Borrkärnor

Mer än 3 miljoner meter borrkärnor...

Borrkärnor

SGU:s samling av borrkärnor består av nära fyra miljoner meter borrkärnor från mer än 22 000 borrhål från hela Sverige. Nya borrkärnor tillkommer kontinuerligt.

För många av borrkärnorna finns karteringsprotokoll, resultat från geofysiska borrhålsmätningar och kemiska analyser med mera. Skanning av detta material pågår. Förutom dokumentationen av borrkärnorna finns dokument om cirka 8 000 borrhål som inte längre finns kvar. Samlingen av borrkärnor finns vid SGU:s mineralinformationskontor i Malå.

Kärnkartering och provtagning

I anslutning till samlingen finns rum för kärnkartering och provtagning. Rummet bör bokas i god tid. Besökare kan få låna nyckel till borrkärnesamlingen för att få tillgång till lokalen dygnet runt och under helger. Besökare kan också få tillgång till ett kontorsrum.

Mineralinformationskontoret kan tillhandahålla faciliteter för loggning och sågning av borrkärnor samt förvaring. För en kostnad av 1 000 kr/dag, inklusive framkörning av material, kan vem som helst beställa tid och undersöka borrkärnor ur SGU:s eget material.

Besökare kan också ta nya analysprover av samlingens borrkärnor, om en tillräcklig del av kärnan lämnas kvar. En kopia av analysresultaten ska inlämnas till Mineralinformationskontoret inom sex månader. Efter de sex månaderna blir materialet offentligt. Eftersom analyskostnaden tidigare var mycket hög är de flesta borrkärnor sparsamt analyserade.

Kartvisaren Borrkärnor

SGU har en stor samling borrkärnor. Kartvisaren Borrkärnor visar var borrkärnorna är tagna och om de förvaras i samlingarna i Malå eller i Uppsala.

Till kartvisaren Borrkärnor

Läs mer om SGU:s olika samlingar

I SGU:s samlingar hittar du olika sorters geologiska prov som har samlats in sedan SGU grundades 1858. Materialet kommer från de många undersökningar som SGU har gjort och speglar därför myndighetens verksamhet.

Till SGU:s samlingar

Senast granskad 2024-04-25