Vindkraftverk till havs.

Vindkraftverk till havs.

27 februari 2024

Samlad geologisk kunskap ska underlätta etablering av vindkraft i Östersjön

Vindkraftparker ute till havs är ett led i att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Nu samlas geologiexperter från länderna runt Östersjön för att diskutera hur etablering av vindkraft till havs kan underlättas.

Den 28–29 februari samlas de geologiska undersökningarna i länderna runt Östersjön för att gemensamt arbeta med frågor kring vindkraft. Det är Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Danmarks geologiska undersökning (GEUS) som står värdar för Baltic Sea Windfarm Workshop 2024, som hålls i Århus i Danmark.

Det övergripande syftet är att underlätta etablering av vindkraft till havs, vilket i sin tur är ett led i arbetet till att ställa om till ett fossilfritt samhälle.

– Vad gäller Östersjön behöver vi på de geologiska undersökningarna arbeta tillsammans för att harmonisera våra data så att det blir lätt för näringslivet att använda dem. Samtidigt handlar det om att utbyta kompetens och erfarenheter för att säkerställa att vi förser beslutsfattare med den bästa tillgängliga informationen, säger Lovisa Zillén Snowball, chef för avdelningen för samhällsplanering på SGU.

– Vindkraftparker till havs kan uppta stora områden. Kunskap om havsbottnens geologiska och miljömässiga egenskaper är avgörande för beslut om såväl lokalisering och etablering, som teknikval vid förankring av fundamenten på havsbottnen. Därför är det viktigt att den geologiska informationen är sammanhängande och att vi beskriver havsbottens egenskaper på liknande sätt över landsgränserna.

Målsättningen för workshopen är att komma fram till ett gemensamt ställningstagande vad gäller slutsatser och rekommendationer för vindkraft till havs i Östersjön, sett ur ett geologiskt perspektiv.

– Vi ska också identifiera inom vilka områden vi saknar kunskap och gemensamt forma en strategi för hur geovetenskapen bäst kan bidra till att underlätta utvecklingen av vindkraftparker i Östersjön, säger Lovisa Zillén Snowball.

Senast granskad 2024-02-27