För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Nyheter

Här kan du läsa alla våra nyheter, både nypublicerade och äldre.

Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2018 fram tills idag hittar du här.

Nyhetslista

 • Nya data från flygmätningar i Skåne och Blekinge

  Data från SGUs helikopterburna undersökningar i Blekinge och Skåne under hösten 2019 finns nu tillgängliga i 3D-visare på SGUs webb och via kundservice.

  10 mars 2021

 • Så används SGUs information om jordarter

  Jordartskartan tillhör SGUs mest efterfrågade produkter. I en ny rapport beskrivs på vilket sätt jordartsgeologin är viktig för flera frågor i samhället och hur informationen kan bidra till att besvara dessa frågeställningar.

  8 mars 2021

 • Metallprisernas utveckling i februari

  Många basmetallpriser steg i februari, medan ädelmetallernas pris sjönk. "Fordonsmetaller" som kobolt och litium, samt rodium, steg däremot kraftigt. I slutet av februari gick många priser ned.

  2 mars 2021

 • Hållbar värdekedja för batterier mål för nytt regeringsuppdrag

  Nu är arbetet inom regeringsuppdraget Utvecklad myndighetssamverkan för en hållbar värdekedja för batterier igång. Första delrapporten innehåller en analys av handlingsförslagen i Fossilfritt Sveriges strategi för en hållbar batterivärdekedja.

  26 februari 2021

 • Ny jordartsinformation längs Göta älv

  Informationen kommer bland annat att användas i viktiga insatser för klimatanpassning i Sveriges mest ras- och skredkänsliga område – Göta älvdalen.

  25 februari 2021

 • Grundvattensituationen vecka 8

  I de stora magasinen är nivåerna fortsatt under eller mycket under de normala för årstiden i sydöstra Sverige. I de små magasinen är situationen över eller mycket över den normala i stora delar av landet.

  23 februari 2021

 • Ny chans att se webbinariet om nya underlag för arbete med grundvatten

  Missade du SGUs webbinarium om de nya underlag som tagits fram för arbete med Sveriges grundvatten. För dig som är intresserad finns chansen att i efterhand se och höra presentationerna i en film.

  17 februari 2021

 • Projektet Naturnära jobb föreslås fortsätta

  Satsningen Naturnära jobb har redan gett runt 340 tjänster i hela landet under hösten 2020 och SGU och andra ansvariga myndigheter föreslår nu en förlängning och utökning av uppdraget. Det presenteras i en rapport till regeringen.

  17 februari 2021

 • Nya kartvisare och diagram för grundvattennivåer

  SGU lanserar nya kartvisare med diagram för grundvattennivåer som en del av utbyggnaden och utvecklingen av SGUs grundvattennät. Kartvisarna är bra verktyg för den som vill se hur nivåerna ser ut mer i detalj på en viss plats.

  15 februari 2021

 • Fördelning av medel till geovetenskaplig forskning 2021

  SGUs medel för tillämpad geovetenskaplig forskning och riktad geovetenskaplig grundforskning tilldelas år 2021 fyra olika projekt.

  12 februari 2021