Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2014 fram tills idag hittar du här.

 • Nytt förslag till vägledning för vattenskyddsområden behöver kompletteras

  SGU är kritiska till den nya vägledningen för att inrätta vattenskyddsområden, bland annat för att det saknas instruktioner om hur vattenskyddsområden ska avgränsas.

  6 december 2019

 • Grundvattennivåer i månadsskiftet november–december

  Nivåerna i de små magasinen är nu nära de normala eller över de normala på de flesta håll i landet. Dock återstår ett område i nordöstra Götaland med mycket lägre nivåer än normalt för årstiden. I de stora magasinen är nivåerna fortfarande under eller mycket under det normala på många håll i de östra och södra delarna av landet.

  4 december 2019

 • Metallprisernas utveckling i november

  Under november föll priset med nickel, bly och zink markant. I övrigt innehåller SGUs rapportering nu prisutvecklingen på batterimetallerna kobolt, litium, vanadin och grafit. Prisrörelserna för dessa var under november måttliga.

  3 december 2019

 • Privata brunnsägare ger SGU värdefull information – men mer data behövs

  Cirka 300 privata brunnsägare har använt SGUs nya digitala formulär för att lämna information om sin brunn till SGU. Men det behövs data från fler brunnar för att lokala aktörer ska få verklig nytta av informationen.

  29 november 2019

 • Grus, sand och krossberg – ute nu

  ”Grus, sand och krossberg 2018” – SGUs årliga sammanställning av ballastproduktionen i Sverige är nu publicerad.

  26 november 2019

 • Sura sulfatjordar – ny kartvisare och handledning

  SGU lanserar en handledning för att kunna känna igen och undersöka sura sulfatjordar. Till handledningen hör en kartvisare som ger en bild av var dessa miljöfarliga jordar förekommer längs Norrlandskusten.

  22 november 2019

 • Grundvattennivåer i november

  I de små magasinen är nivåerna nära de normala eller över de normala för i stora delar av landet. I östra Götaland och Svealand finns dock ett område med mycket låga nivåer. Nivåerna i de stora magasinen är fortfarande under eller mycket under de normala i betydande delar av landet.

  21 november 2019

 • Skredområdet i Kungälv känt som skredkänsligt

  I ett skred utanför Kungälv den 13/11 rörde sig flera hundra meter jordmassor ut i havet. Orsaken till skredet är ännu inte klarlagd, men SGUs jordartsinformation visar att området sedan tidigare är känsligt för skred i finkorniga jordarter.

  14 november 2019

 • Jakten på viktiga mineral i SVT

  I kvällens Uppdrag granskning, SVT:s program för grävande journalistik, medverkar SGU i ett inslag om kritiska metaller och den situation som uppstår i områden där prospektering och nya gruvor är aktuella.

  13 november 2019

 • Låga halter av miljögifter i grundvattnet

  Sveriges grundvatten innehåller generellt många olika miljögifter, men halterna är överlag låga och under gränsvärdena. Det visar en ny screening av miljögifter som SGU genomfört tillsammans med 17 länsstyrelser.

  13 november 2019