Maj

 • SGU och Livsmedelsverket föreslår nationell insamling av dricksvattendata

  Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Trots det saknar Sverige idag samlad tillgång till information om det betydelsefulla vattnet. Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Livsmedelsverket presenterar nu ett förslag på en ny it-lösning för nationell insamling och lagring av information om dricksvattenförsörjning.

  31 maj 2024

 • Minskad svensk malmproduktion 2023 på grund av skakig världsekonomi

  Minskad produktion av malm och därmed också minskad omsättning för den svenska gruvnäringen. Det blev resultatet för 2023 enligt den senaste upplagan av rapporten Bergverksstatistik från Sveriges geologiska undersökning (SGU). Orsaken till minskningarna var den försvagade världsekonomin.

  30 maj 2024

 • Utsikterna för grundvattnet ganska bra inför sommaren

  Trots det torra och varma vädret under maj är utgångsläget för våra grundvattenmagasin inför sommaren fortfarande ganska bra. Men det finns undantag.

  28 maj 2024

 • Nu blir EU-förordning om ökad utvinning av kritiska metaller och mineral svensk lag

  I dag, den 23 maj, träder EU-förordningen om kritiska råvaror i kraft som svensk lag. Sveriges geologiska undersökning (SGU) har deltagit som expertmyndighet i arbetet med förordningen, vars syfte är att minska EU:s importberoende av de metaller och mineral som krävs för viktiga samhällsfunktioner och för klimatomställningen. Förordningen kommer också att bidra till en ökad beredskapsförmåga och att digitala mål uppfylls.

  23 maj 2024

 • SGU:s generaldirektör på plats i Malå för att prata prospektering och gruvbrytning

  I dag, den 22 maj, deltog Sveriges geologiska undersökning (SGU) på en företagarfrukost arrangerad av Malå kommun i Västerbotten. Temat var geologi och prospektering. Inledningstalade gjorde SGU:s generaldirektör Anneli Wirtén som berättade om vad regeringens ökade satsningar på mineralinformation i Malå kommer innebära.

  22 maj 2024

 • Nu lyfter SGU för att kartlägga Sveriges berggrund – först ut är Västernorrland

  Var finns de kritiska mineral som behövs för klimatomställningen? Vårt viktiga grundvatten? Och var kan säker infrastruktur byggas? Att bidra till svaren är syftet när Sveriges geologiska undersökning (SGU) i dag, den 21 maj, inleder sina geofysiska flygmätningar som kommer att pågå hela sommaren. Mätningarna börjar i ett område i Västernorrlands län.

  21 maj 2024

 • Miljöföroreningar i Vättern undersöks

  Under 2022 och 2023 har Sveriges geologiska undersökning (SGU) kartlagt föroreningar i Vätterns bottensediment. Undersökningarna är viktiga för att kunna sätta in rätt åtgärder på rätt plats och minska spridningen av miljögifter. Nu tar nya undersökningar vid, som delvis baseras på det tidigare arbetet. Nu ligger fokus på att utveckla metoder och verktyg för att kunna spåra var dioxinföroreningar kommer från.

  16 maj 2024

 • SGU ger medel till forskning om våtmarker

  SGU tog i slutet av 2023 emot sex ansökningar om bidrag till geologisk forskning. Beslutet om tilldelning är nu taget och SGU:s medel går till ett nytt forskningsprojekt om effekterna av återvätning av våtmarker.

  8 maj 2024

 • Rapportera in din enskilda brunn och få ett bättre skydd

  Se till så att din enskilda brunn finns med i Brunnsarkivet! Med SGU:s e-tjänst kan du som brunnsägare själv rapportera in din brunn. Det tjänar alla på.

  7 maj 2024

 • Höga grundvattennivåer inför sommaren

  Mycket nederbörd sedan i höstas har gett höga eller ovanligt höga grundvattennivåer i både stora och små magasin i stora delar av landet. Läget ser för närvarande bra ut inför sommaren.

  2 maj 2024