Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2014 fram tills idag hittar du här.

 • Grundvattennivåer i maj

  En fortsatt nederbördsfattig vår har förvärrat situationen sedan förra månaden och stora områden i Svealand och Götaland har nivåer mycket under de normala för årstiden. Endast de västra och norra delarna av Sverige har nivåer nära de normala eller över de normala. Grundvattennivåerna i de små magasinen har sedan april fortsatt sjunka i större delen av Götaland och östra Svealand medan de har stigit i norra Norrland.

  23 maj 2017

 • Vattenbrist hotar stora delar av landet

  Små vattenflöden och låga grundvattennivåer gör att vattensituationen i stora delar av landet är bekymmersam. Mot den bakgrunden uppmanar svenska myndigheter till stärkt beredskap.

  20 maj 2017

 • Lågflygning i Bergslagen

  Är du i norra Örebro län eller i angränsande delar av Västmanlands, Värmlands eller Dalarnas län, och ser ett flygplan som flyger fram och tillbaka på låg höjd så kan det vara SGUs flygmätning du ser. Verksamheten pågår från den 22 maj till mitten av juli. Syftet är bland annat att kartlägga berggrunden.

  18 maj 2017

 • Flygmätningar visar intressanta områden för nya vattentäkter på Gotland

  SGU har i en ny rapport utvärderat hur flygburna geofysiska mätningar kan användas för att bedöma grundvattenförhållanden på Gotland. Tre nya områden som kan vara intressanta för framtida vattentäkter har identifierats.

  17 maj 2017

 • Ny kartvisare visar inlandsisens rörelser

  SGU har tagit fram en ny kartvisare; ”Isrörelser”. Syftet med det nya kartunderlaget är att visa och tillgängliggöra SGUs information om inlandsisens rörelser.

  9 maj 2017

 • Metallpriser i april

  Järnmalmspriset har känt av en väntad nedgång, där även nickelpriset har följt efter. I övrigt mindre har det varit små rörelser på basmetallpriserna under april månad.

  4 maj 2017

 • Geodata för samhällsbyggnad

  Sveriges geologiska undersökning är med i innovationsprogrammet ”Smart built environment”, som är en unik satsning för att utveckla ett hållbart samhällsbyggande. Sverige ska bli ett globalt föregångsland som realiserar de nya möjligheter digitaliseringen för med sig.

  28 april 2017

 • Grundvattennivåer i april

  Grundvattennivåerna i de små magasinen har sedan mars sjunkit i större delen av Götaland och östra Svealand medan de har stigit något i västra Svealand och Norrland vilket är tämligen normala förändringar för årstiden. Stora områden i östra delarna av mellersta och södra Sverige har nivåer mycket under de normala i både små och stora grundvattenmagasin.

  26 april 2017

 • Uppdaterad kartvisare för grundvattennivåer – nu med aktuella nivåer och grafer

  SGU har uppdaterat kartvisaren för grundvattennivåer. Nu går det att se de senaste mätningarna tillsammans med min, max och medelnivå för respektive station.

  25 april 2017

 • Ny kartvisare över svenska havsområden

  SGU har tagit fram en ny kartvisare för maringeologi. Syftet med det nya kartunderlaget är att visa och tillgängliggöra SGUs information över svenska havsområden i Östersjön och Nordsjön.

  21 april 2017