Personer på rad som deltog i Gomorron Malå.

Från vänster Therese Bejgarn, Lennart Gustavsson, kommunstyrelsens ordförande i Malå, Anneli Wirtén, Jonas Lundström från Region Västerbotten, Erik Fjällström och Maria Tuomi från Boliden samt Johan Sjöberg från EMX Royalty Corporation.

Foto: Åsa Thulin, SGU

22 maj 2024

SGU:s generaldirektör på plats i Malå för att prata prospektering och gruvbrytning

I dag, den 22 maj, deltog Sveriges geologiska undersökning (SGU) på en företagarfrukost arrangerad av Malå kommun i Västerbotten. Temat var geologi och prospektering. Inledningstalade gjorde SGU:s generaldirektör Anneli Wirtén som berättade om vad regeringens ökade satsningar på mineralinformation i Malå kommer innebära.

Klimatförändringar, det allvarliga geopolitiska läget och Corona-pandemin har gjort att intresset för prospektering av metaller och mineral har ökat i Sverige. Tidigare innebar globaliseringen att vi ansåg oss kunna lita på att vår försörjning av dessa kritiska råvaror tillgodosågs genom import från andra länder ­– det är något vi inte kan göra i dag.

Det var utgångspunkten när SGU:s generaldirektör Anneli Wirtén under onsdagsmorgonen var på plats i Malå för att inledningstala på Gomorron Malå, en företagarfrukost där bland andra kommunstyrelsens ordförande och representanter från region och näringsliv medverkade.

Ett av fokusområdena i hennes tal var regeringens satsning på SGU:s verksamhet i Malå. Satsningen innebär en utveckling av mineralinformationskontoret och borrkärnearkivet i Malå, vilket är första anhalt för många prospekteringsbolag, såväl svenska som utländska, när de ska investera i Sverige.

– Prospektering och gruvetablering är varken enkelt eller går snabbt att genomföra. Men ju snabbare vi kan börja med mer riktad kartläggning, bättre och utökad service till i synnerhet prospekteringsföretagen, desto bättre. De insatser vi nu kommer att göra är för att öka chanserna att prospektörer ska leta på ”rätt ställe” och på så sätt minska den initiala risk som prospektering och relaterade investeringar i prospektering innebär, säger Anneli Wirtén.

Therese Bejgarn, tillförordnad chef för SGU:s enhet för mineralinformation och gruvnäring, var även hon på plats under evenemanget och deltog i ett panelsamtal.

– I dag har vi haft tillfälle att informera och diskutera om vad satsningen på SGU:s verksamhet i Malå betyder i praktiken. Med fler anställda och med utvecklade förmågor på mineralinformationskontoret hoppas vi att bättre kunna stötta branschen och lyfta fram Malås roll som en viktig knutpunkt för prospektering och gruvnäring, säger hon.

Under samtalet diskuterades även vikten av ökade kunskaper hos allmänheten om geologins betydelse för samhällsutvecklingen. Till exempel är geologi ett eget skolämne i våra nordiska grannländer, men inte i Sverige. En idé som kom upp var att starta ett kunskapscentrum i Malå kring geologi där olika aktörer som akademi, myndigheter, näringsliv och övriga intressenter kan mötas för dialog och kunskapsöverföring.

Senast granskad 2024-05-22