Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2014 fram tills idag hittar du här.

 • Nytt mineral uppkallat efter SGU-geolog

  Ryska forskare har upptäckt ett nytt mineral i en manganmalm från Namibia och namngett det efter en SGU-geolog.

  5 november 2018

 • Seminarium om gruvor, hållbarhet och innovationskritiska material

  Tillsammans med Uppsala universitet, EIT RawMaterials och Svenska Mineralogiska Sällskapet bjuder SGU in till tre fristående seminarier om gruvdrift och kritiska råvaror.

  1 november 2018

 • Omfattande modernisering av Ocean Surveyor

  SGUs undersökningsfartyg Ocean Surveyor kommer under nästa år att genomgå en omfattande ombyggnad och modernisering, bland annat för att minska miljöpåverkan och förbättra arbetsmiljön.

  30 oktober 2018

 • Kunskap och samverkan - nödvändiga steg mot en renare vattenmiljö

  Bättre kunskap och ökad samverkan krävs för att nå miljömålen för en giftfri vattenmiljö. Det framgår av en ny rapport från Miljömålsrådet, där fem prioriterade områden pekas ut.

  29 oktober 2018

 • Nya rapporter om grundvattenmagasin i Västsverige

  SGU har kartlagt och beskrivit elva grundvattenmagasin i Vara-, Lidköping- och Kungsbacka kommun. Informationen är viktig för en hållbar hushållning av vattenresurserna i de berörda kommunerna.

  24 oktober 2018

 • Flygmätningar bidrar till Sveriges strålsäkerhet

  Under veckan medverkar SGU i en nationell övning för att säkra Sveriges strålsäkerhetsberedskap vid radioaktivt utsläpp. SGUs roll är att med hjälp av flygmätningar snabbt kunna kartlägga spridningen av radioaktivt nedfall på marken.

  18 oktober 2018

 • Grundvattennivåer i oktober

  Grundvattennivåerna i de små magasinen är under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av landet. De stora magasinen har nivåer under de normala i nästan hela landet

  18 oktober 2018

 • Förutsättningar för skred i finkornig jordart

  Att peka ut områden där det kan finnas risk för jordskred är viktigt för planering av markanvändningen. Nu finns en handledning som kompletterar kartan ”Förutsättningar för skred i finkornig jordart”.

  18 oktober 2018

 • Nominera till pris för nytänkande inom gruvnäringen!

  I ljuset av det enorma behovet av omställningsmetaller för ett grönt samhälle delar SGU åter ut den över 250 år gamla gruvmedaljen Svensk Bergsmans Hedersmärke för Snille och Flit till särskilt berömliga insatser inom Sveriges gruvnäring. Sista dag att nominera kandidater är den 9 november!

  16 oktober 2018

 • SGU och Skogsstyrelsen kapar gamla borrör

  Arbetet med att kapa gamla borrör, en del i regeringsuppdraget Naturnära jobb, är i full gång efter uppehållet i somras då brandrisken satte stopp för verksamheten. Ett nytt videoklipp visar hur arbetet går till.

  11 oktober 2018