Argonit- och flusspatkristaller.

Argonit- och flusspatkristaller.

Foto: Rob Lavinsky, iRocks.com (CC-BY-SA 3.0, Wikimedia Commons).

Flusspat

Flusspat är en viktig komponent i fluorvätesyra. Eftersom produktionen är låg inom EU räknas den som ett kritiskt material.

Flusspat, även kallad fluorit, är ett mineral som kan förekomma i många vackra färger men som i sin rena form är färglös. Flusspater kan vara lika vackra som ädelstenar, men på grund av sin mjukhet (4 i Mohs hårdhetsskala) används de sällan i smycken. Den kemiska beteckningen för flusspat är kalciumfluorit (CaF2).

Omkring hälften av all flusspat används i tillverkning av fluorvätesyra. Fluorvätesyra är en mycket starkt frätande och giftig syra som kan lösa upp glas. Fluorvätesyra används bland annat i rening av aluminium och uran och etsning av glas och kisel, men även vid framställning av teflon och freoner. Flusspat har även stora användningsområden inom stål- och aluminiumframställning.

Fyndigheter och produktion

Den största producenten av flusspat är Kina, med över hälften av världsproduktionen år 2010. Mexiko kommer efter med 18 procent, följd av Mongoliet, Ryssland och Sydafrika. EU stod år 2010 för tre procent av världsproduktionen, med brytning i Spanien, Tyskland och Storbritannien. Efterfrågan på flusspat, främst i form av fluorvätesyra, ser ut att öka de närmaste tio åren. På grund av efterfrågan och den kontrollerade exporten i Kina så räknas flusspat till EUs lista av kritiska material. 

I Sverige bedrivs ingen brytning av flusspat i dagsläget, men kända fyndigheter finns bland annat vid Granlidknösen nordväst om Storuman i Västerbottens län.

Senast granskad 2020-10-01