Järnpellets och ett omslag.

Järnpellets.

Carolina Liljenstolpe, SGU.

30 maj 2024

Minskad svensk malmproduktion 2023 på grund av skakig världsekonomi

Minskad produktion av malm och därmed också minskad omsättning för den svenska gruvnäringen. Det blev resultatet för 2023 enligt den senaste upplagan av rapporten Bergverksstatistik från Sveriges geologiska undersökning (SGU). Orsaken till minskningarna var den försvagade världsekonomin.

Under 2023 stod den globala gruvnäringen inför utmaningar då världsekonomin försvagades och det tidvis var låg efterfrågan på både järn och basmetaller. Den svenska gruvnäringen utgjorde inget undantag.

Bergverksstatistik-2023-Omslag.jpg

– Försvagningen i världsekonomin och den geopoliska oron under 2023 bjöd på många utmaningar för industrin. Trots detta öppnade sig möjligheter inom svensk gruvnäring, vilket märks genom exempelvis ökad prospektering och fler undersökningstillstånd, säger Carolina Liljenstolpe, samhällsekonom på SGU.

Av den nypublicerade rapporten Bergverksstatistik 2023 framgår bland annat att malmproduktionen i Sverige var 84 miljoner ton förra året. Det är en minskning på 4 procent jämfört med 2022. Den totala omsättningen för den svenska gruvnäringen (metallgruvor exklusive smältverk) uppgick till 65 miljarder kronor, vilket utgör en minskning med 6 procent relativt föregående år.

Bergverksstatistik är en statistisk sammanställning över den svenska gruvnäringen som givits ut kontinuerligt i olika former ända sedan 1833. Sedan 2022 publicerar SGU även rapporten på engelska för att nå målgrupper utanför Sverige.

– I år släpper vi för första gången den översätta engelska versionen samtidigt som den svenska. Med det hoppas vi att ännu fler inom gruv- och prospekteringsbranschen får upp ögonen för all värdefull statistik vi erbjuder, säger Carolina Liljenstolpe.

Några siffror från Bergverksstatistik 2023:

  • Malmproduktionen i Sverige under 2023 var 84 miljoner ton.
  • Antalet verksamma metallgruvor i Sverige var fortsatt tolv.
  • Den rapporterade sysselsättningen i gruvnäringen, inklusive underentreprenörer, var 10 610 personer.
  • Andelen kvinnor verksamma inom gruvnäringen var 26 procent.
  • Prospekteringsinsatserna i världen uppgick till ett värde om 12,8 miljarder dollar, en minskning med 2 procent jämfört med 2022.
  • Prospekteringsinsatserna i Sverige uppgick till 1 975 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med nästan 30 procent jämfört med 2022 om man bortser från inflationen. Merparten av ökningen kan tillskrivas gruvnära prospektering som görs i syfte att öka gruvans livslängd.
  • Vid årets utgång fanns 750 gällande undersökningstillstånd, en ökning med 17 procent jämfört med slutet av 2022.
  • Det totala antalet gällande bearbetningskoncessioner vid 2023 års utgång var 164. Fyra nya bearbetningskoncessioner beviljades under året.
  • Under 2023 gjordes ett utpekande av riksintresse enligt 3 kap. 7 § andra stycket miljöbalken.

Ladda ner rapporten Bergverksstatistik 2023

Ladda ner rapporten Statistics of the Swedish Mining Industry 2023

Läs mer om SGU:s mineralstatistik

Senast granskad 2024-05-30