För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Nyheter

Här kan du läsa alla våra nyheter, både nypublicerade och äldre.

Alla nyheter som har publicerats på SGU:s webbplats från år 2018 fram tills idag hittar du här.

 • Ny beskrivning av jordarterna i södra Kalmar län och östligaste Blekinge

  Det sista området i södra Sverige med äldre jordartskarta har fått ny och förbättrad jordartsinformation.

  19 april 2022

 • SGU har undersökt karst på Gotland

  SGU har i en pilotstudie undersökt förekomst av ytnära karst i fyra mindre områden på Gotland. Arbetet är ett led i att öka kunskapen om karst, om var karst förekommer och om dess betydelse för grundvattnet på ön.

  11 april 2022

 • Nio län får nya och uppdaterade jordartsdata

  Nu finns nya geologiska data för samhällsplanering i flera områden i Sverige. Informationen kring Slite kan exempelvis användas som underlag vid en kommande tillståndsprocess.

  8 april 2022

 • Nytt avtal ska göra det möjligt att lagra svensk koldioxid i Norge

  Sverige och Norge är eniga om att så snart som möjligt ingå ett avtal som genom norsk-svenska samarbeten gör det möjligt att lagra svensk koldioxid i den norska kontinentalsockeln.

  7 april 2022

 • Metallprisernas utveckling i mars

  Rysslands invasion av Ukraina gav störningar i både råvaruhandel och leveranskedjor. Mars präglades samtidigt av hög inflation och centralbankernas åtgärder för att dämpa en alltför stegrande prisutveckling.

  5 april 2022

 • SGU:s roll inom gruvsektorn

  Det har i viss media publicerats felaktiga uppgifter om att SGU svarar för tillsyn av den svenska gruvindustrin. SGU välkomnar uppmärksamheten kring dessa viktiga frågor, och passar på att förtydliga SGU:s roll.

  1 april 2022

 • Viktiga insatser för miljömålen

  Nu har den årliga uppföljningen av miljömålen redovisats till regeringen. De insatser som har gjorts under året är viktiga steg i arbetet för att nå miljömålen.

  31 mars 2022

 • Grundvattensituationen i mars

  I de små grundvattenmagasinen har grundvattennivåerna under mars sjunkit mer än normalt i Götaland och Svealand medan de har stigit mer än normalt i större delen av Norrland. I de stora magasinen har nivåerna förändrats obetydligt. Beräkningar tyder på ett dåligt utgångsläge inför sommaren för de små magasinen.

  29 mars 2022

 • Regeringen beviljar koncession för Kallak

  Regeringen beviljar bearbetningskoncession för Kallak K nr 1 i Jokkmokks kommun. I beslutet ingår långtgående och unika villkor för att motverka störningar på renskötseln.

  22 mars 2022

 • Världsvattendagen lyfter fram vårt grundvatten

  Världsvattendagen den 22:a mars har i år grundvatten som huvudtema. Detta uppmärksammar SGU genom att tillsammans med Stockholm Water Institute (SIWI) och Sydvatten arrangera ett seminarium.

  15 mars 2022