För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
Man håller låda med borrkärnor som ska skannas.

Foto: Helge Reginissen, SGU

Skanning av borrkärnor

SGU påbörjade 2014 skanning av 200 000 meter borrkärna från Norrbotten och Västerbotten. Informationen från skanningen kan användas inom geologisk kunskapsuppbyggnad, mineralprospektering och malmrelaterad forskning.

I det tvååriga skanningsprojektet ingår fotografering med högupplöst optisk kamera samt avbildning med modern infraröd (IR) teknik (hyperspectral imaging). Skanningen utförs av tjänsteleverantörerna SPECIM och GSI. Arbetet utförs i SGUs borrkärnearkiv i Malå.

Skanningen ger värdefull baskunskap om bergarter

Resultatet av skanningen presenteras via vår kartvisare Borrkärnor. Där kan man se vilka kärnor som är skannade. Om man klickar på punkten för den skannade kärnan visas information om kärnan, det finns länkar till rapporter, borrhålslogg och en länk till översikt av bilderna. Data kan sedan beställas via SGUs kundtjänst. Vi kommer att erbjuda rådata, högupplösta optiska bilder, färgkodade bilder av olika våglängder, samt delvis bearbetade data till användare som själva kan vidareutveckla data och göra egna tolkningar.

Informationen från skanningen kan användas inom geologisk kunskapsuppbyggnad, mineralprospektering och malmrelaterad forskning. Prospekteringsbolag, forskare och andra intressenter kommer att få tillgång till ett virtuellt arkiv med nya data som kan ge ökad förståelse för berggrunden, fynd och malmer i norra Sverige. Bättre kunskap om geologiska och malmbildande processer kan i sin tur möjliggöra ett mer effektivt nyttjande av landets mineralresurser.

Skanning med tre kameror

IR-teknik (infraröd teknik, eng. hyperspectral imaging) är en passiv, icke-förstörande analysteknik som utnyttjar mineralens förmåga att reflektera och absorbera det elektromagnetiska spektrumets olika våglängder. I borrkärneskanningsprojektet används den synliga och den infraröda delen av spektrumet. Vid skanningen belyses borrkärnorna och kameror registrerar hur ljus i olika våglängdsområden reflekteras från borrkärnans yta. Skannern kan skanna hela lådor med borrkärnor och med hög hastighet samla in data från borrkärnorna medan de ligger i sina lådor.

Det finns tre olika kameror i skannern. De täcker det synliga spektrumet samt den kortvågiga (VNIR-SWIR) och långvågiga (LWIR) delen av det infraröda spektrumet. Mineralen som utgör beståndsdelarna i borrkärnan lämnar ofta karaktäristiska ”signaturer” i dessa våglängdsintervall. Kombinationen av kortvågig och långvågig IR-teknik ger ett dataset som ger mycket goda möjligheter att identifiera mineral. VNIR-SWIR-kameran är till exempel särskilt lämpad för att ge mineralogisk information om ler- och omvandlingsmineral och karbonater, medan LWIR-kameran kan ge information om vanliga silikatmineral som till exempel kvarts och fältspat.

De rådata som samlas in av skannern processas till bildfiler som innehåller de uppmätta våglängderna. Dessa data kan i efterhand bearbetas vidare till olika produkter. Man kan till exempel ta fram ”falskfärgbilder” (False Color Composites, FCC), klassifikationsbilder och bilder som visar borrkärnans mineralsammansättning.

