Malå

Mineralinformationskontoret i Malå.

Foto: SGU

Mineral­informations­kontoret

Mineralinformationskontoret ligger i Malå, Västerbotten. Kontoret har till uppgift att arkivera och biträda med material för prospektering.

Kontoret svarar också för allmän mineralinformation. På Mineralinformationskontoret finns även SGU:s samling av borrkärnor. 

Service

Personalen på Mineralinformationskontoret finns tillhands, svarar på frågor och hjälper till med att ta fram information och material ur arkiven.

Boka tid vid längre besök

Om du vill göra ett längre besök är det bra om du meddelar besöket i god tid. Detta gäller särskilt om du vill använda karteringsrummen i borrkärnearkiven. Ring eller e-posta så kan vi förbereda ditt besök och därigenom ge dig så bra service som möjligt!

Konfidentiellt

Flera besökare kan befinna sig på kontoret samtidigt. Informationen som besökare eller andra på kontoret handhar behandlas konfidentiellt.

Dokumentarkiv

Dokumentarkivet omfattar en stor mängd kartor, prospekteringsrapporter, fältanteckningar, borrkärnedokumentation, arbetsmaterial med mera. Materialet består av 100 000-tals dokument som samlats in under en period på mer än hundra år och nytt material tillkommer kontinuerligt.

Mer om dokumentarkivet

Borrkärnor

SGU:s samling av borrkärnor består av nästan fyra miljoner meter borrkärnor från mer än 22 000 borrhål från hela Sverige. Vid samlingen finns rum för kärnkartering och provtagning.

Mer om samlingen Borrkärnor

Övrig service

  • Kontorsrum För kortare besök på 1-2 dagar är det möjligt att låna ett rum på vårt kontor under ordinarie öppettid (8.00–16.00).
  • Kopior görs till självkostnadspris.
  • Internet. Det finns tillgång till gratis trådlöst bredband i Mineralinformationskontorets lokaler.
  • Skanning Kontoret har flera skannrar bland annat A3- och A0-färgskanner.

Senast granskad 2024-04-25