Dokumentarkivet vid Mineralinformationskontoret i Malå

Dokumentarkivet vid Mineralinformationskontoret i Malå omfattar en stor mängd kartor, prospekteringsrapporter, fältanteckningar, borrkärnedokumentation, arbetsmaterial med mera.

Materialet består av 100 000-tals dokument som samlats in under en period på mer än hundra år och nytt material tillkommer kontinuerligt.

Besöka dokumentarkivet

Tillträde till arkivet ges endast i sällskap någon ur personalen.

Personalen hjälper bland annat till med:

  • Sökning i databaser efter referenser, till exempel prospekteringsrapporter och vetenskapliga rapporter.
  • Sökning i databaser och arkiv efter geologiska kartor, markgeofysiska mätningar, geokemiska data, block och borrkärnor.
  • Lån eller kopiering av material och information.
  • Skanning av analogt material kan på begäran levereras digitalt i olika format.

Prospekteringsrapporter

Mineralinformationskontorets arkiv innehåller över 8 000 prospekteringsrapporter. Rapporterna är registrerade i en databas och är sökbara via bland annat kartblad, nyckelord och objektsnamn.

Prospekteringsrapporterna är ett utmärkt sätt att ta reda på vilka undersökningar som gjorts i ett speciellt område. Ibland finns även digitala data tillgängliga från undersökningarna.

Merparten av rapporterna är på svenska. De flesta rapporterna är nu skannade och tillgängliga i pdf-format.

Nu kan du själv söka och ladda ned prospekteringsrapporter i GeoLagret.

Sök och ladda ned från GeoLagret (nytt fönster)

Geologiska kartor och data

På Mineralinformationskontoret i Malå finns tillgång till en del av SGU:s geologiska material, bland annat underlag till publicerade kartor. Dessutom finns en stor mängd geologiskt, geofysiskt och geokemiskt kartmaterial som producerats av andra än SGU. Kartorna varierar från regional skala till detaljerade kartor över individuella objekt och områden.

Merparten av materialet är opublicerat och mycket är arbetsmaterial, till exempel handritade kartor. En stor del av materialet är digitaliserat, men vi kan på begäran skanna material som inte finns digitalt.

Kartorna är sorterade kartbladsvis och per informationsslag:

  • Berggrundsgeologi
  • Jordartsgeologi
  • Geokemi
  • Geofysik
  • Staksystem

Nytt material från Bergsstaten

Nytt material inkommer kontinuerligt till Mineralinformationskontoret från Bergsstaten, det beslutsorgan som har till uppgift att handlägga ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral.

När ett undersökningstillstånd lämnas är det sedan 1998 lag på att prospekteringsaktiviteter och digitala data ska rapporteras till Bergsstaten. Efter en sekretesstid på som mest fyra år offentliggörs materialet och arkiveras vid Mineralinformationskontoret.

Mineralinformationskontoret har även fältanteckningar, såväl från baskartering som från prospekteringsinriktad kartering. Dessutom finns cirka 1 500 publikationer om svensk geologi och mineralfyndigheter på ett flertal språk.

Senast granskad 2020-09-28