Mossa, löv, glas med vatten. Foto.

Foto: Britt-Marie Ek, SGU

31 maj 2024

SGU och Livsmedelsverket föreslår nationell insamling av dricksvattendata

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Trots det saknar Sverige idag samlad tillgång till information om det betydelsefulla vattnet. Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Livsmedelsverket presenterar nu ett förslag på en ny it-lösning för nationell insamling och lagring av information om dricksvattenförsörjning.

Tillgång till samlad information om dricksvatten är viktigt, inte minst utifrån beredskap för pågående klimatförändringar och med tanke på det rådande världsläget. Informationen utgör också en stor del av underlagen för miljöbedömningar och ingår i olika rapporteringar till EU.

I en ny rapport till regeringen presenterar SGU och Livsmedelsverket ett gemensamt förslag på hur tillgången på information om dricksvattenförsörjning ska säkras. Insamlingen berör information från dricksvattenleverantörerna och inkluderar analyser av råvatten och dricksvatten. Syftet är att underlätta både inlämningen och användningen av informationen.

– Om den nya it-lösningen inte kommer till stånd riskerar Sverige kostsamma böter från EU på grund av bristande rapporteringar. Samtidigt riskerar vår dricksvattenproduktion att bli mycket sårbar, säger Carola Lindeberg, projektledare på SGU.

Förstudien i rapporten presenterar också ett lagförslag som ska göra det obligatoriskt för dricksvattenleverantörerna att lämna information. Om it-lösningen utvecklas kan informationen börja samlas in med start under 2027. Kostnaderna för utveckling uppskattas till 70–80 miljoner kronor.

– Kostnaden kan tyckas hög, men ska ses i ljuset av det sparar mycket tid och resurser att bara ha ett informationsställe att hantera, både för dem som lämnar uppgifter och för dem som använder informationen. En samordnad it-lösning ger också bättre förutsättningar att hantera skyddsvärda data korrekt, säger Carola Lindeberg.

Rapporten är slutredovisningen av ett regeringsuppdrag om insamling, hantering, registrering och rapportering av råvattendata och dricksvattendata som SGU har genomfört tillsammans med Livsmedelsverket.

Ladda ned rapporten Nationell insamling av information från dricksvattenleverantörer (Livsmedelsverket, nytt fönster)

Senast granskad 2024-05-31