Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2014 fram tills idag hittar du här.

 • Kobolt – en konfliktfylld metall

  Kobolt är en huvudkomponent i de moderna batterier som driver våra mobiltelefoner, datorer och elbilar. Men hur hållbar är produktionen av kobolt?

  22 januari 2018

 • Ny portal om grundvattennivåer

  SGU tar ett samlat grepp om informationen kring grundvattennivåer genom en ny portal som ger en mer överskådlig bild av det aktuella grundvattenläget och visar hur det framtida klimatet påverkar grundvattnet.

  18 januari 2018

 • Stort forskningsprojekt inom EU ger ökad kunskap om sällsynta jordartsmetaller

  EU:s storsatsning på sällsynta jordartsmetaller, EURARE, är i mål efter fem år. Projektet har ökat kunskapen om sällsynta jordartsmetaller inom EU och skapat förutsättningar för egen utvinning och minskat importberoende.

  18 januari 2018

 • SGU medverkar till att skapa gröna jobb

  SGU har tillsammans med Skogsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket och länsstyrelserna fått ett treårigt regeringsuppdrag för enklare vägar till jobb och för att via samverkan ta tillvara den jobbpotential som finns inom de gröna näringarna.

  17 januari 2018

 • Allvarliga slamskred i USA - kan hända även i Sverige

  Allvarliga slamskred i Kalifornien i början på 2018 har gjort många hemlösa och orsakat ett antal omkomna. Även om förhållandena är olika kan slamskred även förekomma i Sverige.

  10 januari 2018

 • Metallpriser under 2017

  Det var rejäla upp- och nedgångar på metallpriserna under 2017, men med en ökning av priset på de flesta metaller sett över hela året. Utvecklingen inom fordonsindustrin mot fler elbilar fick priserna på specialmetaller som litium och kobolt att öka kraftigt.

  9 januari 2018

 • SGU utsedd som behörig myndighet för konfliktmineral

  Regeringen har utsett SGU som ansvarig myndighet för det svenska genomförandet av en ny EU-förordning om konfliktmineral som ska börja gälla från och med 2021

  3 januari 2018

 • Grundvattennivåer i december

  Grundvattennivåerna i de små magasinen är i allmänhet normala eller över de normala för årstiden. I de stora magasinen är nivåerna fortsatt under eller mycket under de normala i betydande delar av landet.

  20 december 2017

 • Ny vägledning för att klassa hållbarhet hos mineralresurser

  SGU har i samverkan med systerorganisationerna i Norge och Finland samt branschexperter tagit fram riktlinjer för hur FN:s klassificeringssystem UNFC för hållbarhet ska användas för mineralresurser.

  15 december 2017

 • Ny karttjänst visar jordarter i Uppsala och Enköping

  Det finns en ny karttjänst som visar Uppsalaåsen och Enköpingsåsen. I karttjänsten kan man själv göra punkter eller linjer och se jordlagerföljden.

  12 december 2017