Bild på rinnande vatten.

Läget för grundvattennivåerna ser för närvarande bra ut inför sommaren.

2 maj 2024

Höga grundvattennivåer inför sommaren

Mycket nederbörd sedan i höstas har gett höga eller ovanligt höga grundvattennivåer i både stora och små magasin i stora delar av landet. Läget ser för närvarande bra ut inför sommaren.

I april har grundvattennivåerna i de små magasinen i Götaland, Svealand och sydöstra Norrland i allmänhet varit höga eller ovanligt höga, medan stora delar av Norrland har haft låga eller ovanligt låga nivåer. I Norrland har vattnet vanligtvis lagrats i snötäcket vilket medför att nivåerna stiger först i samband med snösmältningen. Mellan vecka 15 och 16 syns ett tydligt trendbrott som signalerar att snösmältningen och därmed påfyllningen av grundvatten nu har kommit igång även i de norra delarna av landet. Nivåerna i de små magasinen är nu höga eller ovanligt höga i stora delar av landet vilket innebär att de är normala, över eller mycket över de normala för årstiden. Samtidigt har även en sjunkande trend påbörjats i de små magasinen söderifrån i Götaland, som förväntas fortsätta norrut under maj, vilket är en normal utveckling för årstiden.

– Nivåerna i de stora magasinen har haft en långsammare men likartad utveckling, med höga till ovanligt höga nivåer i Götaland och i Svealand. I Norrland varierar nivåerna från låga i de nordvästra delarna till höga i de sydöstra delarna. Även i de stora magasinen syns effekterna av snösmältningen i landets norra delar, berättar Bo Thunholm, hydrogeolog på SGU.

Beräkningar för slutet av juni visar att grundvattennivåerna troligtvis fortsätter stiga i norr medan de kommer sjunka i södra Sverige. Tack vare den stora påfyllningen av grundvatten sedan i höstas är det ändå goda chanser att grundvattennivåerna kommer vara normala eller över de normala för årstiden i stora delar av landet för både små och stora magasin.

Utgångsläget är således gott i hela landet både för stora och små magasin på några månaders sikt. Väderutvecklingen de kommande månaderna har dock stor betydelse för grundvattennivåerna under den senare delen av sommaren, särskilt för de små magasinen. Den närmaste perioden sker naturligt en minskad påfyllning av grundvatten på grund av årstidsväxlingen, och att växtupptaget och avdunstningen ökar mycket. Det är i nuläget svårt att med säkerhet förutsäga hur grundvattensituationen under den senare delen av sommaren kommer att se ut.

Grundvatteniver i små magasin

 

Grundvattennivåer i stora magasin

 

Se aktuella kartor och läs mer om grundvattennivåerna

Läs mer om SGU:s beräkning av framtida grundvattennivåer och kartor för andra tidpunkter och scenarier

Senast granskad 2024-05-02