SGU:s monter på mässan från ett tidigare år.

SGU har deltagit på PDAC Convention sedan 1990-talet. Bilden är från 2022 års mässa.

Foto: Hans Selbach, SGU

1 mars 2024

SGU till internationell mässa med råvarufokus

Den 3–6 mars arrangeras PDAC Convention, världens största evenemang för gruv- och prospekteringssektorn, i Toronto, Kanada. Sveriges geologiska undersökning (SGU) representeras på plats av flera experter för att kunna ge en god bild av Sveriges geologiska potential och förutsättningarna för prospektering och gruvverksamhet i landet.

Gruv- och prospekteringsmässan PDAC Convention anordnas av PDAC (Prospectors and Developers Association of Canada). Mässan har arrangerats i Toronto i Kanada varje år ända sedan 1930-talet. Evenemanget samlar företrädare från gruv- och prospekteringsföretag, myndigheter, organisationer, regeringar och akademier från hela världen.

SGU kommer i år att finnas på plats med en delegation bestående av sakkunniga geologer och utredare för att bidra till marknadsföringen av Sverige – ett land med tusenårig erfarenhet av gruvdrift – som prospekterings- och gruvland.

Både i Europa och resten av världen är det i dag ett stort fokus på råvaruförsörjning, inte minst när det gäller de kritiska och strategiska metaller och mineral som behövs för samhällsutveckling och klimatomställning. EU-förordningen Critical Raw Materials Act (CRMA), som EU-parlamentet klubbade igenom i december förra året och som syftar till att öka självförsörjningen av råvaror inom EU, är ett tydligt exempel på detta.

– SGU är den myndighet som hanterar mineralfrågor i Sverige och deltagandet på PDAC Convention har blivit allt viktigare. Vi har bland annat i uppdrag från regeringen att berätta om Sverige sett ur råvaruperspektiv: vilka är de geologiska förutsättningarna för olika ämnen i berggrunden, vilken information finns för prospekterare och gruvbolag och vilka krav ställs, som till exempel när det gäller tillstånd, miljöprövning och efterbehandling, säger Therese Bejgarn, tillförordnad chef för enheten mineralinformation och gruvnäring vid SGU.

Under PDAC Convention är SGU också medarrangör till arrangemanget Nordic Mining Day den 4 mars, där de nordiska länderna bjuder in till samlad information och dialog om förutsättningarna i Norden sett till exempelvis geologi, fyndigheter, infrastruktur och lagstiftning.

– I Kanada finns en stor del av det kapital som behövs för att bedriva prospektering, vilket gör det viktigt att Sverige finns representerat i sammanhanget. Vi försöker också under mässdagarna i möjligaste mån omvärldsbevaka vad som händer inom gruvsektorn. Det är i allra högsta grad en global bransch, där vi i Sverige påverkas av det som händer runtom i världen, säger Therese Bejgarn.

Fakta – PDAC Convention

PDAC – Prospectors and Developers Association of Canada – arrangerar årligen en mässa i Toronto sedan 1937. Mellan 25 000 och 30 000 deltagare från hela världen besöker mässan under de fyra dagar den pågår. Sveriges geologiska undersökning (SGU), som är den myndighet i Sverige som hanterar mineralfrågor, har deltagit på PDAC Convention sedan 1990-talet.

Senast granskad 2024-03-01