Tantal

Tantal i form av pulver.

Tantal

Tantal används i kondensatorer för elektriska apparater och i superlegeringar, ingen produktion finns i dagsläget inom EU.

Tantal (Ta) är ett metalliskt grundämne som upptäcktes år 1802 av den svenske kemisten Anders Ekeberg, det utgör ungefär 2 miljondelar av jordskorpans totala kemiska sammansättning. I naturen förekommer tantal framförallt i olika oxidmineral, ofta tillsammans med niob och andra metaller. Tantal klassas av Europeiska kommissionen som ett av fyra konfliktmineral eftersom dess utvinning är tätt sammanlänkad med väpnade konflikter i Kongo-Kinshasa.

Den största användningen för tantal är i tillverkning av elektroniska komponenter, framförallt kondensatorer och högeffektsresistorer. Tantal används för att skapa superlegeringar med hög smältpunkt, styrka och duktilitet (förmåga att deformeras utan att spricka), vilka används i jetmotorer, kärnreaktorer, värmeväxlare, kirurgiska instrument och implantat, med mera. Hög motståndskraft mot korrosiva vätskor gör att tantal kan användas till reaktionskärl och liknande inom kemiindustrin.

Fyndigheter och produktion

Globalt sett är Kongo-Kinshasa (33 procent), Rwanda (28 procent) och Brasilien (9 procent) de största producenterna och EU:s behov tillgodoses genom import från dessa länder. Större kända tillgångar finns även i Australien och Kanada. Metallen har aldrig brutits i Sverige, men kända mineraliseringar finns i Västernorrlands, Jämtlands, Gävleborgs och Stockholms län.

Tantal-kondensatorer.jpg

Kondensatorer tillverkade av tantal.

Senast granskad 2020-10-07

Legering

En legering är ett material som består av två eller flera grundämnen, varav minst ett är en metall. Legeringar framställs oftast genom att de olika komponenterna smälts samman. Legeringar har mycket stor teknisk betydelse och har använts av människan i tusentals år, till exempel brons som är en blandning av koppar och tenn. Andra exempel på vanliga legeringar är mässing (koppar och zink), 18 karats guld (guld med koppar, nickel eller zink) och rostfritt stål (exempelvis järn, nickel och krom).