Nyheter

Här kan du läsa alla våra nyheter, både nypublicerade och äldre.

Alla nyheter som har publicerats på SGU:s webbplats från år 2018 fram tills idag hittar du här.

 • Satsning på svenska forskningsfartyg effektiviserar livsviktig havsforskning

  Mer svensk fartygsbaserad forskning möjliggörs när Vetenskapsrådet nu beviljar Sveriges forskningsfartyg ett treårigt infrastrukturbidrag. Tanken är att främja viktig havsforskning genom att förenkla för fler att använda sig av statliga forskningsfartyg som Sveriges geologiska undersöknings fartyg Ocean Surveyor.

  19 oktober 2023

 • Sök stöd till geovetenskaplig forskning om kolinlagring i sediment och jordar

  Sveriges geologiska undersökning utlyser medel för forskningsprojekt inom tillämpad forskning och riktad grundforskning inom det geovetenskapliga området med inriktning mot kolinlagring i sediment och jordar.

  16 oktober 2023

 • Ny kunskap om svenskt gruvavfall kan bidra till en cirkulär ekonomi

  Gammalt gruvavfall kan vara en viktig del i en cirkulär och resurseffektiv ekonomi. Men kunskaperna om sekundära resurser behöver öka. Nu publicerar Sveriges geologiska undersökning (SGU) den första av totalt sex rapporter med resultat från provtagningar vid nedlagda svenska gruvor.

  12 oktober 2023

 • SGU undersöker hur våtmarksrestaureringar påverkar grundvattnet

  SGU har börjat göra mätningar för att ta reda på hur grundvattennivåer och grundvattenmagasinering påverkas när man återställer våtmarker. Den informationen kan vara till hjälp för den som planerar att restaurera en våtmark för att förbättra vattenförsörjningen.

  9 oktober 2023

 • Grundvattenåret 2022/2023 – det nya onormala?

  På söndag 1 oktober börjar ett nytt hydrologiskt år. Detta är också den tid på året då det normalt är låga grundvattennivåer. Det senaste grundvattenåret kanske faktiskt inte kan betraktas som normalt. Eller är det som har varit onormalt det nya normala?

  27 september 2023

 • Ny bergmästare utsedd av regeringen – ”Hedrande och samhällsviktigt uppdrag”

  Helena Kjellson blir ny bergmästare vid Bergsstaten. Det beslutade regeringen vid torsdagens regeringssammanträde. Kjellson utsågs som vikarierande bergmästare sommaren 2022, men är nu utsedd som ordinarie i ämbetet.

  21 september 2023

 • Granit i Bergslagen kan visa vägen till fynd av volfram

  Unika karaktärsdrag hos vissa graniter i västra Bergslagen kan vara en ledtråd i sökandet efter kritiska råvaror som volfram och flusspat. Det visar en ny rapport från Sveriges geologiska undersökning (SGU).

  19 september 2023

 • Prisfall på nickel och palladium under sommarmånaderna

  Perioden juni till och med augusti präglades av både upp- och nedgångar för metallpriserna. Amerikanska centralbanken skickade positiva signaler om minskad inflation. Samtidigt utgjorde en svag återhämtning av den kinesiska ekonomin en bromskloss för den globala marknaden för metaller.

  14 september 2023

 • Spåren efter slamströmmen i Åre kartlagda

  I början av augusti i år drabbades Åre av en så kallad slamström. Intensiv nederbörd drog med sig jord, sten och organiskt material från de branta sluttningarna som omger byn och orsakade skador nere i samhället vid fjällets fot. SGU har dokumenterat slamströmmens framfart och sammanställt observationerna i en rapport.

  13 september 2023

 • Mer och bättre data efter stor inventering av mineral och bergarter i Skinnskatteberg

  I en ny rapport från Sveriges geologiska undersökning (SGU) beskrivs mineral- och bergartsförekomster i Skinnskattebergs kommun. Rapporten är en del i ett större arbete med att inventera landets mineral- och bergartsförekomster med moderna metoder.

  12 september 2023