Magnesiumkristaller, 24 cm.

Magnesiumkristaller, 24 cm.

Foto: Warut Roonguthai (Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0).

Magnesium

Metallen magnesium är lättare än aluminium och mycket hållfast. Det är den tredje mest använda metallen i konstruktionsmaterial efter järn och aluminium.

Magnesium är en silvergrå, mjuk metall med atomnummer 12 i det periodiska systemet. Det är lättare än aluminium och har hög hållfasthet, vilket har gjort den till den tredje mest använda metallen i konstruktionsmaterial efter järn och aluminium. Metallen används främst i aluminiumlegeringar och formgjutningar i magnesiummetall, exempelvis till bilindustrin men även där mer högpresterande material krävs som i rymdfarkoster. Fördelen med att använda magnesium är främst att det är mycket lättare än både stål och aluminium vilket gör att man bland annat kan göra bilar som drar mindre bränsle. Magnesium används även i avsvavlingsprocesser inom stålindustrin. Det är dock väldigt lättantändligt i sin rena form, när det är nedsmält eller i puderform.

Magnesium är även en livsviktig byggsten för allt liv då det hjälper till att bygga upp nukleinsyror. Magnesiumbrist kan orsaka högt blodtryck och spasmer, men även depressioner och ångest bland människor.

Fyndigheter och produktion

Magnesium är det åttonde vanligaste ämnet i jordskorpan på ett medelvärde kring två procent. De huvudsakliga fyndigheter som magnesium utvinns från är magnesit, dolomit, evaporiter och havsvatten. 2012 fanns ingen primär produktion av magnesium inom EU. Däremot fanns en produktion i Europa, bland annat i Serbien och Ukraina. Fyndigheter, bland annat dolomit och evaporiter, finns på många platser och i väldigt stora massor. Magnesium kan också utvinnas ur havsvatten. Kina hade år 2019 den största brytningen av magnesium, 89 procent av världsproduktionen. USA (fyra procent), Israel (tre procent) och Brasilien (två procent) var efter.

I Sverige finns stora fyndigheter av bland annat dolomit, exempelvis i Sala. Det finns även vissa fyndigheter av olivin och talk, andra mineral som innehåller magnesium. Fler fyndigheter som kan utnyttjas är havsvattnet och från återvinning, där magnesium och dess legeringar kan återanvändas effektivt. 

Legering

En legering är ett material som består av två eller flera grundämnen, varav minst ett är en metall. Legeringar framställs oftast genom att de olika komponenterna smälts samman. Legeringar har mycket stor teknisk betydelse och har använts av människan i tusentals år, till exempel brons som är en blandning av koppar och tenn. Andra exempel på vanliga legeringar är mässing (koppar och zink), 18 karats guld (guld med koppar, nickel eller zink) och rostfritt stål (exempelvis järn, nickel och krom).