Mätning.

Mätning med olika geofysiska metoder vid Bäckegruvans och Källfallets sandmagasin, elektrisk resistivitetstomografi (ERT). Foto: Virginie Leroux.

Sekundära resurser

Regeringen gav 2021 uppdrag åt SGU att tillsammans med Naturvårdsverket arbeta för att öka möjligheterna till hållbar utvinning av mineral och metaller från sekundära resurser. Regeringsuppdraget är nu slutredovisat.

Uppdraget bestod av provtagning och undersökning av gruvavfall, ta fram klassificeringsmetoder för gruvavfall och andra sekundära resurser, bedöma och föreslå ändringar i nuvarande lagstiftning, överblicka resursflöden och spårbarhet gällande kritiska metaller och mineral. 

I slutrapporten nedan redovisas resultaten av regeringsuppdraget om sekundära resurser. Förslag ges till fortsatta insatser för att öka kunskapsbasen om sekundär resurspotential.

Slutrapportering av regeringsuppdrag Hållbar utvinning och återvinning av metaller och mineral från sekundära resurser

Detaljerade rapporter från uppdraget

Secondary resource directive. Characterisation of mining waste in central and western Bergslagen, Sweden, SGU-rapport 2024:02

Secondary resources directive. Characterisation of mining waste in central and southern Bergslagen, Sweden, SGU-rapport 2024:03

Secondary resources directive. Characterisation of mining waste in Northern Lapland, Sweden, SGU-rapport 2023:15

Secondary resources directive. Characterisation of waste rock and tailings in selected areas, Northern Bergslagen, Sweden, SGU-rapport 2023:14


I filmen nedan får du en sammanfattande bild av hur uppdraget genomförts och vilka slutsatser som kan dras. Du får också träffa några av SGU:s geologer som i fält arbetat med provtagning av varp, sandmagasin och rödfyr.

 

 

Transient-elektromagnetisk-mätning-627.jpg

Mätning med olika geofysiska metoder vid Bäckegruvans och Källfallets sandmagasin, transient elektromagnetisk mätning (TEM). Foto: Mehrdad Bastani.

 

Radiomagnetotellurik-627.jpg

Mätning med olika geofysiska metoder vid Bäckegruvans och Källfallets sandmagasin, radiomagnetotellurik (RMT) . Foto: Mehrdad Bastani.

Senast granskad 2022-06-13