Nyheter

Här kan du läsa alla våra nyheter, både nypublicerade och äldre.

Alla nyheter som har publicerats på SGU:s webbplats från år 2018 fram tills idag hittar du här.

 • Grundvattensituationen i juli

  Under juli månad har grundvattennivåerna i de små magasinen fortsatt att sjunka medan de är relativt oförändrade i de stora magasinen. Större delen av Götaland och Svealand har fortsatt nivåer under de normala för årstiden. Beräkningar tyder på att nivåerna i de små grundvattenmagasinen kommer att fortsätta sjunka men med olika kraft beroende på väderutveckling. Det finns risk för vattenbrist i ett flertal län, framför allt i Götaland och Svealand.

  26 juli 2022

 • Fortsatt hög malmproduktion och mer prospektering under 2021

  Svensk malmproduktion nådde under 2021 en toppnotering 88,6 miljoner ton, något högre än 2020. Prospekteringsaktiviteterna i Sverige tog samtidigt fart och ökade med 27 procent. Det och mycket annat framgår av SGU:s senaste upplaga av Bergverksstatistik.

  11 juli 2022

 • Nya föreskrifter för grundvattenförvaltning

  SGU vill ha synpunkter på nya föreskrifter för förvaltningen av grundvatten.

  5 juli 2022

 • Regeringsuppdrag om havsbaserad vindkraft

  Myndigheter ska peka ut områden för havsbaserad vindkraft som kan ge ytterligare 90 terawattimmar i årlig elproduktion.

  4 juli 2022

 • Ny beslutsordning för tillstånd att utforska kontinentalsockeln

  Den 1 juli 2022 träder en ändring av kontinentalsockelförordningen i kraft. Ändringen innebär att SGU nu blir beslutsfattande myndighet i ansökningsärenden som rör undersökning av kontinentalsockeln, med några få undantag.

  1 juli 2022

 • SGU yttrar sig om nytt tillstånd i Slite

  Cementas tillfälliga tillstånd för kalkproduktion i Slite, Gotland, löper ut vid årsskiftet. Processen för ett nytt tillstånd pågår, och SGU har av den anledningen yttrat sig i ärendet, framförallt vad gäller verksamhetens påverkan på grundvattnet.

  30 juni 2022

 • Grundvattensituationen i juni

  Under juni har nivåerna i de små grundvattenmagasinen fortsatt att sjunka i praktiskt taget hela landet. Även i de stora magasinen sjunker nivåerna, dock i långsammare takt. Beräkningar tyder på att nivåerna i främst de små grundvattenmagasinen kommer att fortsätta sjunka och vara under de normala för årstiden i större delen av landet under sommaren. Risk för vattenbrist på grund av låga grundvattennivåer ökar.

  29 juni 2022

 • Ny rapport om bottenföroreningar i Sveriges havsområden

  SGU beskriver i en ny rapport halter av olika föroreningar på Sveriges havsbottnar i utsjön. Bland resultaten, som bygger på SGU:s provtagningar av bottensediment, finns oväntat höga halter av fluorerade ämnen, PFAS, i Bottenviken och Bottenhavet.

  28 juni 2022

 • SGU:s kartvisare visar landhöjningen

  Under den senaste istiden pressades jordskorpan ned av tyngden från inlandsisen. Allteftersom isen smälte lättade trycket på jordskorpan som började röra sig uppåt igen. Med hjälp av en ny webbaserad kartvisare går det att se strandlinjernas förskjutning tillbaka i tiden och därmed följa landhöjningen historiskt.

  22 juni 2022

 • Öppet fartyg ger ökad kunskap för hållbara hav

  I torsdags invigdes eventet Öppet fartyg i Stockholm. Evenemanget vill visa betydelsen av Sveriges fartygsbaserade forskning och miljöövervakning för vår framtid.

  14 juni 2022