Vatten.
28 maj 2024

Utsikterna för grundvattnet ganska bra inför sommaren

Trots det torra och varma vädret under maj är utgångsläget för våra grundvattenmagasin inför sommaren fortfarande ganska bra. Men det finns undantag.

Under maj har det varit torrt och varmt väder i stora delar av landet, vilket har medfört att grundvattennivåerna sjunkit betydligt i de små magasinen i Götaland, Svealand och sydöstra Norrland den senaste tiden. I större delen av detta område är nivåerna trots allt fortfarande nära eller över medel, tack vare ovanligt höga nivåer tidigare under året. I södra Götaland finns dock ett område med tyngdpunkt i Kronobergs län där nivåerna nu är ganska låga, vilket också innebär att de är under eller mycket under de normala för årstiden.

I ett område från norra Dalarna och Västernorrland och norrut har snösmältningen medfört stigande nivåer under maj, vilket gjort att nivåerna i detta område nu är höga eller ovanligt höga i de små grundvattenmagasinen.

De stora grundvattenmagasinen har påverkats mindre än de små av det torra och varma vädret under maj. Nivåerna är därför fortsatt över medel i hela landet, förutom i Västerbottens och Norrbottens län där nivåerna stiger just nu på grund snösmältningen. I stora delar av norra Götaland och östra Svealand är nivåerna till och med fortfarande ovanligt höga i de stora magasinen.

Beräkningar tyder på att kulmen för grundvattennivåerna är nådd eller redan har passerats, med undantag för de stora magasinen i Norrbottens län. Hur mycket och hur snabbt grundvattennivåerna sjunker avgörs av vädret de närmsta månaderna. Tidigare har bedömningen varit att utgångsläget inför sommaren varit bra. Denna bedömning kvarstår för de flesta grundvattenmagasin, eftersom det mestadels ser fortsatt ganska bra ut. Det torra och varma vädret i maj har dock medfört en ökad risk för ovanligt låga nivåer i små magasin senare under sommaren. Detta gäller främst i Götaland om det torra vädret fortsätter. Det finns också en risk att det blir låga nivåer i de stora magasinen i eller nära Kronobergs län.

Grundvatteniver i små magasin

 

Grundvatteniver i stora magasin

 

Se aktuella kartor och läs mer om grundvattennivåerna

Läs mer om SGU:s beräkning av framtida grundvattennivåer och kartor för andra tidpunkter och scenarier.

Senast granskad 2024-05-28