Alla nyheter som har publicerats på SGUs webbplats från år 2014 fram tills idag hittar du här.

 • Naturnära jobbare kapade 533 borrör

  Regeringsuppdraget Naturnära jobb avslutades i förtid, men hann ändå vara till nytta för samhället och deltagande individer. Bland annat har 533 borrör från tidigare prospektering kapats i SGUs del av projektet.

  27 mars 2019

 • Hack for Sweden 2019

  Tänk nytt, stort och innovativt och – framför allt – kombinera data från SGU och andra myndigheter och bygg smarta lösningar för framtidens samhälle! Det är vad Hack for Sweden handlar om, ett hackaton 4-6 april på Stockholmsmässan.

  25 mars 2019

 • Utpekande och detaljavgränsning av fyndigheten Buttle som riksintresse

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) har utpekat och detaljavgränsat fyndigheten Buttle på mellersta Gotland för dess innehåll av högkvalitativ revkalksten.

  25 mars 2019

 • Ny rapport om föroreningar i utsjösediment

  SGU har tagit fram en ny rapport som beskriver förekomsten av organiska föroreningar och metaller i sediment till havs och hur halterna av dessa miljögifter har förändrats över tid.

  25 mars 2019

 • Världsvattendagen 22 mars

  I dag 22 mars firas Världsvattendagen. Årets tema är ”Leaving no one behind” och fokus ligger på vatten som en mänsklig rättighet – vatten för alla!

  22 mars 2019

 • FoU-dag på SGU

  Den 11 april välkomnar SGU allmänheten till vår FoU-dag. Under dagen presenteras forskning och utveckling som bedrivs på SGU samt extern forskning som är finansierad av SGU.

  21 mars 2019

 • Grundvattennivåer i mars

  Tack vare betydande nederbörd den senaste månaden har nivåerna i de små magasinen återhämtat sig. I de stora grundvattenmagasinen har på sina håll en viss återhämtning skett, men för att få en normal situation behövs betydligt mer nederbörd innan sommaren.

  20 mars 2019

 • Kartläggning av stranderosion i Halland

  SGUs kartläggning av stränderna i Halland visar på stranderosion vid ett antal stränder, och är ett underlag för klimatanpassning av Hallands stränder som kan användas av kommuner, länsstyrelse och andra berörda.

  19 mars 2019

 • Ny information i vägledning för förvaltning av grundvatten

  Vägledningen "Vattenförvaltning av grundvatten" har kompletterats med ny information om hur status på grundvattenförekomster ska klassas.

  18 mars 2019

 • Jobbguide för nyanlända – nu med fokus på gruvbranschen

  Vad innebär det att jobba i Sverige, och vilka utbildningar och vägar finns det för att komma dit? SGU lanserar nu en digital guide för nyanlända och arbetssökande som är nyfikna på att jobba i gruva.

  12 mars 2019