Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2014 fram tills idag hittar du här.

 • Grundvattennivåer i september

  Grundvattennivåerna i de små magasinen är under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av landet. De stora magasinen har nivåer under de normala i nästan hela landet.

  19 september 2018

 • Svensk geologi viktig del i havsplaneringen

  SGUs maringeologiska data har snabbt blivit en viktig del av svensk havsplanering. Informationen används bland annat för att bedöma miljöbelastningen på växt och djurliv i havet nu och i framtiden.

  7 september 2018

 • Kartläggning av Hallands stränder

  SGU kartlägger under hösten Hallands stränder, från gränsen vid Skåne till Varberg. Arbetet syftar till att öka kunskapen om stranderosion i Halland, som ett led i att förbättra klimatanpassningen i regionen.

  4 september 2018

 • Nya åtgärder mot vattenbrist

  Regeringen presenterade under torsdagen ett åtgärdspaket mot vattenbrist. Satsningen omfattar sammanlagt 135 miljoner kronor över en tvåårsperiod inom fyra områden, varav två riktar sig direkt till SGU.

  30 augusti 2018

 • Nya tänkbara områden för framtida vattentäkter på Öland

  Analysen av flygmätningarna över Öland visar på ett antal platser med bra förutsättningar för grundvattenuttag. Det framgår i en SGU-rapport, där resultaten av SkyTEM-mätningar har kompletterats med data från bland annat borrningar.

  23 augusti 2018

 • Grundvattennivåer i augusti

  Grundvattennivåerna i de små magasinen är fortsatt mycket under de normala för årstiden i stora delar av landet, med rekordlåga noteringar på ett antal platser, bland annat i västra Götaland. I de stora magasinen är nivåerna i många fall under de normala.

  21 augusti 2018

 • SGU crowdsourcar data om brunnar

  Genom ett nytt regeringsuppdrag ska SGU göra det möjligt för kommuner och enskilda brunnsägare att själva rapportera in brunnsdata till SGU – så kallad crowdsourcing – för att på så sätt öka kunskapen om Sveriges grundvattenförhållanden.

  20 augusti 2018

 • Förbättrad information om jordarterna i nordöstra Blekinge

  Området hör till de delar av Sverige som drabbats av svår torka under senare år och är utpekat som ett bristområde för vattenförsörjning. Information om jordarterna är ett angeläget underlag för att lokalisera grundvattentillgångar, men också för en mängd andra tillämpningar inom samhällsplaneringen.

  15 augusti 2018

 • Låg produktion av energitorv under 2017

  Produktionen av energitorv 2017 minskade jämfört med föregående år och var den lägsta sedan 1998.

  14 augusti 2018

 • Kartläggning av Bottenviken har startat

  Nu är arbetet med att kartlägga Bottenvikens havsmiljö i full gång. SGU samarbetar med Länsstyrelsen i Norrbotten och en rad myndigheter i Finland i ett Interreg-projekt som går under namnet SEAmBoth (Seamless Mapping and Management of the Bothnian Bay).

  9 augusti 2018