Bild på våtmark.

Foto: Magdalena Thorsbrink, SGU.

8 maj 2024

SGU ger medel till forskning om våtmarker

SGU tog i slutet av 2023 emot sex ansökningar om bidrag till geologisk forskning. Beslutet om tilldelning är nu taget och SGU:s medel går till ett nytt forskningsprojekt om effekterna av återvätning av våtmarker.

I årets tilldelning av forskningsanslag har fokus varit på forskningsprojekt inom tillämpad forskning och riktad grundforskning inom det geovetenskapliga området med inriktning mot kolinlagring i sediment och jordar.

SGU har utifrån en samlad bedömning från granskare och beredningsmöte valt att följa rekommendationen och har valt att fördela medel till ett nytt forskningsprojekt:

Exploring greenhouse gas emissions in wetlands: rewetted organic soils vs constructed agricultural ponds. Amelie Lindgren, Göteborgs universitet.

Motiveringen lyder: ”Välformulerad och tydlig ansökan med omfattande fältstudier med insamling av olika typer av datamängder. Avancerade utvärderingsmetoder inkl. maskininlärning kommer att användas i projektet. Resultaten som kommer att kunna utgöra underlag för att bedöma olika klimatåtgärders effektivitet och omgivningspåverkan samt ge bättre beslutsunderlag vid planering av åtgärder.”

Läs mer om tilldelningen

Senast granskad 2024-05-08