Bild på järngruva.

Priset på järnmalm sjönk med drygt 25 procent under årets första kvartal.

5 april 2024

Fortsatt ekonomisk avmattning ger sjunkande metallpriser

Metallpriserna under årets första kvartal påverkades av en fortsatt ekonomisk avmattning. Tillverkningsindustrin, fastighetssektorn och konsumenter i Kina går på sparlåga. Geopolitisk oro bidrog till att den stora vinnaren under perioden var guldet.

Priset på järnmalm sjönk med drygt 25 procent under årets första kvartal. De kinesiska stålverken, som står för en stor del av den globala efterfrågan på järnmalm, hade en svag inledning på året. Ökad import av järnmalm till Kina resulterade i ökade lagernivåer. Det kinesiska nyåret hade också en negativ påverkan på efterfrågan. Efterfrågan på järnmalm kan dock förväntas öka i takt med att byggsäsongen i Kina kommer igång. Men eftersom fastighetssektorn fortfarande är relativt svag, trots statliga stimulansåtgärder, är prisprognosen inför den närmaste framtiden ganska dyster.

Priset på zink nådde en sex månaders lägsta nivå på 2 289 dollar per ton den 14 februari. Efterfrågan minskade på grund av det kinesiska nyåret och att takten i tillverkningsindustrin mattades av. Dessutom var den amerikanska dollarn stark och under årets första månad backade även priset på koppar. I februari gynnades kopparpriset av ökad likviditet på den kinesiska fastighetsmarknaden och på grund av att kinesiska smältverk drog ner på produktionen.

I februari utfärdade USA:s regering sanktionspaket mot Ryssland för att markera tvåårsdagen av kriget i Ukraina. Nickelpriset svarade med att öka till en tre månaders högsta nivå i mars. Detta till trots att marknaden är relativt väl försedd av en robust produktion av nickel i Indonesien. Priset föll sedan tillbaka till lägre prisnivåer igen. Australien, USA och EU har listat nickel som en kritisk/strategisk råvara och det förväntas bidra till en långsiktig efterfrågan på metallen.

Guldpriset ökade under perioden. Sista veckodagen i mars nådde guldpriset en sex månaders högsta nivå på 2 214 amerikanska dollar per troy uns. Guldpriset drivs på av geopolitiska spänningar och en, enligt marknaden, för låg ekonomisk tillväxt. Silverpriset följde guldpriset, om än lite mer fluktuerande. Silverpriset påverkas mer relativt guld eftersom denna ädelmetall oftare ingår som råvara i tillverkningsindustrin. Priset på palladium sjönk till en sex månaders lägsta nivå på 875 amerikansk dollar per troy uns den 9 februari.

– Det är första gången sedan år 2018 som priset på palladium är lägre än priset på platina. Det är förväntat att priset på platina ökar relativt palladium i framtiden eftersom metallen har fler användningsområden, bland annat i vätebränsleceller, kommenterar Carolina Liljenstolpe, samhällsekonom på SGU.

Priserna på litium och kobolt har inlett året på försiktiga nivåer. Försäljningen av elfordon har inte tagit fart igen på stora marknadsplatser som i Kina, USA och Tyskland. Många konsumenter avvaktar med inköp av elbilar, bland annat av ekonomiska skäl. Allt fler vänder sig just nu mot laddhybrider som ett prisvärt mellanalternativ.

Priset på uran minskade under senare delen av årets första kvartal. Det höga prisnivåerna på uran under januari och februari bidrog till att flera elleverantörer i stället förlitade sig på långsiktiga kontrakt. Dessutom signalerade flera producentländer, däribland USA, om att återuppta uranprojekt vilket dämpade efterfrågan.

Se statistik för metallprisernas utveckling under januari–mars

Senast granskad 2024-04-05