Celestin (strontiumsulfat).

Celestin (strontiumsulfat).

Strontium

Strontium används i keramiska magneter och aluminiumlegeringar samt inom medicinteknik och pyroteknik. Produktion sker i dagsläget bland annat i Spanien.

Strontium (Sr) tillhör gruppen alkaliska jordartsmetaller i det periodiska systemet och utgör cirka 0,04 procent av jordskorpans totala kemiska sammansättning. Strontium förekommer i naturen i många olika mineral, där celestin (strontiumsulfat - SrSO4) och strontianit (strontiumkarbonat – SrCO3) är de viktigaste. Den radioaktiva isotopen Sr-90 har en halveringstid på ungefär 29 år och bildas endast i kärnreaktioner, radioaktivt nedfall av Sr-90 utgör därmed en indikation på kärnvapendetonation eller kärnkraftsolycka.

Strontium används för tillverkning av keramiska magneter, så kallade ferritmagneter, som används i olika elektroniska komponenter. Metallen används dessutom i olika aluminiumlegeringar. Inom medicin används isotopen Sr-89 för behandling av prostatacancer och långt framskriden bencancer. Den kemiska föreningen strontiumklorid används i tandkräm för att motverka ilningar i tänderna. I fyrverkerier och annan pyroteknik ger inblandning av strontiumkarbonat och andra strontiumsalter flamman en djup röd färg.

Fyndigheter och produktion

Globalt sett står Spanien (31 procent), Iran (30 procent) och Kina (19 procent) för större delen av världsproduktionen, men även Argentina, Mexiko och Turkiet har viss produktion. Inom EU tillgodoses behovet helt av produktionen i Spanien. Strontium har aldrig utvunnits kommersiellt i Sverige och inga fyndigheter är kända.

Tandborste.jpg

Den kemiska föreningen strontiumklorid används i tandkräm för att motverka ilningar i tänderna.

Senast granskad 2020-10-07

Legering

En legering är ett material som består av två eller flera grundämnen, varav minst ett är en metall. Legeringar framställs oftast genom att de olika komponenterna smälts samman. Legeringar har mycket stor teknisk betydelse och har använts av människan i tusentals år, till exempel brons som är en blandning av koppar och tenn. Andra exempel på vanliga legeringar är mässing (koppar och zink), 18 karats guld (guld med koppar, nickel eller zink) och rostfritt stål (exempelvis järn, nickel och krom).