SGU:s undersökningsfartyg Ocean Surveyor.

SGU:s undersökningsfartyg Ocean Surveyor.

Foto: Björn Bergman, SGU

4 mars 2024

SGU i nytt myndighetssamarbete för att säkerställa hållbar el-infrastruktur till havs

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har ingått ett samarbetsavtal med Svenska kraftnät och Sjöfartsverket för en trygg och hållbar marin el-infrastruktur för framtiden. Samarbetet är viktigt sett till det förändrade säkerhetsläget i Sveriges närområde.

Ett nytt samarbete mellan SGU, Svenska kraftnät och Sjöfartsverket ska stärka den statliga förmågan kring marina uppdrag, inklusive inspektion och övervakning av befintliga sjökablar, samt bottenundersökningar inför nya sjökabelförbindelser.

Samarbetet är en viktig åtgärd för ökad marin beredskap och totalförsvarsförmåga inom el-infrastruktur, inte minst i ljuset av det förändrade säkerhetsläget i Sveriges direkta närområde. Även kunskapsdelning och utveckling inom det marina området kommer att främjas.

SGU ska under 2024 utföra geofysiska och geotekniska undersökningar för den nya Gotlandsförbindelsen. Myndigheten kommer att bidra med kunskap och information om de geologiska förutsättningarna på havsbotten.

– Vi på SGU är väldigt glada över samarbetet och tror att just samverkan är en nyckelfaktor för att bygga ett robust samhälle. Med hjälp av vårt specialutrustade undersökningsfartyg Ocean Surveyor kommer vi att ta fram den information som behövs både för planering av ny marin infrastruktur i havet och för kontroll och underhåll av redan existerande anläggningar, säger Lovisa Zillén Snowball, chef för avdelningen för samhällsplanering vid SGU.

Philip Winberg, projektledare för havsrelaterade projekt på Svenska kraftnät, uttrycker entusiasm för samarbetet.

– Det är ett glädjande besked att vi nu ökar våra möjligheter att genomföra marina uppdrag för Svenska kraftnäts nuvarande och framtida anläggningar till havs. Tillsammans med SGU och Sjöfartsverket kan vi bidra till att öka svenska statens beredskapsförmåga för sin marina infrastruktur och samtidigt bidra till en säker elförsörjning för Sverige och våra grannländer, säger han.

Kapacitet för sjömätning kommer även tillhandahållas av Sjöfartsverket.

– Vi är glada att ha möjlighet att medverka till den ökade förmågan inom marin el-infrastruktur genom detta samarbete. Det här kommer att vara en löpande inspektion under ett antal år och vi är redan i gång med förberedelser, säger Björn Gustafsson, gruppchef vid Sjöfartsverkets avdelning för sjögeografi.

För mer information, vänligen kontakta:

Sveriges geologiska undersökning (SGU) presstjänst, 018–17 90 90, press@sgu.se
Svenska kraftnät Emma Grubbström, 072–463 16 62, emma.grubbstrom@svk.se
Sjöfartsverket presstjänst, 0771–40 90 09, info@sjofartsverket.se

Senast granskad 2024-03-04