Flygplan som lyfter strån startbana med skugga under sig.

I dag inleds SGU:s geofysiska flygmätningar i ett område i Västernorrlands län som berör Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner.

Foto: Staffan Erlandsson

21 maj 2024

Nu lyfter SGU för att kartlägga Sveriges berggrund – först ut är Västernorrland

Var finns de kritiska mineral som behövs för klimatomställningen? Vårt viktiga grundvatten? Och var kan säker infrastruktur byggas? Att bidra till svaren är syftet när Sveriges geologiska undersökning (SGU) i dag, den 21 maj, inleder sina geofysiska flygmätningar som kommer att pågå hela sommaren. Mätningarna börjar i ett område i Västernorrlands län.

Fram till och med augusti kommer SGU att genomföra geofysiska flygmätningar i syfte att samla in information om Sveriges berggrund. Mätningarna börjar i ett område i Västernorrlands län som berör Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner.

Flygmätningar är ett viktigt verktyg vid geologisk kartläggning då de samlar in information över relativt stora områden under förhållandevis kort tid. Denna information blir sedan underlag till prospektering av malm-, metall- och industrimineralförekomster, samt även till planering av infrastruktur, forskning och undersökningar om grundvattenförekomster.

– Vi har fått kraftigt ökade regeringsanslag vilket möjliggör utökade mätningar. Särskilt fokus ligger på att hitta malmpotentiella områden för framtida brytning av de metaller och mineral som är avgörande för klimatomställningen. Det är helt i linje med EU-förordningen om kritiska råvaror som blir svensk lag på torsdag, den 23 maj, säger SGU:s generaldirektör Anneli Wirtén.

Med flygmätningar blir det effektivt att mäta även områden som är svåra eller omöjliga att nå från marken. SGU:s mätningar utförs med flygplan som flyger på låg höjd i raka parallella linjer.

– Vi kommer att flyga på 60 meters höjd över marken med 200 meter mellan varje flyglinje. I mätområdet i Västernorrlands län kommer vi att flyga i nordsydlig/sydnordlig riktning, säger Henrik Johansson, statsgeofysiker vid SGU och ansvarig för flygmätningarna.

Informationen som samlas in handlar om jordens magnetfält, naturligt förekommande gammastrålning samt markens elektriska ledningsförmåga.

– Alla våra mätinstrument på denna typ av flygmätningar fungerar enbart som mottagare. Det vill säga allt som vi mäter förekommer naturligt där vi flyger, säger Henrik Johansson.

Flygningarna sker i samarbete med Wermlandsflyg AB. Då flygningarna utförs på låg höjd kräver de goda väderförhållanden. Vanligtvis utförs de på morgonen mellan 05.30 och 10, samt på kvällen mellan klockan 17 och 22, men även andra tider kan förekomma.

Senast granskad 2024-05-21