Bitar av platina.

Bitar av platina.

Foto: Aram Dulyan (Wikimedia Commons, Public domain).

Platinagruppens metaller

Platinametallerna är ädelmetaller som har användningsområden där de är svåra att ersätta, exempelvis i bilkatalysatorer.

Platinagruppens metaller (förkortade till PGM) består av sex stycken grundämnen: platina, iridium, osmium, palladium, rodium och rutenium. Alla platinagruppens metaller är ädelmetaller och har stor motståndskraft mot korrosion och oxidation. De påverkas väldigt lite av de flesta syror och alkalier. De har även hög smältpunkt och smidbarhet (duktilitet). Palladium och platina är de vanligaste metallerna i gruppen och är också de som säljs och används mest.  Metallernas höga pris gör att de endast används till vissa specifika ändamål. Nästan hälften av all produktion av PGM går till bilkatalysatorer, där inget ersättningsmaterial finns tillgängligt. Andra användningsområden är exempelvis inom kemikalie- och oljeindustrin och i elektronik. PGM används även i smycken, på grund av deras egenskaper och höga värde.

Fyndigheter och produktion

PGM förekommer nästan alltid tillsammans i mineral. Den största produktionen av PGM sker i Sydafrika med 58 procent av världsproduktionen (2019). Det är även här de största reserverna finns, upp mot 95 procent. Efter följer Ryssland med 24 procent av världsproduktionen, följt av Zimbabwe på sju procent. Viss brytning har skett de senaste åren inom EU i Polen och Finland.

PGM återvinns till stor del i gamla bilkatalysatorer. Ungefär en femtedel av efterfrågan på PGM täcks av återvinning varje år, med varierande siffror för de olika metallerna i gruppen.

Vissa fyndigheter av PGM finns i Sverige, bland annat i Bottenbäcken nära Härjedalen, men inga större tillgångar är kända. Betydligt större fyndigheter finns kända i grannlandet Finland.

Platinagruppens-metaller-världsproduktion-2021.png

Producentländer för platinagruppens metaller. Källa: Johnson Matthey PGM market report February 2021.

Platinagruppens metaller användning 2021.png

Användningsområden för platinagruppens metaller. Källa: Johnson Matthey PGM market report February 2021.

Mer information om platinagruppens metaller och fyndigheter i Sverige och världen finns att läsa i SGU:s publikation Mineralmarknaden:

Mineralmarknaden, Tema: Platinametallerna