För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Nyheter

Här kan du läsa alla våra nyheter, både nypublicerade och äldre.

Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2018 fram tills idag hittar du här.

Nyhetslista

 • SGU lanserar nytt verktyg för att visa framtida grundvattennivåer

  SGU lanserar nu en funktion som visar hur grundvattennivåer kan komma att förändras de närmaste månaderna. Bland nyheterna finns även en förbättrad funktion för att jämföra grundvattenkartor från olika perioder, från dagens situation tillbaka till 1984.

  15 december 2020

 • Jämtlands jordarter kartläggs på nytt

  SGU kartlägger jordarterna i Jämtlands län för att få fram moderna och digitala data. Informationen är viktig för att utveckla framtidens samhälle och för att bättre förstå Jämtlands geologiska historia.

  14 december 2020

 • Metallprisernas utveckling i november

  I november har metallpriserna stigit på bred front, med särskilt stark uppgång för priserna på koppar, järnmalm och platina.

  8 december 2020

 • Tio nya rapporter om grundvatten i Bohuslän, Uppland och på Gotland

  SGU har kartlagt och beskrivit åtta grundvattenmagasin i Bohuslän, två i Uppland och två på Gotland. Informationen publiceras i form av tio nya rapporter, samt i kartvisare och i databaser.

  3 december 2020

 • Här planerar SGU att kartlägga kommande år

  Syftet med SGUs kartläggning är att ta fram det geologiska underlag som samhället behöver. Ta del av SGUs plan för geologisk kartläggning de kommande åren.

  2 december 2020

 • Strängare regler och mer kunskap kring hantering av alunskiffer

  Lämplighetstest, särskild utredning inför prospektering, samt mer kunskap och bättre spårbarhet. Det är några av de åtgärder som en statlig utredning föreslår för att öka säkerheten vid hantering och utvinning av metaller ur alunskiffer.

  1 december 2020

 • Ökat skydd för Höga kustens unika geologi

  SGU har tagit fram en ny metod för att klassificera geologiska naturvärden vid Höga kusten/Kvarkens skärgård. Syftet är att bättre skydda den unika geologin vid exploatering och markanvändning.

  26 november 2020

 • Grundvattennivåer vecka 48

  Grundvattennivåerna återhämtar sig i stora delar av landet, men i sydöstra Sverige dominerar fortfarande nivåer som är låga eller mycket låga för årstiden i både små och stora magasin.

  24 november 2020

 • SGUs arbete med Hoburgs bank: viktiga rev upptäckta med ny teknik

  SGUs avancerade kartläggning av havsbotten vid Hoburgs bank har gett detaljerade kartor över livsmiljön och geologin på botten. Små distinkta revstrukturer visat sig ha stor betydelse för livet i området.

  23 november 2020

 • Tre nya 3D-modeller av geologi

  SGU har tagit fram nya 3D-modeller för geologi i Bergslagen, Västernorrland och Uppsala. Informationen är särskilt viktig för att skydda grundvattnet vid olika typer av exploatering i de berörda kommunerna.

  19 november 2020