Optisk bild av en borrkärnelåda. Bilden är tagen med en vanlig kamera i synligt ljus. Foto: SGU

En falsk färg kompositbild av en låda med borrkärnor

En falsk färg kompositbild av en låda med borrkärnor

SGU

En False Color Composite (FCC)-bild framställd med data från den kortvågiga delen (VNIR-SWIR) av det infraröda spektrumet. Tre infraröda band återges här som en RGB-bild. De våglängder som använts är röd = 1749nm, grön = 1649nm, blå = 1419nm. Foto: SGU

En falsk färg kompositbild av en låda med borrkärnor

En falsk färg kompositbild av en låda med borrkärnor

SGU

En False Color Composite (FCC)-bild framställd med data från den långvågiga delen (LWIR) av det infraröda spektrumet. Tre infraröda band återges här som en RGB-bild. De våglängder som använts är röd= 8611nm, grön = 10022nm, blå = 11810nm. Foto: SGU

Så beställer du data

För att ta del av data öppnar man vår kartvisare Borrkärnor. Där syns vilka borrkärnor som hittills skannats och där även data finns tillgängligt. När du klickar på punkten för ett borrhål öppnas ett informationsfönster med information om kärnan. Där finns exempelvis information om kärnans ID-nummer, borrår, djup, längd mm. Det finns även länkar till bilder från den skannade kärnan (url), borrhålsprotokoll och eventuella rapporter som beskriver kärnan. Genom att klicka på länken som heter Skannad kärna öppnas ett visningsverktyg där man kan titta på bilder från den aktuella kärnan låda för låda. I visningsverktyget kan man byta, zooma, och titta på olika bilder av borrkärnan, bland annat False Color Composites. Bilderna täcker den kortvågiga (VNIR-SWIR) och långvågiga (LWIR) delen av det infraröda samt det synliga spektrumet. Man kan dessutom titta på själva IR spektrumet i detalj i en valfri punkt på kärnan vid att öppna Toolbox och välja Spectral viewer verktyget.

Data beställs per kärna. ID-nummer för kärnan syns i kartvisaren när man öppnar informationsfönstret. Man ska också ange om man vill beställa rådata (nivå 0) eller processade data (nivå 2). Data levereras på USB-diskar med 2 terabyte (TB) lagringsutrymme. En scannad låda (normalt 10 m kärna) ger cirka 1,5 gigabyte (GB). Data är avgiftsfria men vi tar en leveransavgift på 1200 kr, samt 1000 kr per datadisk. Beställning görs via SGUs kundtjänst.

Data har licensen Creative commons 2.5. Det innebär att du har tillstånd att kopiera och distribuera våra data samt skapa bearbetningar. Detta är tillåtet även för kommersiella ändamål. Du ska vid publicering ange SGU som källa.

Olika nivåer på processering av data

Standardleverans av data är delvis processerad data (nivå 2 data). Nivå 2 data representerar en processeringsnivå där data är klargjort för eventuell vidare spektral processering och produktgenerering. Data är korrigerat till reflektans och har genomgått processering som bland annat inkluderar kalibrering och felkorrigering. I nivå 2 data inkluderas också så kallade ”falska färgbilder” (False Color Composites, FCC). Mängden data kommer att fyllas på allteftersom fram till årsskiftet då alla data ska vara levererade. I dagsläget finns rådata (nivå 0 data) från 160 borrkärnor tillgänglig för leverans. För 155 av dessa finns det också nivå 2 data. För 10 000 m borrkärna kommer det att göras en full processering (nivå 5) som inkluderar mineralidentifikation. Dessa data publiceras senare under året.

För dig som själv vill göra all bearbetning av data finns även möjlighet att beställa rådata (nivå 0 data). Rådata är data som endast har genomgått en grundläggande kvalitetskontroll under skanningsfasen, men inte genomgått någon vidare processering (ingen datakorrektion eller normalisering) i efterhand.

Öppna kartvisaren borrkärnor (nytt fönster)

Produktbeskrivning av Hyperspektral IR, data från borrkärnor, processerad data, Nivå 2 (pdf, nytt fönster)

Produktbeskrivning av Hyperspektral IR, data från borrkärnor, rådata, Nivå 0 (pdf, nytt fönster)

Visningstjänsten för de skannade borrkärnorna kräver en webbläsare med stöd för Microsoft Silverlight 5.0, ex. Internet Explorer.