Bild på rinnande vatten i hand.

Genom att registrera din brunn bidrar du till att vi får bättre kunskap om grundvatten.

7 maj 2024

Rapportera in din enskilda brunn och få ett bättre skydd

Se till så att din enskilda brunn finns med i Brunnsarkivet! Med SGU:s e-tjänst kan du som brunnsägare själv rapportera in din brunn. Det tjänar alla på.

Vinsterna för dig som enskild brunnsägare med att din brunn (vatten- eller energibrunn) finns med i det nationella Brunnsarkivet är flera:

Brunnsinventering.PNG
  • Räddningstjänsten får lättare att skydda din brunn vid ett utsläpp eller annan miljöolycka
  • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området har större möjlighet att se och ta hänsyn till din brunn
  • Kommunen kan se din brunn när de tar fram planer för ett område.

Genom att registrera din brunn bidrar du också till att vi alla gemensamt får bättre kunskap om grundvatten. När du gör kemianalyser på ditt brunnsvatten kan du välja att låta SGU ta del av analysresultaten. På så sätt bidrar du till ytterligare kunskap.

 

Det går utmärkt att rapportera in sin brunn via en smartphone som då kan positionera brunnen med hjälp av GPS.

Kartvisaren Brunnar

I SGUs: kartvisare Brunnar kan du se om din enskild brunn redan finns med i Brunnsarkivet. Där kan du också se positionen och tekniska data såsom djup, jorddjup, foderrörslängd, dimensioner, vattenkapacitet och vad brunnen används till.

Till Kartvisaren Brunnar

Om Brunnsarkivet

Brunnsarkivet, eller egentligen Databasen Brunnar, är viktig för att skydda vårt grundvatten och för att planera för en hållbar vattenförsörjning. Den innehåller uppgifter om enskilda brunnars läge och tekniska data som till exempel djup, jorddjup, foderrörslängd, dimensioner, vattenkapacitet, vattennivåer och vad brunnen används till. Databasen innehåller även information om lagerföljder.

De flesta uppgifterna i arkivet gäller främst bergborrade brunnar och kommer från de uppgifter som brunnsborrare sedan 1976 enligt lag skickar till SGU. Sedan 2019 kan även privatpersoner själv rapportera in sin vatten- eller energibrunn via SGU:s tjänst.

Läs mer om brunnar och dricksvatten

Senast granskad 2024-05-07