asaden på SGU:s nya huvudkontor i fastigheten Lumi.

SGU:s nya huvudkontor, i Lumihuset i centrala Uppsala, fotograferat från Dragarbrunnsgatan. Byggnaden är fortfarande under färdigställande.

Foto: Sara Linderoth, SGU

29 februari 2024

Klart för flytt till nya lokaler i Uppsala

Sveriges geologiska undersökning (SGU) flyttar huvudkontoret till kvarteret Hugin i centrala Uppsala, bara ett stenkast från centralstationen. Myndigheten har tecknat ett nytt hyresavtal och lämnar sina nuvarande lokaler i stadsdelen Kåbo våren 2025.

Sedan 1979 har SGU:s huvudkontor legat på Villavägen i Uppsala. Under nästa år flyttar myndigheten till nyrenoverade lokaler i fastigheten Lumi i norra Kungsängen, och korsningen Strandbodkilen och Dragarbrunnsgatan.

– Våra nuvarande lokaler har tjänat oss väl under många år, men med nya arbetssätt och möjlighet till distansarbete har vi inte behov av så stora ytor som vi har i dag. Med en flytt blir vi mer kostnadseffektiva och kan värna kärnverksamheten samtidigt som vi möter dagens krav på en bra och säker arbetsmiljö, säger SGU:s generaldirektör Anneli Wirtén.

Fastighetsprojektet Lumi ägs av Vasakronan och är en ombyggnation av tre befintliga huskroppar. Byggnaden är fortfarande under färdigställande och SGU får tillträde den 1 mars 2025. Lokalerna, som är på totalt 3 100 kvadratmeter, kommer att rymma både kontorsytor och laboratorier, vilket varit prioriterat för SGU i sökandet efter nya lokaler.

– Vi ser mycket fram emot att kunna fortsätta utveckla verksamheten och driva fortsatt digitalisering av verksamheten i moderna och ändamålsenliga lokaler, säger Anneli Wirtén.

I huset kommer flera forskningsföretag med medicinteknik- och samhällsbyggnadsprofiler, samt även Försäkringskassan att inrymmas. Hyresavtalet som SGU tecknat med Vasakronan sträcker sig över sex år.

Senast granskad 2024-02-29