Två studenter ute på fältarbete.

Två studenter ute på fältarbete.

Foto: SGU

Kartläggning för främjande av metall- och mineralutvinning

Under 2024-2026 kommer SGU att förstärka arbetet med att kartlägga malmpotentiella områden. Syftet är att trygga försörjningen av mineral och metaller som är kritiska för samhällets funktion och för att bidra till den tekniska utvecklingen och omställningen till grön energi.

Karteringen är kopplade till regeringsuppdraget om förstärkt kartläggning av malmpotentiella områden som SGU fick i början av 2024 och är en del i att främja mineralutvinning i Sverige. Syftet är att bidra till en trygg försörjning av mineral och metaller som är kritiska och strategiskt viktiga för samhällets funktion samt att bidra till omställning till grön energi och teknisk utveckling. Metaller och mineral behövs i exempelvis elfordon och solpaneler, inom försvarsindustrin och sjukvården.

I uppdraget ingår även att SGU ska inventera gamla gruvhål där koncession – alltså rätt att utvinna fyndigheten – inte längre gäller.

Områden för förstärkt kartering

Under maj 2024 påbörjades arbete med kartering i områden nära Västervik (norra Småland och södra Östergötland), i delar av Hälsingland, Västernorrland och Norrbotten. Markgeokemisk kartering pågår i delar av Gävleborg och Dalarna medan inventering av malm och mineral i Örebro län.

 

Senast granskad 2024-07-02