Bild av en kristall från mineralet skogbyit.

Den något ljusare kristallen som kan ses mitt i bild är skogbyit. Bild tagen i planpolariserat ljus. Kristallen är cirka 50 mikrometer i diameter.

Foto: Erik Jonsson, SGU

11 april 2024

Nytt zirkoniummineral har upptäckts i Sverige

Nu är det officiellt – ett nytt mineral har upptäckts i Sverige. Mineralet som fått namnet skogbyit är rikt på grundämnena zirkonium, magnesium och mangan och är ett nytt mineral för planeten jorden. Upptäckten gjordes av Erik Jonsson, statsgeolog vid Sveriges geologiska undersökning (SGU).

Efter flera hundra år av undersökningar känner man i dag till totalt runt 6 000 olika jordiska mineral och utomjordiska material. Det gör att nya mineralupptäckter är mycket mera sällsynta än motsvarande upptäckter inom de biologiska vetenskaperna.

Men Erik Jonsson, statsgeolog vid SGU och adjungerad professor i mineralogi vid Uppsala universitet, gjorde ett nytt spännande mineralfynd. Det gjordes i material från Långban i västra Bergslagen, som är en av de mineralrikaste platserna i världen. Det nya mineralet, som fått namnet skogbyit efter professor Henrik Skogby vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, består av zirkonium, magnesium, mangan, syre och kisel som en speciell kemisk förening.

– Komplexa mineraliseringar utgör på sitt sätt naturliga laboratorier. Ett av de mest avancerade av dessa representeras av de olika mineralassociationer som tidigare delvis bröts i Långbangruvan i den värmländska delen av malmprovinsen Bergslagen, säger Erik Jonsson.

Upptäckten av det zirkoniumrika mineralet utgör en viktig pusselbit för att förstå hur denna metall kan bete sig i olika geologiska processer.

– Det är särskilt intressant att se att zirkonium, som normalt anses mycket ”stabilt” och svårmobiliserat under geologiska processer, i detta fall verkar ha varit reaktivt och bildat nya mineral under det att berggrunden påverkades av förhöjda tryck och temperaturer, säger Erik Jonsson.

Det efterföljande arbetet med att karakterisera mineralet har gjorts i samverkan med forskare vid Naturhistoriska riksmuseet, Uppsala universitet och Sapienza-universitetet i Rom. Det nya mineralet, har nyligen godkänts av IMA (International Mineralogical Association), det internationella vetenskapliga organ som har hand om mineralsystematik.

FAKTA

Mineral är uppbyggda av ett eller, vanligen, flera olika grundämnen och har bestämd kemisk sammansättning och kristallstruktur, vilka bildats genom en, eller en kombination av geologiska processer.

Mineral är de fasta planeternas byggstenar och ursprunget till de metaller dagens samhälle och industri kräver; många är också så kallade industrimineral, vilka vi använder för deras speciella egenskaper.

Det nyupptäckta mineralet skogbyit har den kemiska formeln Zr(Mg2Mn3+4)SiO12 och tillhör braunitgruppen, mest känd för just mineralet braunit, som är ett ekonomiskt viktigt manganoxysilikat.

Zirkonium (Zr) är en ganska ovanlig metall, särskilt sett till brytbara fyndigheter av den. Den används främst i högteknologiska tillämpningar, framför allt då extrem temperaturtålighet är ett krav. Zirkonium är inte med på EU:s lista över kritiska råmaterial. Det är däremot dess mycket nära släkting hafnium (Hf), vilken i princip endast kan utvinnas ur just zirkoniumrika mineraliseringar.

Senast granskad 2024-04-11