen och ta fram kunskaps- eller planeringsunderlag.

  4 april 2024